Beköszönő


Ez a weblap Trausch Liza igehirdetéseinek válogatott gyűjteményét tartalmazza,amelyek szerte az országban, és a Szentlélek vezetésével megépült konferenciatelepen, a biatorbágyi csendesheteken hangzottak el.
Trausch Liza pedagógus volt, amikor Isten Szentlelke 1946-ban – egy evangélizáló konferencián a Balaton mellett – megszólította és újonnan-szülte.Élete azon a napon száznyolcvan fokos fordulatot vett, és attól kezdve egyetlen dolog érdekelte: mit akar vele az Úr, és mimódon lehetne az embereket elérni az evangéliummal, illetve odasegíteni az Úr Jézus Krisztushoz.
Az alábbi igehirdetések Borsós Róza gondozásában magánkiadásban is megjelentek több kötetben. A fejezetek a könyvek szerkezetét követik. Az igehirdetésekben való eligazodást szavakra és igehelyekre kidolgozott kereső segíti.
Azzal az imádsággal hoztuk létre ezt a weblapot, hogy Isten Szentlelke munkálkodjék mindazok szívében, akik olvassák és minél többen kaphassanak áldást a sorok olvasása közben. 
Szeretettel kérjük, barátai, ismerősei figyelmét hívja fel erre a helyre. 


 

Isten áldása legyen az igehirdetések olvasóinak életén!