“… én az Úrtól vettem …” 1 Korinthus 11,23

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 2000. január
2007. augusztusában ki lett egészítve a 67 – 130 fejezetekkel, amelyek csak interneten olvashatók, nyomtatásban nem jelentek meg.Következő igehirdetés

 

Előszó

“Hű az Isten…”

A fenti Igéről beszél a könyv címlapján látható kereszt is, amely a lőállások helyére került az Iharos-völgy egykori laktanyájának bejáratánál. Akik átélték a jelképek cseréjét, megrendülten adtak hálát Isten kibeszélhetetlen huségéért.

Igen, a kereszt! Nem a jelkép, hanem az eredeti, amely ott állt a Golgotán, és amelynek ereje ma is életváltoztató hatalom, sokak életében hozott alapvető változást a csendesheteken elhangzott igehirdetések nyomán.

Isten huségét szemlélhetjük abban is, hogy minden időben támasztott evangélistákat, akik által ébresztette az alvó népet. Így tette ezt a mi időnkben a torbágyi telepen is. Trausch Liza igehirdetései nyomán lelkipásztorok egész sora “ébredt fel” a lelki alvásból, és így gyülekezeti ébredések, megújulások követték a pásztorok szolgálatát. A felébredtek közül sokan csendesheteken nyertek új életet, és épültek be a helyi gyülekezetbe “élő kövekként”, áldott szolgálatot végezve bizonyságtételükkel, adományukkal, kétkezi munkájukkal, megváltozott életükkel.

E könyvben a nyolcvanas-kilencvenes évek igehirdetéseit találjuk. Azét az időszakét, amelyben országos változásokat élhettünk át, és ekkor került a torbágyi völgybe is a kereszt…

Kívánjuk, hogy sok-sok olvasó életében hozzanak ezek az igehirdetések hasonló átalakulást, hogy minél többen vallhassuk: “Hu az Isten, ki elhívott titeket az Ô Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.” (1Kor 1,9)

Az Úr 2000. esztendejének január havában.