“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberKövetkező igehirdetés

 

Előszó

Ez a könyv igehirdetés gyujteményt tartalmaz. Olyan válogatott igehirdetések ezek, amelyeket Trausch Liza 1973-77 között mondott el az ország különbözo városaiban, és falvaiban. Trausch Liza pedagógus volt, amikor Isten Szentlelke 1946-ban egy evangélizáló konferencián a Balaton mellett megszólította, és újonnan-szülte. Élete azon a napon száznyolcvanfokos fordulatot vett, és attól kezdve egyetlen dolog érdekelte: mit akar vele az Úr, és mi módon lehetne az embereket elérni az evangéliummal, illetve odasegíteni az Úr Jézus Krisztushoz.

Istentol kapott kegyelmi ajándéka az igehirdetés szolgálata, az evangélizálás. Mint laikus igehirdetot használhatta fel őt Isten az 50-es évektől kezdve, amely nagyon nehéz időszak volt, és sok lelki ember abban az időben vagy a hallgatást választotta, vagy valamilyen módon elhallgattatták. Igehirdetéseiben egy-egy Ige nyílik meg, és személyes üzenete mélyen érinti a hallgatókat.

Az üzenetek mindig keresztközpontúak, Jézus Krisztus értünk elvégzett váltságára mutatnak, és az emberi élet gyakorlati oldalát világítják meg. Szintén fo mondanivalója a bûn és kegyelem kérdése, amelyeken át döntésre szólít fel.

Az igehirdetéseken keresztül sokan jutottak hitbeli döntésre, és sokan újultak meg. Éppen ezért láttuk szükségesnek, hogy ezek az igehirdetések köz-kinccsé legyenek, és másokhoz is eljussanak.

Azzal az imádsággal adjuk ki ezt a könyvet, hogy Isten Szentlelke munkálkodjon mindazok szívében, akik olvassák, és vehessenek áldást a sorok olvasása közben.

Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1 Péter 2,9.)
Budapest, 1995. november 19.

(Akik sajtó alá rendezték.)