“Szolgáljatok az Úrnak örömmel” Zsolt 100,2

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1997. májusKövetkező igehirdetés

 

Előszó

Égtően fontos kérdés a csendes heteken felébredtek és hitre jutottak gondozása, hogy hitben erősödjenek, a világosságban és engedelmességben előrehaladhassanak. Ezért alakut ki a biatorbágyi csendes hetek körül egy szolgáló gárda, akiknek szívügyükké vált az Úr kicsinyeinek pásztorolása.

Számukra olyan eledel vált szükségessé, amely által előbbre jutnak az Úrnak szentelt élet odaadásában, másrészt növekszik felelősségük a rájuk bízottak iránt. Így keletkeztek a szolgálók hetei. Ezeken elhangzó igehirdetésekből álló sorozatokat tartamaz ez a könyv. Legyen tartalma előbbre juttató és áldást jelentő minden szolgáló testvér számára.

“Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és ha valaki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” János 12,26