“Dícsérjétek az Urat” Zsolt 150,1

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1998. júniusKövetkező igehirdetés

 

Előszó

Trausch Liza e könyvének a címe: Dicsérjétek az Urat! Zsoltár 150,1 verse.

Felszólítás ez arra, amire életünk adatott. A cím jelzi, hogy a könyv tartalmának, igehirdetéseinek is az Úr dicsérete a célja. E könyvben lévő igehirdetések alapigéi mind a Zsoltárok könyvéből valók.

Néhány Zsoltár alapján elhangzott igehirdetési sorozaton kívül, egyes csendeshetek vasárnap esti kezdő áhítatait tartalmazza ez a könyv. A csendeshetek ugyanis vasárnap esti áhítattal kezdődnek és a bibliaolvasó Útmutatóban vasárnap este egy-egy Zsoltár a kijelölt Ige. Így egy-egy csendeshét első esti üzenete a vasárnap esti Zsoltárból való, ami rendszerint áthatja az egész hét mondanivalóját.

A legtöbb Zsoltárban kifejezetten szerepel az Úr dicséretére való felhívás. Vágyunk arra, hogy e könyv segítse olvasóit a Szentlélek által, az Urat dicsérő, megújult életre. Mint ahogy Pál apostol is buzdítja az efézusbelieket:

“Beszélgetvén egymás között Zsoltárokban és dicséretekben, és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.

Hálát adván mindenkor, mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.”
Efézus 5,19-20