“Istennek beszéde élő és ható” Zsidók 4,12

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1996. májusKövetkező igehirdetés

 

Előszó

Ez a könyv is, mint elődje, igehirdetés gyüjteményt tartalmaz. Az igehirdető – Trausch Liza – félévszázaddal ezelőtt történt csodálatos életfordulatáról, elhívásáról, igehirdetésének központi üzenetéről, már az előző könyv előszavában szóltunk.

Ezek az igehirdetések, – kevés kivétellel – az imádsággal és a Szentlélek vezetésével megépült konferenciai telepen, a biatorbágyi csendesheteken hangzottak el.

Egy-egy ilyen héten, a mindennapi élet zajos hajszájából, az Isten előtti csendbe került emberi lélek alkalmassá lesz arra, hogy a Szentlélek segítségével, az Ige által megszólíthatóvá váljék. Felismerje romlott állapotát, Jézus Krisztus váltsága által eljusson a bűnbocsánat békességére, és Jézus befogadásával megújult, örvendező, szolgáló életre.

Az az imádságunk, hogy a könyv olvasása sokakat segítsen Jézus Krisztus melletti döntésre, Vele való életre, üdvösségre.

“Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.”
János 1,12.

1996. április