Trausch Liza életrajza

“És az ő életüket nem kímélték mindhalálig”

Jelenések könyve 12,11b

Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 2001.Következő fejezet

 

Előszó

Ebben a visszaemlékezésben Trausch Liza torbágyi szolgálatuk történetét írja le. Nem kell megbotránkozni némely sarkos kijelentésén. Olyan időkben szolgát ő, amikor csak teljes eltökéltséggel lehetett végezni ezt a lelki munkát. Da igazán áldással minden időben csak így lehet végezni. A langyosakat az Úr kiköpi szájából.

Amit Isten neki adott kegyelmi ajándékként, az nem kötelező mérce. ő ezt kapta feladatként és adományként, más hívő mást kap. Mindnyájunknak abban kell huségesnek lennünk, ami a mi részünk!

Az Istentől való vezetettségnek sem csupán ez az egyetlen formája van. Isten nagy szeretete, ha egy-egy konkrét kérdés eldöntését egyetlen frappáns igével segíti. De a Bibliát folyamatosan tanulmányozó hívő megtanul igeszeruen gondolkozni, és a Szentlélektől megvilágosított értelme igeszeru szempontok szerint fog dönteni akkor is, ha a közeli napokban más tartalmú részeket olvas a Bibliából.

Legyen ez az írás bizonyságtétel az élő Isten munkájáról, és szolgálja egyedül az ő dicsőségét!