Írott igehirdetések (kiadott könyvek)

“Látni akarjuk a Jézust”

1 Előszó 
 
2 Ne aggodalmaskodjatok
Máté 6,25-34
3 Jöttél vagy hoztak?
Máté 9,1-8
4 Kövess engem
Máté 9,9-12
5 Letelepedtek Jézussal
Máté 9,9-13
6 Számot vet az ő szolgáival
Máté 18,21-27
7 Fizesd meg nékem amivel tartozol
Máté 18,28-35
8 A királyi mennyegző
Máté 22,1-14
9 Mi módon jöttél ide
Máté 22,11-14
10 Az Úrnak van szüksége rád
Máté 11, 1-9
11 Az áldott
Márk 11,9
12 Betegeknek van szükségük orvosra
Lukács 5,27-32
13 Az irgalmas samaritánus
Lukács 10,29-37
14 Ne vígy minket kísértetbe
Lukács 11,2-4
15 A nagyobbik fiú
Lukács 15,25-32
16 A kisebbik fiú
Lukács 15,11-24
17 A hamis sáfár
Lukács 16,1-11
18 Szerezzetek magatoknak barátokat
Lukács 16,1-11
19 Látni akarjuk a Jézust
János 12,20-22
20 Földbe esett gabonamag
János 12,23-24
21 Mindeneket magamhoz vonzok
János 12,32
22 Megfeddi a világot
János 16,5-11
23 Egy akarattal együtt
János 20,19-29
24 Boldogok, akik nem látnak és hisznek
János 20,24-31
25 Van-é valami ennivalótok?
János 21,1-15
26 Egy ember
Róma 5,18-19
27 A szeretet soha el nem fogy
1Korinthus 13,4-8
28 Ímé újjá lett minden
2Korinthus 5,17
29 A szabadságban álljatok meg
Galata 5,1-4
30 Ne tévedjetek
Galata 6,7-8
31 Amit vet az ember, azt aratja is
Galata 6,7-8
32 Aki vet a léleknek
Galata 6,8/b
33 Valaki beszél
Jelenések 3,1-6
34 Nem teljesen
 
35 Aki győz, az fehér ruhába öltözik
 
36 Aki szomjúhozik jöjjön el
Jelenések 22,17
37 A pusztában készítsétek az úrnak útát
Ézsaiás 40,1-4
38 Íme az én szolgám
Ézsaiás 42,1-4
39 Neveden hívtalak téged, enyém vagy
Ézsaiás 43,1
40 A te szemeid e házra nézzenek
1Királyok 8,27-30
41 Az én házam
Lukács 11,21-26
42 Bement Jézus az Isten templomába
Máté 21,12-17

Istennek beszéde élő és ható

1 Előszó 
 
2 Átadott élet (1/6) – Ábrahám és Lót
1Mózes 12,1-4
3 Átadott élet (2/6) – Házam népe üvössége
1Mózes 18,17-19
4 Átadott élet (3/6) – Kelj fel
1Mózes 19,15-16
5 Átadott élet (4/6) – Hátra ne tekints
1Mózes 19,14-17
6 Átadott élet (5/6) – A hegyre menekülj
1Mózes 19,17-22
7 Átadott élet (6/6) – Néked akarok szolgálni
1Mózes 19,23-30
8 Keresztelő János (1/6) – Azokban a napokban
Máté 3,1-12
9 Keresztelő János (2/6) – Készítsétek az Úrnak útját
Máté 3,1-12
10 Keresztelő János (3/6) – Kiment Ő hozzá
Máté 3,1-12
11 Keresztelő János (4/6) – Meneküljetek
Máté 3,7-8
12 Keresztelő János (5/6) – A fejsze immár a fák gyökerére vettetett
Máté 3,1-12
13 Keresztelő János (6/6) – Én ugyan
Máté 3,11-12
14 Jézus utolsó szavai a kereszten (1/6) – “Atyám! Bocsásd meg nékik”
Lukács 23,33-38
15 Jézus utolsó szavai a kereszten (2/6) – “Ma velem leszel a paradicsomban”
Lukács 23,33;39-43
16 Jézus utolsó szavai a kereszten (3/6) – “Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engemet?”
Máté27,45-46
17 Jézus utolsó szavai a kereszten (4/6) – “Szomjúhozom”
János 19,28-30
18 Jézus utolsó szavai a kereszten (5/6) – “Elvégeztetett”
Máté 27,51-52,54
19 Jézus utolsó szavai a kereszten (6/6) – “Atyám a Te kezeidbe teszem le az én lelkemet”
Lukács 23,46
20 Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (1/7) – Hit által
Zsidók 11,1-6
21 Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (2/7) – A becsesebb áldozat
Zsidók 11,4 (Olvasandó: 1Mózes 4,1-10)
22 Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (3/7) – Menj be a bárkába
Máté 24,37-39
23 Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (4/7) – Vedd és vidd!
Zsidók 11,17-19 (Olvasandó: 1Mózes 22,1-18)
24 Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (5/7) – Vedd a vért
Zsidók 11,23-29
25 Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (6/7) – Nyisd meg az ajtót
Zsidók 11,30 (Olvasandó: Józsué 6,1-5; 20-21)
26 Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (7/7) – A névsornak nincs vége
Zsidók 11,32-40
27 Péter tömlöcben (1/5) – Fogságban
ApCsel 13,1-6
28 Péter tömlöcben (2/5) – Világosság, ébresztő
ApCsel 12,7
29 Péter tömlöcben (3/5) – Rövid parancsok
ApCsel 12,8-9
30 Péter tömlöcben (4/5) – Első őrs, második őrs, vaskapu
ApCsel 12,10
31 Péter tömlöcben (5/5) – Most tudom igazán
ApCsel 12,11-12
32 Jer által Macedóniába (1/5) – Egy macedón férfi
ApCsel 16,6-12
33 Jer által Macedóniába (2/5) – Az Úr “igen”-je
ApCsel 16,13-15
34 Jer által Macedóniába (3/5) – A Sátán “igen”-je
ApCsel 16,16-22
35 Jer által Macedóniába (4/5) – Ének éjjel
ApCsel 16,23-29
36 Jer által Macedóniába (5/5) – Örült, hogy hitt
ApCsel 16,30-34
37 Két asszony népe (1/5) – Sára és Hágár
1Mózes 16,1-9,13
38 Két asszony népe (2/5) – Rákhel és Lea
1Mózes 29,16-30
39 Két asszony népe (3/5) – Potifárné – Ráháb
1Mózes 39,7-20
40 Két asszony népe (4/5) – Peninna – Anna
1Sámuel 1,1-20; 24-28
41 Két asszony népe (5/5) – Miriám – Mária
Lukács 1,26-31
42 Együtt hajózunk (1/5) – Veszélyes út
ApCsel 27,1;6;9-13
43 Együtt hajózunk (2/5) – Jön a vihar
ApCsel 27,14-20
44 Együtt hajózunk (3/5) – Istennek embere
ApCsel 27,21-23
45 Együtt hajózunk (4/5) – Hiszek az Istennek
ApCsel 27,24-27
46 Együtt hajózunk (5/5) – Életmentő kenyér
ApCsel 27,27; 33-36
47 Bálám (1/5) – Amiképpen szól nékem az Úr
4Mózes 22,1-14
48 Bálám (2/5) – Mindazonáltal ismét
4Mózes 22,15-20
49 Bálám (3/5) – Ne verd a szamarat
4Mózes 22,21-35
50 Bálám (4/5) – Mit átkozol, ha Ő áld
4Mózes 24,1-11
51 Bálám (5/5) – Csillag származik
4Mózes 24,23-25
52 A szeretet mérlegén (1/4) – Szeress
1Korinthus 13,1-4
53 A szeretet mérlegén (2/4) – Nem keresi a maga hasznát
1Korinthus 13,4-6
54 A szeretet mérlegén (3/4) – A szeretet mindent elfedez
1Korinthus 13,4-8
55 A szeretet mérlegén (4/4) – Legnagyobb a szeretet
1Korinthus 13,1-8; 13
56 Gazdag és Lázár (1/5) – függöny mögött
Lukács 16,19-31
57 Gazdag és Lázár (2/5) – Hallgassátok azokat
Lukács 16,29-31
58 Gazdag és Lázár (3/5) – A nagy közbevetés
Lukács 16,26-28
59 Gazdag és Lázár (4/5) – Mindenki megtér
Lukács 16,23-25
60 Gazdag és Lázár (5/5) – Szegény gazdag
Lukács 16,19-22
61 Filep és a komornyik (1/5) – Két férfi találkozik
ApCsel 8,26-28
62 Filep és a komornyik (2/5) – A Biblia olvasó férfi
ApCsel 8,28-31
63 Filep és a komornyik (3/5) – A harmadik férfi
ApCsel 8,32-35
64 Filep és a komornyik (4/5) – Mi gátol?
ApCsel 8,36-38
65 Filep és a komornyik (5/5) – Tovább örömmel
ApCsel 8,39-40

Csendes napok üzenete

1 Előszó 
 
2 Az ötezer megvendégelése
János 6,9-11
3 Van bocsánat
Zsoltár 130,1-8
4 Mi a böjt
Zsoltár 25,4.6
5 Jézus sír Jeruzsálem felett
János 3,14
6 Igaz beszéd ez
Lukács 15,24
7 Isten szerelme kitöltetett
Róma 5,5
8 Az imádságról
Dániel 9,18b-19
9 Megnyitod kezedet
Zsoltár 145,15-16
10 Tudom, hogy messiás jő
Zsoltár 40,6-10 János 4,24-25
11 Az ige testté lett
János 1,14a
12 Mi láttuk az Ő dicsőségét
János 1,14 Máté 5,9
13 Elég a kegyelem
2Korinthus 12,9
14 Szemeim az úrra néznek
Zsoltár 25,15
15 Haragszik az Isten
Róma 1,14-18
16 Kikutathatatlan – kinyomozhatatlan
Róma 11,33-36
17 A törvény
Galaták 6,2
18 Világ világossága
Máté 5,14-16
19 A megsebesített ember
Lukács 10,30-34
20 Amit vet az ember, azt is aratja
Galaták 6,7-8
21 Kellemetes idő
2Korinthus 6,2
22 Ma, ha szavát halljátok
Zsidók 4,12-13
23 Törni kell
Lukács 18,31-34 Ézsaiás 28,23-29
24 Jézus felemeltetik
János 12,20-24.32
25 Jézus a pásztor
Zsoltár 23 1Péter 2,24-25
26 Jó várni
ApCsel 1,3-5 Ézsaiás 30,18
27 Nagy vacsora
Lukács 14,15-24
28 Ő előre tudta, mit fog cselekedni
János 6,1-15
29 Kinek levele vagy
2Korinthus 3,2-3
30 Elmúlhatatlan élet
János 11,1.3.17-27 2Timóteus 1,10
31 Kétféle törvény
1Korinthus 15,56-57
32 A fiamat meg fogják becsülni
Márk 12,1-11
33 Akit Jézus szeretett
János 21,15 János 21,4-7
34 Énekeljetek az Úrnak
Zsoltár 98,1-2
35 Isten ajándéka
Efézus 2,8
36 Kitől tudakozódsz?
Ézsaiás 8,19-22.9,1.6a
37 Csodálatos törvény
Zsoltár 119,18
38 Nem messze vagy Isten országától
Márk 12,34
39 Adós fizess
Lukács 11,4 (Olvasandó: Máté 18,21-35)
40 Ádventi ajtó
Jelenések 3,20 Máté 24,33
41 Kit keresek
Ézsaiás 45,15-17
42 Ma, ha az Ő szavát halljátok
Zsidók 3,15 Róma 1,18
43 Aki hátratekint nem alkalmas
Lukács 9,59.62 Zsoltár 25,15a
44 Aki titeket hallgat, engem hallgat
lukács 10,16
45 Veletek vagyok
Máté 28,16-20
46 Boldog nép
Zsoltár 33,12
47 Minden gondotokat Őreá vessétek
1Péter 5,7
48 Mindennapi kenyér, mindennapi bocsánat, mindennapi megbocsátás
Máté 6,11-12 Zsoltár 145,15-16
49 Várjad az Urat
Lukács 21,28
50 Törvény és megváltás
Galaták 3,13
51 Atya-anya Isten
Ézsaiás 49,14-17 Zakariás 13,6-7
52 Bennünk az Isten
János 7,37-39 Jelenések 3,20
53 Az elveszett
Lukács 15,8-10 Lukács 19,10
54 Az elengedés
Lukács 9,24-25
55 Megrepedt nádat nem tör el
Ézsaiás 42,1-4
56 Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől
Lukács 12,15-24.29-31
57 Én vagyok a feltámadás és az élet
János 11,20-27
58 Naptámadat 
Lukács 1,78-79
59 Csillag 
Máté 2,1-11
60 Megkeményedett szív
Zsidók 3,15
61 Örömmondások napja
2Királyok 7,3-9
62 Nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai
Jelenések 1,17b-18
63 Kegyelemből – hit által
Efézus 2,1-9
64 Tíz bélpoklos
Lukács 17,11-19
65 Akik lakoznak a halál árnyékának földében
Lukács 7,11-17 Ézsaiás 9,2
66 Legközelebbi hozzátartozóm
ApCsel 17,26-28
67 Kérdezősködj még ma
2Krónika 18,4
68 Egy halk és szelíd hang
Malakiás 3,1 1Királyok 19,8-9.11-13
69 Velünk, vagy ellenünk
1Péter 5,5b-6

“Szolgáljatok az Úrnak örömmel”

1 Előszó 
 
2 Dániel (1/6) – A király élete
Dániel 1,1-20
3 Dániel (2/6) – Nabukonodozor álma
Dániel 2,1-3; 2,10-19; 2,24-38; 2,45-49
4 Dániel (3/6) – Tüzes kemencében
Dániel 3,1-6.8.12-30
5 Dániel (4/6) – A nagy fa
Dániel 4,1-34
6 Dániel (5/6) – Megmérettél
Dániel 5,1-7; 5,13-30
7 Dániel (6/6) – Dániel az oroszlánok vermében
Dániel 6,1-28
8 Szánjátok oda tagjaitokat (1/6) – Az odaszánt fül
Ézsaiás 50,4-5
9 Szánjátok oda tagjaitokat (2/6) – Az odaszánt szív
János 21,15-17
10 Szánjátok oda tagjaitokat (3/6) – Az odaszánt értelem
Efézus 4,17-21
11 Szánjátok oda tagjaitokat (4/6) – Az odaszánt nyelv
Jakab 3,1-12
12 Szánjátok oda tagjaitokat (5/6) – Az odaszánt szem
Lukács 11,33-36
13 Szánjátok oda tagjaitokat (6/6) – Az odaszánt kéz és láb
Máté 28,16-20
14 Menj át a Jordánon (1/6) – Menj át te
Józsué 1,1-18
15 Menj át a Jordánon (2/6) – Nem jártatok ezen az úton
Józsué 4,1-7; 3,1-17
16 Menj át a Jordánon (3/6) – Mindent az Úr szava szerint
Józsué 6,1-16
17 Menj át a Jordánon (4/6) – Az Úrnak szentelve
Józsué 6,20a; 7,1-26
18 Menj át a Jordánon (5/6) – Ne köss szövetséget velük
Józsué 9,3-27
19 Menj át a Jordánon (6/6) – Elbocsátotta a népet
Józsué 24,11-28
20 Én fiam, erősödj (1/6) – Erősödj…hordozz
2Timóteus 2,1-3
21 Én fiam, erősödj (2/6) – Hogy tessék
2Timóteus 2,3-4
22 Én fiam, erősödj (3/6) – Szabályszerűen
2Timóteus 2,5
23 Én fiam, erősödj (4/6) – Aki munkálkodik
2Timóteus 2,6-12
24 Én fiam, erősödj (5/6) – Helyesen hasogat
2Timóteus 2,12b-15
25 Én fiam, erősödj (6/6) – El a hamisságtól
2Timóteus 2,16-19
26 Illés és a Baál papok (1/6) – Az Úr előtt állok
1Királyok 18,17-19; 17,1-3; 18,1-2
27 Illés és a Baál papok (2/6) – Meddig sántikáltok
1Királyok 18,20-21
28 Illés és a Baál papok (3/6) – Tűz által felel
1Királyok 18,22-24
29 Illés és a Baál papok (4/6) – Se szó, se felelet
1Királyok 18,25-29
30 Illés és a Baál papok (5/6) – Jöjjetek én hozzám
1Királyok 18,30-37
31 Illés és a Baál papok (6/6) – Az Úr az Isten
1Királyok 18,36-41
32 Eszter királynő (1/6) – A királynő
Eszter 2,1-8
33 Eszter királynő (2/6) – Szépítőszerek
Eszter 2,9-15
34 Eszter királynő (3/6) – Menyasszony vagy asszony
Eszter 2,16-18
35 Eszter királynő (4/6) – A közbenjáró
Eszter 3,8-9; 4,1-1
36 Eszter királynő (5/6) – Eszter lakomája
Eszter 5,1-4; 7,1-
37 Eszter királynő (6/6) – A győzelem
Eszter 8,3-11.16-17
38 Illés a Kármelen (1/6) – Nincs eső
1Királyok 16,30-34; 17,1; 18,1-8; 18,16-18
39 Illés a Kármelen (2/6) – Meddig sántikáltok
1Királyok 18,19-24
40 Illés a Kármelen (3/6) – Az oltár
1Királyok 18,30-36
41 Illés a Kármelen (4/6) – Az Úr az Isten
1Királyok 18,36-39
42 Illés a Kármelen (5/6) – Baál próféták
1Királyok 18 40-42
43 Illés a Kármelen (6/6) – Kis felhő
1Királyok 18 43-46
44 Ábrahám (1/6) – Eredj ki a te földedből
1Mózes 12,1-20
45 Ábrahám (2/6) – Válj el tőlem
1Mózes 13,1-18
46 Ábrahám (3/6) – E dolgok után
1Mózes 15,1-6; 16,1-6; 18,1-2; 18,9-15
47 Ábrahám (4/6) – Kergesd el
1Mózes 21,1-14
48 Ábrahám (5/6) – Vedd a te fiadat…és áldozd meg
1Mózes 22,1-18
49 Ábrahám (6/6) – Élet vagy halál
1Mózes 23,1-20
50 Tudom a te dolgaidat (1/6) – Első szeretet
Jelenések 2,1-7
51 Tudom a te dolgaidat (2/6) – Bálám tanítása
Jelenések 3,8-17
52 Tudom a te dolgaidat (3/6) – A Sátán mélységei
Jelenések 2,18-29
53 Tudom a te dolgaidat (4/6) – Halott vagy
Jelenések 3,1-6
54 Tudom a te dolgaidat (5/6) – Kevés erő
Jelenések 3,7-13
55 Tudom a te dolgaidat (6/6) – Szegény, vak, mezítelen
Jelenések 3,14-22
56 Sámson és Delila (1/6) – Istennek szentelt
Bírák 13,24-25; 13,1-14
57 Sámson és Delila (2/6) – Amit nem vágott le
Bírák 14,1-6; 14,16-17; 14,16-17; 14,16-17; 15,7-15; 15,2
58 Sámson és Delila (3/6) – Delila
Bírák 16,4-17
59 Sámson és Delila (4/6) – Az Úr eltávozott
Bírák 16,15-20
60 Sámson és Delila (5/6) – Nőni kezd a haja
Bírák 16,21-22
61 Sámson és Delila (6/6) – Utolsó szolgálat
Bírák 16,23-31

“Az Úr beszédei tiszta beszédek” Zsoltár 12,7

1 Előszó 
 
2 Dávid (1/5) – Dávid és Góliát
1Sámuel 17,40-51
3 Dávid (2/5) – Dávid házasságtörése
2Sámuel 11,1-27
4 Dávid (3/5) – Dávid gyilkossága
2Sámuel 11,6-27
5 Dávid (4/5) – Nátán küldetése
2Sámuel 12,1-14
6 Dávid (5/5) – Salamon
2Sámuel 12,13-14; 1Krónikák 22,3-16
7 A vérfolyásos asszony (1/5) – Egy asszony
Lukács 8,43
8 A vérfolyásos asszony (2/5) – Hátulról érintette
Lukács 8,44
9 A vérfolyásos asszony (3/5) – Ki az, aki érintett?
Lukács 8,45-46
10 A vérfolyásos asszony (4/5) – Hátulról előre
Lukács 8,47
11 A vérfolyásos asszony (5/5) – A Te hited megtartott
Lukács 8,48
12 A gazdag ifjú (1/5) – Egy jó ember
Lukács 18,18-19
13 A gazdag ifjú (2/5) – A parancsolatokat tudod
Lukács 18,20-21
14 A gazdag ifjú (3/5) – Egy fogyatkozás
Lukács 18,22-23
15 A gazdag ifjú (4/5) – Bemenni vagy elmenni?
Lukács 18,24-25
16 A gazdag ifjú (5/5) – Ki üdvözül?
Lukács 18, 27-28
17 Kövess engem! (1/5) – Követlek, Uram!
Lukács 9,57
18 Kövess engem! (2/5) – Nincs barlang, nincs fészek
Lukács 9,58
19 Kövess engem! (3/5) – Nincs temetés
Lukács 9,59-60
20 Kövess engem! (4/5) – Nincs előbb
Lukács 9,61
21 Kövess engem! (5/5) – Nem alkalmas
Lukács 9,62
22 Akik a feltámadt Jézussal találkoztak (1/5) – János
János 20,1-9
23 Akik a feltámadt Jézussal találkoztak (2/5) – Mária
János 20,10-18
24 Akik a feltámadt Jézussal találkoztak (3/5) – Tamás
János 20,24-29
25 Akik a feltámadt Jézussal találkoztak (4/5) – Péter
János 21,1-7; 21,14-17
26 Akik a feltámadt Jézussal találkoztak (5/5) – Pál
ApCsel 22,3-16
27 Egy buzgó ember (1/5) – Egy ember bemutatkozik
ApCsel 22,3-5
28 Egy buzgó ember (2/5) – A világ világossága
ApCsel 22,6-7
29 Egy buzgó ember (3/5) – Mit kergetsz engem
ApCsel 22,7-9
30 Egy buzgó ember (4/5) – Mit cselekedjem, Uram?
ApCsel 22,10-11
31 Egy buzgó ember (5/5) – Amire választott
ApCsel 22,12-16
32 Menjünk át a túlsó partra (1/5) – Jó úton, viharban
Márk 4,35-37
33 Menjünk át a túlsó partra (2/5) – Jézus alszik
Márk 4,38
34 Menjünk át a túlsó partra (3/5) – Nem türődsz vele, hogy elveszünk?
Márk 4,38
35 Menjünk át a túlsó partra (4/5) – Megdorgálta a szelet
Márk 4,39
36 Menjünk át a túlsó partra (5/5) – Nincsen hitetek?
Márk 4,40-41
37 Gazdag halászat (1/5) – Nem sikerül semmi
Lukács 5,1-3
38 Gazdag halászat (2/5) – Azért kér, hogy adjon
Lukács 5,3-4
39 Gazdag halászat (3/5) – Egy engedelmes lépés
Lukács 5,5-7
40 Gazdag halászat (4/5) – Felismerés, félelem
Lukács 5,8-9
41 Gazdag halászat (5/5) – Emberhalász
Lukács 5,10-11
42 Jézus csodái (1/5) – Honnan vagyünk kenyeret?
János 6,5-13
43 Jézus csodái (2/5) – Én vagyok, ne féljetek!
János 6,14-21
44 Jézus csodái (3/5) – Eledel, amely megmarad
János 6,22-29
45 Jézus csodái (4/5) – Az Atyának akarata
János 6,30-40
46 Jézus csodái (5/5) – Én vagyok az életnek kenyere
János 5,41-51
47 Női hivatások(1/5) – A leány Miriám és Tábitha
1Korinthus 7,34-37
48 Női hivatások(2/5) – A feleség Sára
1Péter 3,1-7
49 Női hivatások(3/5) – A háziasszony Márta
Lukács 10,38-42
50 Női hivatások(4/5) – Az anya Rebeka
1Mózes 25,20-28
51 Női hivatások(5/5) – Isten szolgája Mária
Lukács 1,26-35; 2,34-35
52 A hiz győz (1/5) – A látni akaráson
János4,46-54
53 A hiz győz (2/5) – A csalódáson
Márk 9,17-27
54 A hiz győz (3/5) – A büszkeségen
Máté 15,21-28
55 A hiz győz (4/5) – A betegségen
Márk 5,25-34
56 A hiz győz (5/5) – A halálon
Lukács 23,39-43
57 Minden lehetséges a hívőnek (1/5) – Egy férfi, aki több
Márk 9,1-8
58 Minden lehetséges a hívőnek (2/5) – Egy férfi csődben
Márk 9,14-19
59 Minden lehetséges a hívőnek (3/5) – Egy férfi sírva könyörög
Márk 9,19,24
60 Minden lehetséges a hívőnek (4/5) – Egy férfi, aki hisz
Márk 9,25
61 Minden lehetséges a hívőnek (5/5) – Egy férfi, aki győz
Márk 9,26-27
62 Keresztelő János (1/5) – Ígéret, születés
Lukács 1,5-20; 1,57-68
63 Keresztelő János (2/5) – János keresztsége
János 1,19-37
64 Keresztelő János (3/5) – A vőlegény barátja
János 3,25-36
65 Keresztelő János (4/5) – Ta vagy-é az?
Máté 11,1-15
66 Keresztelő János (5/5) – Egy fej a tálban
Márk 6,16-28

“Dícsérjétek az Urat” Zsoltár 150,1

1 Előszó 
 
2 Boldog ember
Zsoltár 1,1-6
3 A nagyobb öröm
Zsoltár 4,1-9
4 Figyelmezz szavaimra
Zsoltár 5,1-13
5 Isten igaz bíró
Zsoltár 7,7-18; 7,2-3
6 Nem hagytad el, akik keresnek téged
Zsoltár 9,1-12
7 Az Úr király
Zsoltár 10,1-5; 10,10-18
8 Az Úr igaz
Zsoltár 11,1-7
9 Segíts Uram!
Zsoltár 12,1-7
10 Tarts meg engem
Zsoltár 16,1-11
11 Lenyúlt a magasból és felvett engem
Zsoltár 18,1-7; 18,17-20
12 Megvilágosítja sötétségemet
Zsoltár 18,28-36
13 Isten dicsősége
Zsoltár 19,1-15
14 Áldáskívánások 
Zsoltár 20,1-10
15 Életet kért tőled
Zsoltár 21,1-8
16 Ne légy messze tőlem
Zsoltár 22,1-22a
17 Az Úr az én pásztorom
Zsoltár 23,1-6
18 Az Úré a Föld
Zsoltár 24,1-10
19 Jó és igaz az Úr
Zsoltár 25,1-22
20 Ítélj meg engem Uram
Zsoltár 26, 1-3.8-12
21 Egyet kérek az Úrtól
Zsoltár 27,4-14
22 Az Úr szava
Zsoltár 29,1-11
23 Imádjátok az Urat
Zsoltár 29,1-11
24 Szabadíts meg
Zsoltár 31,22-25; 31,1-6
25 Hamar szabadíts meg!
Zsoltár 31,23-25; 31,1-11
26 Örvendezzetek, dícsérjétek
Zsoltár 33,1-3; 33,12.20-22
27 Ítélj meg igazságod szerint
Zsoltár 35,24; 27-28
28 Vártam az Urat
Zsoltár 4í,1-11
29 Kívánkozom, szomjúhozom
Zsoltár 42,1-12
30 Ének a szerelmetesről
Zsoltár 45,1-18
31 Szépségedet a király kívánja
Zsoltár 45,1-18
32 Nagy az Úr
Zsoltár 48,1-15
33 Eljön a mi Istenünk
Zsoltár 50,1-23
34 Járj Isten előtt
Zsoltár 56,1-14
35 Könyörülj rajtam
Zsoltár 57,1-12
36 Szeretetével jön felém
Zsoltár 59,2; 59,10-11; 59,17-18
37 Vígy föl a kősziklára
Zsoltár 61,1-9
38 Kegyelmed jobb az életnél
Zsoltár 63,1-12
39 Kinek panaszkodsz?
Zsoltár 64,1-11
40 Lássátok, halljátok
Zsoltár 66,1-20
41 Áldott az Isten
Zsoltár 66,16-20
42 Felkél az Isten
Zsoltár 68,1-9; 68,16-17
43 Áldott legyen az Úr
Zsoltár 68,20-36
44 Siess segítségemre
Zsoltár 70,1-6
45 Benned bízom Uram
Zsoltár 71,1-24
46 Tisztelünk Téged
Zsoltár 75,1-11
47 Figyelj én népem
Zsoltár 78,1-32
48 Vezette őket
Zsoltár 78,52-55; 78,67-62
49 Meddig ítéltek hamisan
Zsoltár 82,1-8
50 Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem
Zsoltár 89,2; 89,12-19
51 Vele lesz hűségem
Zsoltár 89,20-35
52 Láttassék műved szolgáidon
Zsoltár 90,1-17
53 Tenéked zengek éneket
Zsoltár 101,1-8
54 A nyomorultnak imádsága
Zsoltár 102,1-3; 102,12-22
55 Kiáltásom jusson Hozzád
Zsoltár 102,1-3; 102,18-29
56 Jöjj el hozzám szabadításoddal
Zsoltár 106,1-5
57 Örökkévaló az Ő kegyelme
Zsoltár 106,1-5
58 Kész az én szívem
Zsoltár 108,1-14
59 Jó a Te kegyelmed
Zsoltár 109,1-5; 109,21-31
60 Dícsérem az Urat
Zsoltár 111,1-10
61 Félelem 
Zsoltár 112,1-9
62 Az Úrban bízzál
Zsoltár 115,1-18
63 Feddhetetlen utak
Zsoltár 119,1-8
64 Eleveníts meg engem
Zsoltár 119,25-32
65 Kívánkozom 
Zsoltár 119,40-48
66 Beszéded megelevenít
Zsoltár 119,49-56
67 Nevedről emlékézém éjjel
Zsoltár 119,49-62
68 kezeid teremtettek
Zsoltár 119,73-80
69 Szeretem törvényedet
Zsoltár 119,97-104
70 Láss meg és eleveníts meg
Zsoltár 119,153-160
71 Jusson elődbe imádságom
Zsoltár 119,169-176
72 Hozzád emelem szemeimet
Zsoltár 123,1-4
73 Segítségünk az Úr nevében van
Zsoltár 124,1-8
74 Sionnak foglyai
Zsoltár 126,1-6
75 Hatamasan cselekedett az Úr
Zsoltár 126,1-6
76 Hiába néktek
Zsoltár 127,1-2
77 Bízz az Úrban
Zsoltár 131,1-3
78 Hűséget esküdött az Úr
Zsoltár 132,-5; 132,11-18
79 Együtt lakozni
Zsoltár 133,1-3
80 Áldjátok az Urat szlgái
Zsoltár 134,1-3
81 Dícsérjétek az Úrnak nevét
Zsoltár 135,1-6; 135,15-21
82 Magasztaljátok az Urat
Zsoltár 136,1-4; 136,23-26
83 Megvizsgáltál és ismersz
Zsoltár 139,1-16; 139,23-24
84 Szabadíts meg engem
Zsoltár 140,1-14
85 Siess hozzám
Zsoltár 141,1-4; 141,8-9
86 Hívlak téged
Zsoltár 141,1-5; 141,8-9
87 Figyelmezz imádságomra
Zsoltár 143,1-11
88 Dicsérjétek az Urat
Zsoltár 150,1-6

“…azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

1 Előszó 
 
2 A Bibilia ismert férfialakjai (1/5) – Zakariás
Lukács 1,5-20
3 A Bibilia ismert férfialakjai (2/5) – József
Máté 2,19-23
4 A Bibilia ismert férfialakjai (3/5) – Heródes és a bölcsek
Máté 2,1-12.16
5 A Bibilia ismert férfialakjai (4/5) – Keresztelő János
János 1,19-29; 3,26-30
6 A Bibilia ismert férfialakjai (5/5) – Simeon
Lukács 2,21-30
7 A Biblia kevésbé ismert férfialakjai (1/5) – Simon mágus
ApCsel 8,5-25
8 A Biblia kevésbé ismert férfialakjai (2/5) – János Márk
ApCsel 12,25; 13,4-12; 15,36-41
9 A Biblia kevésbé ismert férfialakjai (3/5) – Apollós
ApCsel 18,24-28; 19,1-6 1Korinthus 16,12
10 A Biblia kevésbé ismert férfialakjai (4/5) – Démás
2Timóteus 4,7-11.16-17
11 A Biblia kevésbé ismert férfialakjai (5/5) – Diotrefesz
3János 9-12
12 Megkeseredés útközben (1/5) – Útközben
4Mózes 21,4-9
13 Megkeseredés útközben (2/5) – Tüzes kígyók
4Mózes 21,6
14 Megkeseredés útközben (3/5) – Vétkeztem – imádkozz!
4Mózes 21,6-7
15 Megkeseredés útközben (4/5) – Felemelt kígyó
4Mózes 21,8
16 Megkeseredés útközben (5/5) – Ha föltekintett
4Mózes 21,9
17 Nátánael (1/5) – Miről szólsz?
János 1,42.46
18 Nátánael (2/5) – Egy őszinte kételkedő
János 1,47-48
19 Nátánael (3/5) – Honnan ismersz?
János 1,49
20 Nátánael (4/5) – Te vagy az Isten Fia
János 1,50
21 Nátánael (5/5) – Nagyobbakat látsz
János 1,51-52
22 Nikodémus (1/5) – Jött azzal, amit tudott
János 3,1-15
23 Nikodémus (2/5) – Amit nem tudott
János 3,3-4
24 Nikodémus (3/5) – Testtől – Lélektől
János 3,5-7
25 Nikodémus (4/5) – Mimódon
János 3,7-9
26 Nikodémus (5/5) – Amiképpen, akképpen
János 3,9-15
27 Saul (1/5) – Saul elhívása
1Sámuel 9,17; 9,25-10.1.6-9
28 Saul (2/5) – Saul engedetlensége
1Sámuel 15,1-3.7-23
29 Saul (3/5) – Vétkeztem – de
1Sámuel 15,23-35
30 Saul (4/5) – Saul féltékenysége
1Sámuel 16,14-16; 16,21-23; 18,5-15; 18,2; 18,25-29; 18,25-29; 19,8-12; 24,1-23; 26,21-25
31 Saul (5/5) – Saul halála
1Sámuel 28,3-20; 31,1-6
32 Zákeus(1/5) – Az a neve, és ő nem az
Lukács 19,1-10
33 Zákeus(2/5) – Két szempár találkozik
Lukács 19,3-5a
34 Zákeus(3/5) – Hamar szállj alá
Lukács 19,5b-7
35 Zákeus(4/5) – Ma lett üdvössége
Lukács 19,8-9
36 Zákeus(5/5) – Azért jött Jézus
Lukács 19,10
37 Én az igazat mondom néktek (1/5) – Jobb néktek
János 16,7
38 Én az igazat mondom néktek (2/5) – A vigasztaló fedd
János 16,7-8
39 Én az igazat mondom néktek (3/5) – Bűn, hogy nem hisztek
János 16,9
40 Én az igazat mondom néktek (4/5) – Igazság: én az Atyához megyek
János 16,10
41 Én az igazat mondom néktek (5/5) – Ítélet: a Sátán megítéltetett
János 16,11
42 Egykor és most (1/5) – Nyeresék – kár
Filippi 3,5-14
43 Egykor és most (2/5) – Saját igazság
Filippi 3,9
44 Egykor és most (3/5) – Megismerjem Őt
Filippi 3,10-12
45 Egykor és most (4/5) – Hátam mögött vannak
Filippi 3,13-14
46 Egykor és most (5/5) – Előttem vannak
Filippi 3,14b
47 Akarsz-e meggyógyulni(1/5) – Bethesda
János 5,1-9
48 Akarsz-e meggyógyulni(2/5) – Betegek (vakok, sánták, aszkórosok)
János 5,1-6
49 Akarsz-e meggyógyulni(3/5) – Akarsz-e meggyóggyulni?
János 5,5-6
50 Akarsz-e meggyógyulni(4/5) – Nincs emberem
János 5,7
51 Akarsz-e meggyógyulni(5/5) – Kelj fel, járj!
János 5,7-9
52 Győzedelmes hit (1/5) – Legyőzött világ
1János 5,4-5
53 Győzedelmes hit (2/5) – Víz és vér
1János 5,6
54 Győzedelmes hit (3/5) – Hárman a mennyben
1János 5,7
55 Győzedelmes hit (4/5) – árman a Földön
1János 5,8
56 Győzedelmes hit (5/5) – Bizonyság önmagában
1János 5,10-13
57 Sok néketek Jeruzsálembe mennetek (1/5) – Sok néktek
1Királyok 12,26-33
58 Sok néketek Jeruzsálembe mennetek (2/5) – Isten kijelentése
1Királyok 13,1-6
59 Sok néketek Jeruzsálembe mennetek (3/5) – Engedelmesség
1Királyok 13,7-10
60 Sok néketek Jeruzsálembe mennetek (4/5) – Isten szava ember szava
1Királyok 13,11-22
61 Sok néketek Jeruzsálembe mennetek (5/5) – Jaj testvérem
1Királyok 13,23-24; 13,28-30
62 Isten Háza építése (1/5) – Magam háza, vagy az Úr Háza
Haggeus 1,1-4
63 Isten Háza építése (2/5) – Meggondolt utak
Haggeus 1,5-11
64 Isten Háza építése (3/5) – Megtérés, engedelmesség
Haggeus 1,12-15; 2,1-5
65 Isten Háza építése (4/5) – Íéret, megtisztulás
Haggeus 2,10-18
66 Isten Háza építése (5/5) – Áldás
Haggeus 2,18-23
67 Isten pere (1/5) – Isten pere népével
Mikeás 6,1-3
68 Isten pere (2/5) – Vádbeszéd
Mikeás 6,3-5
69 Isten pere (3/5) – Védőbeszéd
Mikeás 6,6-7
70 Isten pere (4/5) – Gyakorold a szeretetet!
Mikeás 6,8b
71 Isten pere (5/5) – Alázatosan járj
Mikeás 6-8
72 Az áldás (1/5) – Kapcsolat az Úrral
Zsidók 12,15-17; Róma 9,13
73 Az áldás (2/5) – Versengéssel nem lehet megkapni
1Mózes 25,21-34
74 Az áldás (3/5) – Csalással nem lehet megkapni
1Mózes 27,1-23.30
75 Az áldás (4/5) – Munkával nem lehet megszerezni
1Mózes 30,26-32; 30,41-43
76 Az áldás (5/5) – Megtéréssel megkapható
1Mózes 32,22-31
77 A tűz (1/5) – Az ítélet tüze
Lukács 12,48b-50
78 A tűz (2/5) – A kegyelem tüze
János 7,53.8,1-11
79 A tűz (3/5) – Idegen tűz
Lukács 12,48-50
80 A tűz (4/5) – A szenvedés tüze
Lukács 12,48b-50
81 A tűz (5/5) – A kereszt tüze
Lukács 12,48b-50

“…én az Úrtól vettem…” 1Korinthus 11,23

1 Előszó 
 
2 A gírák (1/5) – Kereskedjetek, míg megjövök
Lukács 19,11-28
3 A gírák (2/5) – Jól van, jó szolgám
Lukács 19,15-19
4 A gírák (3/5) – Fáltem tőled
Lukács 19,20-22
5 A gírák (4/5) – Pénzváltók asztala
Lukács 19,23-25
6 A gírák (5/5) – Akinek van, adatik
Lukács 19,26-28
7 Uralma növekedésének nem lesz vége (1/5) – Szól az Úr
Ézsaiás 8,11-17
8 Uralma növekedésének nem lesz vége (2/5) – A tanításra hallgassatok
Ézsaiás 8,18-22
9 Uralma növekedésének nem lesz vége (3/5) – Fény ragyog fel fölöttük
Ézsaiás 9,1-2
10 Uralma növekedésének nem lesz vége (4/5) – A nyomorgató botját összetöröd
Ézsaiás 9,3-5
11 Uralma növekedésének nem lesz vége (5/5) – Uralma növekedésének nem lesz vége
Ézsaiás 9,6-7
12 A három százados hite (1/5) – A kapernaumi százados
Lukács 7,1-10
13 A három százados hite (2/5) – Szólj csak egy szót
Lukács 7,7-10
14 A három százados hite (3/5) – Kornélius százados
ApCsel 10,1-20
15 A három százados hite (4/5) – Bűnbocsánatot veszm aki hisz
ApCsel 10,30-43
16 A három százados hite (5/5) – A kivégző százados
Márk 15,25-39
17 A fügefa (1/5) – A gazda gyümölcsöt keres
Lukács 13,6-9
18 A fügefa (2/5) – Az ítélet
Lukács 13,6-7
19 A fügefa (3/5) – Kegyelmi év
Lukács 13,8a
20 A fügefa (4/5) – Megmunkálom
Lukács 13,8b
21 A fügefa (5/5) – Azután vágd ki
Lukács 13,9
22 Így szól az Úr (1/5) – Megkeresni hagytam magam
Ézsaiás 65,1
23 Így szól az Úr (2/5) – Kiterjesztett kezek
Ézsaiás 65,1-2
24 Így szól az Úr (3/5) – A nép ingerel szemtől szembe
Ézsaiás 65,3-5
25 Így szól az Úr (4/5) – Megfizetek kebelükbe
Ézsaiás 65,6-7
26 Így szól az Úr (5/5) – Nevelek, magot, örököst
Ézsaiás 65,8-10
27 Az imádkozásról (1/5) – A meg nem hallgatott imádság
1Mózes 18,1-2; 18,20-33; 19,27-29
28 Az imádkozásról (2/5) – Imádság áldásért
1Mózes 32,22-31
29 Az imádkozásról (3/5) – Az ima akadályai
2Mózes 14,13-18 Józsué 7,7-12
30 Az imádkozásról (4/5) – Bűnbánati ima
2Sámuel 12,1-7a
31 Az imádkozásról (5/5) – Egy mártír imádsága
ApCsel 17,55-60
32 Kiskirályok a Nagy Király ellen (1/5) – A nagy Heródes
Máté 2,3-6.16-20
33 Kiskirályok a Nagy Király ellen (2/5) – Heródes Antipás
Márk 6,12-28
34 Kiskirályok a Nagy Király ellen (3/5) – Heródes Agrippa
ApCsel 12,1-11
35 Kiskirályok a Nagy Király ellen (4/5) – Félix, a vő
ApCsel 24,10.20-27
36 Kiskirályok a Nagy Király ellen (5/5) – II. Agrippa
ApCsel 26,19-29
37 József, Jézus előképe (1/5) – Eladtuk testvérünket
1Mózes 37,13-20 Márk 12,6-8
38 József, Jézus előképe (2/5) – Éhség a Földön
1Mózes 41,54-57; 42,1-7
39 József, Jézus előképe (3/5) – Vissze Józsefhez
1Mózes 43,1-2; 43,11-23
40 József, Jézus előképe (4/5) – Záróvizsga
1Mózes 44,1-9.12.16; 44,32-33
41 József, Jézus előképe (5/5) – Kijelentett szeretet
1Mózes 45,1-5.7; 45,26-28; 50,16-21
42 Hat nappal húsvét előtt (1/5) – Együtt Jézussal
János 12,1-11
43 Hat nappal húsvét előtt (2/5) – Egy font nárduskenet
János 12,3
44 Hat nappal húsvét előtt (3/5) – A tolvaj negszólal
János 12,4-6
45 Hat nappal húsvét előtt (4/5) – Idejében cselekedni
János 12,7-8
46 Hat nappal húsvét előtt (5/5) – A vonzó feltámadott
János 12,9-11
47 Egymás terhét hordozzátok (1/5) – Az ítélet terhe
Galaták 6,2
48 Egymás terhét hordozzátok (2/5) – A mérték terhe
Máté 7,1-5
49 Egymás terhét hordozzátok (3/5) – Az imádság terhe
Máté 7,7-11
50 Egymás terhét hordozzátok (4/5) – Az erőtlenek terhe
Róma 15,1-2
51 Egymás terhét hordozzátok (5/5) – A Krisztus terhe
Róma 15,3-5
52 A rossz és a jó ember (1/5) – Gonosz fiú, jó fiú
Lukács 15,11-13; 15,25-32
53 A rossz és a jó ember (2/5) – Gonosz férj, jó asszony
1Sámuel 25,21-28
54 A rossz és a jó ember (3/5) – Gonosz asszony, jó férj
Jób 1,1-3; 1,6-11; 2,6-10
55 A rossz és a jó ember (4/5) – Hol az apa?
1Timóteus 1,1-5
56 A rossz és a jó ember (5/5) – Egyik felvétetik, másik elhagyatik
Lukács 17,34-35
57 Ének az éjszakában (1/5) – Rabok és rabtartók
ApCsel 16,9-10; 16,20-24
58 Ének az éjszakában (2/5) – Ének az éjszakában
ApCsel 16,25-26
59 Ének az éjszakában (3/5) – Mit cselekedjem
ApCsel 16,27-30
60 Ének az éjszakában (4/5) – A te házad népe
ApCsel 16,30-33
61 Ének az éjszakában (5/5) – Asztalt terített nékik
ApCsel 16,30-34
62 Magasztaljátok az Urat (1/5) – Lakó – város
Zsoltár 107,1-9
63 Magasztaljátok az Urat (2/5) – Sötétségben, megkötözve
Zsoltár 107,10-16
64 Magasztaljátok az Urat (3/5) – Az ő útjuk hamisság
Zsoltár 107,17-22
65 Magasztaljátok az Urat (4/5) – Tervek, kívánságok
Zsoltár 107,23-32
66 Magasztaljátok az Urat (5/5) – Áldás – átok
Zsoltár 107,31-38; 107,41-43
67 ISTEN KÉRÉSE (1/5) – Kérlek titeket
Róma 12, 1-2
68 ISTEN KÉRÉSE (2/5) – Okos istentisztelet
Róma 12, 1b
69 ISTEN KÉRÉSE (3/5) – Ne szabd magad a világhoz
Róma 12, 2a
70 ISTEN KÉRÉSE (4/5) – Változz el
Róma 12, 2a
71 ISTEN KÉRÉSE (5/5) – Isten akarata
Róma 12, 2c
72 JÉZUS KÉRDÉSE (1/6) – Kinek mondotok?
Márk 8, 27-28
73 JÉZUS KÉRDÉSE (2/6) – A hit dicsősége
Máté 16, 15-19
74 JÉZUS KÉRDÉSE (3/6) – A kereszt gyalázata
Márk 8, 31
75 JÉZUS KÉRDÉSE (4/6) – Emberi dolgok
Márk 8, 32-33
76 JÉZUS KÉRDÉSE (5/6) – Isten dolgai
Márk 8, 33
77 EGYÜTT NŐ (1/5) – Kétféle vetés
Máté 13, 24-30
78 EGYÜTT NŐ (2/5) – A vetés nő
Máté 13, 26
79 EGYÜTT NŐ (3/5) – Együtt nő
Máté 13, 27-29
80 EGYÜTT NŐ (4/5) – Szétválasztás
Máté 13, 40-43
81 MEGBÉKÉLTETETT A KERESZTFA ÁLTAL (1/5) – Krisztus nélkül, Isten nélkül
Efézus 2, 12
82 MEGBÉKÉLTETETT A KERESZTFA ÁLTAL (2/5) – Távolból közelvaló
Efézus 2, 12-15
83 MEGBÉKÉLTETETT A KERESZTFA ÁLTAL (3/5) – Megbékéltetett, békességet hirdet
Efézus 2, 14-17
84 MEGBÉKÉLTETETT A KERESZTFA ÁLTAL (4/5) – Polgárjog, polgártárs
Efézus 2, 19-20
85 MEGBÉKÉLTETETT A KERESZTFA ÁLTAL (5/5) – Együtt építtettek
Efézus 2, 20-22
86 AMÁSIA URALKODÁSA (1/5) – Megosztott szív
2Krónika 25, 1-10
87 AMÁSIA URALKODÁSA (2/5) – Ki segít? Figyelmeztetés
2Krónika 25, 5-8
88 AMÁSIA URALKODÁSA (3/5) – Jól számolni
2Krónika 25, 9-13
89 AMÁSIA URALKODÁSA (4/5) – Felfuvalkodás
2Krónika 25, 14-16
90 AMÁSIA URALKODÁSA (5/5) – Utolsó figyelmeztetés
2Krónika 25, 17-22; 27-28
91 HOGYAN KELL A TÖRVÉNYT BETÖLTENI? (1/5) – Hallottátok
Máté 5, 38-39
92 HOGYAN KELL A TÖRVÉNYT BETÖLTENI? (2/5) – Aki elveszi ruhádat
Máté 5, 38-40
93 HOGYAN KELL A TÖRVÉNYT BETÖLTENI? (3/5) – Aki kényszerít
Máté 5, 41
94 HOGYAN KELL A TÖRVÉNYT BETÖLTENI? (4/5) – Aki kér
Máté 5, 42
95 HOGYAN KELL A TÖRVÉNYT BETÖLTENI? (5/5) – A mennyei Atya fiai
Máté 5, 45-48
96 AZ IGAZI SZŐLŐTŐ (1/5) – Az igazi szőlőtő
János 15, 1-8
97 AZ IGAZI SZŐLŐTŐ (2/5) – Megtisztítja
János 15, 2-3
98 AZ IGAZI SZŐLŐTŐ (3/5) – Maradj benne
János 15, 4
99 AZ IGAZI SZŐLŐTŐ (4/5) – Nélküle semmit
János 15, 5-6
100 AZ IGAZI SZŐLŐTŐ (5/5) – Imádság, gyümölcs
János 15, 7-8
101 BOLDOG SZOLGA (1/5) – Ki a sáfár
Lukács 12, 37-42
102 BOLDOG SZOLGA (2/5) – Sáfár Isten titkain
Lukács 12, 43-44
103 BOLDOG SZOLGA (3/5) – Sáfár az ő háza népén
Lukács 12, 42
104 BOLDOG SZOLGA (4/5) – Sáfár az ellenségén
Lukács 12, 45-46; 1Péter 3, 8, 9
105 BOLDOG SZOLGA (5/5) – A Nap süt
Máté 5, 43-48
106 ISTENNEK BESZÉDE (1/5) – Élő és ható
Zsidók 4, 12-13
107 ISTENNEK BESZÉDE (2/5) – Élesebb mindennél
Zsidók 4, 12
108 ISTENNEK BESZÉDE (3/5) – Megoszt, megítél
Zsidók 4, 12
109 ISTENNEK BESZÉDE (4/5) – Mindenki nyilvánvaló
Zsidók 4, 13
110 ISTENNEK BESZÉDE (5/5) – Leplezetlen szemei előtt
Zsidók 4, 13
111 BOLDOG EMBER? (1/5) – Ki a boldog ember
Zsoltárok 32, 1-2; Zsoltárok 33, 12
112 BOLDOG EMBER? (2/5) – Zárt ember
Zsoltárok 32, 3-4
113 BOLDOG EMBER? (3/5) – Bűnvalló ember
Zsoltárok 32, 5-7
114 BOLDOG EMBER? (4/5) – Bölcs ember
Zsoltárok 32, 8-9
115 BOLDOG EMBER? (5/5) – Igaz ember
Zsoltárok 32, 10-11
116 ÁLDJAD LELKEM AZ URAT! (1/5) – El ne feledkezz
Zsoltárok 103, 1-2
117 ÁLDJAD LELKEM AZ URAT! (2/5) – Bűn, betegség
Zsoltárok 103, 1-3
118 ÁLDJAD LELKEM AZ URAT! (3/5) – Gyógyítás
Zsoltárok 103, 1-3; Zsoltárok 66, 10-12
119 ÁLDJAD LELKEM AZ URAT! (4/5) – Megkoronáz
Zsoltárok 103, 4
120 ÁLDJAD LELKEM AZ URAT! (5/5) – Ékesség, ifjúság
Zsoltárok 103, 1-5
121 MEGVIZSGÁLTÁL ENGEM ÉS ISMERSZ (1/5) – Vizsgálj meg engem
Zsoltárok 139, 23-24
122 MEGVIZSGÁLTÁL ENGEM ÉS ISMERSZ (2/5) – Ismerd meg szívemet
Zsoltárok 139, 23-24
123 MEGVIZSGÁLTÁL ENGEM ÉS ISMERSZ (3/5) – Próbálj meg
Zsoltárok 139, 23
124 MEGVIZSGÁLTÁL ENGEM ÉS ISMERSZ (4/5) – Ismerd meg gondolataimat
Zsoltárok 139, 24a
125 MEGVIZSGÁLTÁL ENGEM ÉS ISMERSZ (5/5) – Vezérelj engem
Zsoltárok 139, 24b
126 ORSZÁGOD ÖRÖKKÉ FENNÁLL (1/5) – Jó az Úr
Zsoltárok 145, 9-13
127 ORSZÁGOD ÖRÖKKÉ FENNÁLL (2/5) – Esendő, meggörnyedt
Zsoltárok 145, 14
128 ORSZÁGOD ÖRÖKKÉ FENNÁLL (3/5) – Kire nézel
Zsoltárok 145, 15
129 ORSZÁGOD ÖRÖKKÉ FENNÁLL (4/5) – Nyitott kéz
Zsoltárok 145, 15-16
130 ORSZÁGOD ÖRÖKKÉ FENNÁLL (5/5) – Ingyen megelégítve Zsoltárok 145, 9. 13-16