“Az Úr beszédei tiszta beszédek” Zsolt 12,7

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1998. márciusKövetkező igehirdetés

 

Előszó

Ez már az ötödik könyve Trausch Lizának, akit 1946-ban az Ige hatalma és a Szentlélek ereje újjászült, és Isten a tanári pályáról az igehirdetés szolgálatára elhívott.

Mint előbbi könyvei, ez is igehirdetéseket tartalamaz.

Vannak, akik nagy várakozással és vágyakozással veszik kezükbe ezt az igehirdetésgyujteményt. Ezeken az igehirdetéseken keresztül Isten szól hozzánk és az Ô tiszta beszéde felkavar érelmet, érzelmet, hogy megtisztíthasson felüdítsen, megújíthasson és örök élettel ajándékozzon meg.

Az az imádságunk, hadd lépjen be az áldott Orvos, az Úr Jézus Krisztus az olvasó gondolataiba, szívébe, egész életébe, hogy gyógyító, újjáteremtő munkáját elvégezhesse.

“…a szent írások… téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.
A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, felkészítve minden jócselekedetre.” 2Timóteus 3,15b-17