“… azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1999. májusKövetkező igehirdetés

 

Előszó

Trausch Liza e hetedik könyvének a címe Jézus Krisztus önmagáról, mint jó pásztorról tett kijelentésének egy mondata.

A bűneset következtében valamennyien az Istentől elszakítottság állapotában születtünk test szerint. Jézus Krisztus azért jött el, hogy megváltói halálával, tiszta, szent áldozatként eleget tegyen mindnyájunk bűnéért. Így helyreállítsa az Istennel való élő közösséget, azaz az igazi élet lehetőségét. Isten Igéjének hatalma van arra, hogy a Szentlélek segítségével az emberi szív megvilágosodjék bűnös állapotáról, és hitet nyerve, megragadhassa a bűnbocsánat kegyelmét, a boldog örökélet reménységét.

Ez a könyv 16 csendeshét igehirdetés sorozatát tartalmazza. Ezek olvasása lehetőséget nyújt az élő Jézussal való találkozásra, így új, igazi élet elnyerésére.

Az Úr Jézus főpapi imádságában az örökélet lehetőségét így foglalja össze:

“Az pedig az örökélet, hogy megismerjenek Téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.”
János 17,3

Budapest, 1999. május hava.