“… azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1999. májusElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 
MEGKESEREDÉS ÚTKÖZBEN (3/5)

Vétkeztem – imádkozz!


“Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izráel népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért.” 4Móz 21,6-7


Imádkozzunk!
Uram, hallottad, hogy hívtunk. Könyörülj rajtunk és Igéden keresztül most valóban jöjj be a szívünkbe. Áldj meg, hogy aki már befogadott, még teljesebben befogadhasson. Hadd kérjelek, ne legyen zárt ajtó Előtted az életemben. Munkáld életem minden vonalán a teljes átadást, Szentlelked által.
Ámen.

Hogy még a földön vagyunk, azt jelenti: lehet Jézushoz menni, megtérni, üdvösséget kapni, mert még útközben vagyunk. Amit Isten ebbe a hétbe beletervezett, még megtörténhet, még nem késő, még nem mulasztottuk el az alkalmat. Olyan sokszor vagyunk úgy, hogy valamit elmulasztunk. Istenem, akkor kellett volna! Az ördögnek a megkötöző ereje, hogy mindig utána jut eszembe, mit kellett volna. Szeretném, ha feleszmélnétek arra, hogy ezzel a héttel egy kegyelmi alkalom múlik el az életetekből.

A nép szíve megkeseredett útközben. Az ördög akarja, hogy bukjak, hogy elkeseredjek. A népnek számára kísértés lett, mert megkeseredtek. Isten azt akarja, hogy számodra próba legyen, és hogy hálás légy érte. A próba azt munkálja, hogy örömmel vegyem a nehézséget, hálás legyek érte, mert Isten ezeken keresztül tisztítja az életemet.

Amikor a szőlővesszőről beszélünk, mindig annak örülök, hogy Isten még metsz. Azért metsz, hogy több gyümölcsöt teremjek. Annyit jelent, hogy gyümölcsöt termek, hogy használ, mert metsz. Akkor kell megijedni, ha már nem tisztítana, nem jönne a kés, nem volnának nehézségek. A próba megtiszteltetés, mert az Úr azt mondja ezen keresztül, hogy még van mit tisztítani. A hitemet tisztítja, mert azt akarja, hogy több gyümölcsöt teremjek. Ha ezt megértem, akkor hálára kötelez minden próba.

A próba vagy hálát, vagy megkeseredést válthat ki belőlem. Ez a kettő történhet velünk útközben. Hálás vagyok-e a nehéz dolgokért, emberekért, vagy mindig újra megkeseredem? Ami most mar, az halálod után is marni fog. Nem szűnik meg. Ez az öngyilkosok óriási tévedése! Beledobják magukat a halálba, egy örökkévalóságon át a lelkiismeret marására és égetésére.

Minden embernek van lelkiismerete, csak van akinek alszik. A bűnnek következménye van. Soha ne higgyük, hogy következmények nélkül lehet vétkezni. Sokszor mondjuk, hogy jaj de jó, nem látta senki. Isten látta, és a lelkiismeret is tudja. A lelkiismeretet el lehet altatni, de mit segít az neked. Olyan ez, mintha valaki autójáról leszerelné a féket, mondván, hadd menjek szabadon. Ilyen bolond ember nincs! Isten életedre féket szerelt fel, a lelkiismeretet. Jaj, el ne altasd! El ne romoljon a fék!

Azt mondtam, hogy a bűnnek következménye van. Mi egy igazságos, biztos, következetes világrendben élünk. Körülöttünk minden következetesen történik. Ha egyszer kijutsz a világosságra, meglátod az összefüggéseket. Mikor Jézushoz értem, minden miértre választ kaptam egy pillanat alatt. Minden miértnek megvolt az azértje. Világos és következetes volt minden. Eljön a pillanat, amikor világosan látsz majd mindent. Mi altatjuk magunkat, a lelkiismeretünket. Kimagyarázunk mindent. Ideges, nyugtalan, szeretetlen, türelmetlen vagy, és nem tudod, hogy miért. A bűnnek láza van. Tudod, a frontátvonulás – mondta nekem valaki. Nem a frontátvonulás, nem a változókor, hanem a bűn. Fogjuk mi mindenre, amire csak lehet, ahelyett, hogy szembenéznénk azzal, hogy nem kívül van a baj, hanem belül.

Van rögtönítélő bíróság. A lelkiismeretem azonnal ítél. Kimondok egy szeretetlen szót és a következő pillanatban tudom, a saját lelkiismeretemre hullott a szó. Ha nem altattad el a lelkiismereted, a vészcsengő azonnal megszólal. Lehet hogy elaltattad, de akkor az egész életed boldogtalan, nyugtalan, türelmetlen, ideges élet. Amikor majd Jézust megtalálod, és a bűn terhét leveszi rólad, akkor mondod majd, hogy Istenem, van ilyen élet? Az ember teher nélkül, repülve jár ezen a világon. Tegnap óta lebegek, – mondta valaki. Nagyon szeretném, ha életed végéig lebegnél, éreznéd a súlytalanság állapotát.

A rögtönítélő bíróság azonnal cselekszik. Van egy lassan ítélő bíróság is. Igy mondta valaki, hogy Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan. Az Isten másik ítélete ezen a földön a sorsom, az események. Nem rögtön történik valami, de történik. Lehet, hogy évek, évtizedek múlva. De az a megrázó, hogy amikor megtörténik, pontosan tudod, hogy miért. Amikor meghal az illető, aki ellen vétkeztél, azonnal tudod, hogy milyen voltál vele. Nagyon kérlek, erre ne várj, hogy ez a lassú őrlés eljusson odáig, hogy teljesen felőrli az életedet.

Az Ige elmondja: “Némely embereknek, a bűnei nyilvánvalók, előttük mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.” (1Tim 5,24). Itélet van. Ne engedd, hogy az ördög bebeszélje neked, hogy nincs. A bűnnek nem az a megoldása, hogy elfelejtem, és a másik is elfelejti. A bűnre egyetlen megoldás van: a bocsánat. Mert ítélet van. Vagy előtted mennek a bűneid az ítéletre, vagy hátul követnek. Sokszor kérem az Urat, hogy minden bűnöm előttem menjen az ítéletre, amíg a földön vagyok, hadd lássak meg mindent isteni világosságban. Most még tudunk futni a bűn és következményei elől. De a halál pillanatában meg kell állni.

Dávid ebben az életben mondta, hogy: Utolértek a bűneim. Jaj de jó! Jézus így mondja: “Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak.” (Lk 12,49). Bár már most égne a lelkiismereted. Bár már látnád, hogy a bűneid Jézus keresztjén mennek az ítéletre. Látjátok, sokkal előttem, kétezer évvel ezelőtt mentek bűneim az ítéletre. Úgy nézhetem a keresztet, hogy bűneim büntetése rajta van. Bár ezen a héten úgy látnád a keresztet, hogy a bűneid mennek az ítéletre. Mert ha nem látod, követnek. Egyszer eljön az idő, hogy nem tudsz tovább futni. Van egy végleges megállj! Ez a hét is egy pici megállj. Itt nem tudsz elfutni a munkába, dolgaidba, a problémáidba.

Valaki azt mondta, hogy nem bírom ki, hogy egy hétig itt üljek. Pedig itt meg kell állni, mégpedig Isten színe előtt. Isten most lehetőséget adott, hogy bűneid előtted menjenek az ítéletre. Igyekezz meglátni mindent, amíg a kegyelmi időben élsz, amíg van bocsánat.

A tűzes kígyók mardosták a népet. A megoldás a mai igénkben van. “Akkor ment a nép Mózeshez.” Mikor belül mardos, akkor tudsz menni a templomba, evangélizációra, akkor egyszer csak ráérsz. Nemrégen még együtt morgott a nép: “Miért hoztatok ki minket Egyiptomból?” Most egyszer csak megtalálták az utat Mózeshez. Mentek az Isten emberéhez, és kimondtak valamit, amit, ha ebben az életben nem mondasz ki, egy örökéleten keresztül kell majd mondanod: vétkeztem! Csak akkor már hiába. A gazdag is eljutott oda a pokolban, hogy tudott imádkozni. Bár ki tudnád most mondani, hogy én vétkeztem, nem a körülmények, nem az emberek a hibásak.

A tüzes kígyók ellen ez volt a megoldás, hogy “Ment a nép Mózeshez, és mondották: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened.” A bűneid első viszonylata, hogy Isten ellen vétkeztél. Azt, hogy ember ellen, azt talán még látjuk, de hogy Isten ellen? Minden bűn felségsértés Isten királyi uralma ellen, az Ô törvénye, és parancsolatai ellen. Minden bűnnel semmibe veszed, lábbal taposod Isten törvényét. Isten szemébe mondod, hogy a szavad, parancsolatod nem számít. Vigyázz, mert Isten az igazi jelentésében hallja a mondataidat.

Jézusban lehet látni, mit tettünk és mit teszünk Istennel. Jézussal mindent lehetett csinálni. Arculütni, arculköpni, kinevetni. Nem gondolsz arra, hogy Isten ezt egyszer megmutatta, mikor testben lejött erre a földre, hogy mit csinálunk Vele? Ami ott a szenvedéstörténetben végbement, naponta csináljuk Jézussal. Arcul ütjük azzal, hogy nem kérünk bocsánatot, nem alázkodunk meg. Ha majd ott állsz az ítélőszék előtt, akkor megérted az éneket, amelyik így mondja: “Kezébe, lábába a szöget én vertem.” Akkor nem egy szép ének lesz ez, hanem iszonyú, szívfacsaró dolog. Bár megértenétek most: vétkeztem Isten ellen.

Dávid sok mindenki ellen vétett, de amikor a Szentlélek rámutatott a bűnére, azt mondta: “Egyedül Te ellened vétkeztem.” (Zsolt 51,6). Itt is kimondotta a nép, hogy vétkeztünk. Jó volna, ha meglátnád most, mit tettél Istennel, emberekkel, szüleiddel. Sokan égre-földre mondják, hogy ápoltam a szüleimet, mindent megtettem értük. Azért mondja, hogy igazolja magát azokért, amiket nem csinált meg. A hangosan kimondott szavaink védekezés a lelkiismeret vádja ellen. Péternek azt mondták: “Hiszen a te beszéded is elárul téged.” (Mt 26,73). Ha valaki halló füllel hallgatja a beszédeidet, el tudja mondani a bűneidet, mert ott védekezel.

Hány asszony elmondja, hogy olyan jó voltam a férjemhez, mindent megadtam neki. Úgy éltünk, hogy egy zörrenés sem volt közöttünk. Istenem, miért mondja? Önmagát altatja. És a gyerekeid ellen? Olyan sok gyereknek hallgattam végig a panaszait. Elmondták, hogy ott kezdődött az életem tragédiája, amikor az anyámat és apámat hallottam veszekedni. Mind a kettőt szerettem, akkor meg tudtam volna halni. Tudod, hogy mit vétkezel gyermekeid ellen, akik látták és hallották az életedet? A fogékony gyermeki lélek olyan mint a viasz. Majd ha tönkremegy az életük, tudd meg, vétkeztél ellenük a viselkedéseddel, az életeddel, a bűneiddel.

Akik szeretnek minket, és akik körülöttünk élnek, azok ellen mind vétkeztünk. Ôk mind átélik velünk, amit teszünk: a keserű mondatainkat, a vádjainkat. Mind belehullik a körülöttünk élő emberek szívébe, életébe. Vétkeztem a szomszéd, a gyülekezet ellen, minden ember ellen. Bár Isten megmutathatná most neked.

Egyszer olyan sokat jelentett nekem, mikor a házasságtörő nő történetében Jézus megkérdezi: “Asszony, hol vannak a te vádolóid?” Egyszer engem is nagyon komolyan megkérdezett az Úr. Lehet, hogy a sírban vannak. De attól nem szűnik meg a vád. Lehet, hogy melletted sóhajtozik a férjed. Hol vannak a te vádolóid? Lehet, hogy nagyon-nagyon közel, melletted.

Így mondja a Biblia: “Áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.” Tudunk úgy megszólalni, hogy a másik szívében megforgatjuk a kést. Milyen jó volna, ha ezen a napon kimondanád: vétkeztem. “Akkor a nép ment Mózeshez és mondották: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz.” Úgy szeretném ezt a szót belekiáltani a szívedbe: imádkozzál! Jézus imádkozott a kereszten: “Atyám, bocsáss meg nekik,” és azóta is imádkozik érted. Hozzá kell menned. De emberekhez is. Ne spórold meg ezt az utat. Isten Igéje azt mondja: “Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” (Jak 5,16). Isten meghallgatja a testvér imádságát.

Ez a megoldás a kígyómarás ellen: “Akkor ment a nép Mózeshez és mondták: Vétkeztünk, mert szóltunk az Isten ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat.” Az a csodálatos, hogy Isten az Övéi imádságát hallja. “Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jak 5,16b). És azt is mondja: ha ketten kérnek egy akarattal valamit az Úr nevében, még a hegy is arrébb megy. A bűn hegye, a megkötözöttség hegye.

Az a kérdés, mi az utad? Sohase a másét járd, csak azt, amit neked mutat az Úr. Ha ma felébredtél arra, hogy vétkeztem, most már tudod az utat, – és a kígyók eltűnnek. Az én bűnmardosásom pillanatok alatt eltünt. Az a lelkiismeret, amit nem tudott megnyugtatni senki, – miután Jézus Krisztus vére megmosta szívemet, – megnyugodott. Nem vádolt a szívem. Mert hiába nem vádol engem senki, ha a szívem vádol.

Ha szeretnél megszabadulni a szíved vádjától, az Isten Lelkének vádjától, mondd ma ki azon a helyen és azon a módon ezt a szót, hogy vétkeztem, ahogyan Ô várja tőled.

Imádkozzunk!
Uram, köszönöm, hogy ma reggel megmutattad, hol és hogyan kell kimondanom ezt a szót: vétkeztem. Kérlek, taníts meg, hogy soha ne alkudozzam, ne akarjam megkönnyíteni az utam. Szeretném, ha minden bűnöm előttem menne az ítéletre. Ha majd egyszer odaérek Hozzád, Uram, ne legyen már semmi, ami vádol. Lelked által tedd jelenné a múltat mindannyiunk számára, tedd égetővé a bűnt, és adj megoldást rá. Köszönjük, hogy ezen a héten is még az úton vagyunk. Könyörülj rajtunk, hogy minden megtörténjen velünk, amiért idehoztál.
Ámen.