“… azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1999. májusElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 
ZÁKEUS (2/5)

Két szempár találkozik


“És igyekezett Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivelhogy termete szerint kis ember volt. És előre futván, felhágott egy eperfüge fára, hogy Őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látta őt.” Lk 19,3-5a


Imádkozzunk!
Urunk, hallottad, hogy hívtunk az énekben. Egyedül Te tudod, hogy milyen mélyen beteg a szívünk. Tudod, hogy mennyi a bűn, a bukás, a csüggedés az életünkben. Köszönjük, hogy Hozzád kiálthatunk: “Jöjj, légy az orvosunk!” Kérlek, cselekedd ezt meg velünk, hadd legyünk Téged dicsérő, boldog, egészséges emberekké, neved dicsőségére.
Ámen.

Zákeus fővámszedő volt. Pénzért szedte a vámot, sokat keresett, és meggazdagodott. Hányszor nézünk irigykedve emberekre, hogy milyen sokat keres, mennyi pénze van. Zákeus hiába keresett sokat, a pénzben sem találta meg a boldogságot. Nagy akart lenni, fővámszedő volt, és mégsem lett boldog ember. Azért igyekezett Jézust látni, mert még mindig a boldogságot kereste. Nyilván hallott Jézusról, és most mindent megtett, hogy láthassa is.

Amikor egy ember szívében felébred a vágy Isten Igéje után, Jézus után, az már az első formája a hitnek. “Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5,6). Soha nem éheztem és szomjúhoztam úgy az Isten ajándékából bármit, hogy meg ne adta volna. A szomjúságot Ő adja. Ez már biztosíték arra, hogy jó helyen keresem, és hogy megkapom. Hány helyen keresi az ember hiába, mert nincs. A kocsmától a munkahelyekig, a gyülekezetekig, rengeteg helyen keresi, hogy mi tehetné kielégíttetté, és boldoggá.

Zákeus végre jó helyen keresi. Odamegy, amerre Jézus jár. Tudod, hogy ezen a héten Jézus itt van elmenendő? Ha ezért jöttél ide, a legjobb helyre jöttél. Mennyi mindenen keresztül juthatott oda Zákeus! Azt mondja az Ige: “előre futván felhágott egy eperfüge fára”. Zákeus tudta az útvonalat, ahol Jézus elmegy. Előrefutott, amikor még senki sem látta, hogy a fővámszedő egy fára mászik. Nyilván jó helyet talált magának, ahol mindent lát, de őt senki nem láthatja. Nem gondolt arra, hogy aki itt el fog menni, meglátja, akárhova bújik is.

Lehet, hogy idejöttél, de még bújsz, még fent vagy az eperfüge fán. Onnan figyelsz mindent. Megmaradsz a rejtekhelyeden, sok mindent megállapítasz, de nem adod ki magadat, mert az veszélyes dolog lenne. Lehet, hogy már volna mit mondanod, de nem mondod, mert akkor meglátnak, megismernek.

Zákeus “előrefutván, felmászott egy eperfüge fára.” Mindent megtett azért, hogy láthassa Jézust. Vajon megtettél mindent? Tudom, hogy nagy dolog, hogy sok nehézségen keresztül eljöttél ide. Zákeus nem sajnálta az erőt, az időt, hogy keressen magának egy helyet, ahonnan láthassa Jézust. Olyan jó ez az Ige: “És igyekezett Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivelhogy termete szerint kis ember volt.” Jézus bármerre megy, mindig sokaság van körülötte. Az a baj, hogy a vágyódó, kereső ember nem látja Őt a sokaságtól. Kik voltak Jézus körül? Az Övéi. Szégyenkezve néztem szembe ezzel az Igével, hogy nem láthatják Jézust tőlünk, akik körülötte vagyunk. Az Övéi eltakarják Jézust. Milyen szégyen, ha a munkahelyeden, otthon, a gyülekezetben nem lehet Jézust látni, mert annyira mutatod, láttatod magadat. Sokszor a bizonyságtételed sem más, mint az én. Én mentem, én imádkoztam. A Zákeusok nem téged akarnak látni! Mindig úgy félek, ha ezen a helyen sem lehet Jézust látni. De nagy ítélet reánk nézve, ha csak minket látnak! A hívő ember nagy én-je eltakarja Jézust. Szeretnéd Őt megmutatni embereknek? De mindig csak magadat mutogatod.

Zákeusnak ki kellett valahogyan a tömegből emelkednie. És ekkor történik, hogy Jézus arra megy. Kapu szükséges, amelyen keresztül, a bennünk lakó lélek ki tud nézni. Rengeteg kapu van. Egyik nagy kapu a szemünk. Másik a fülünk, amivel hallunk. A szemünkön keresztül nagyon sok hatás jön be a szívünkbe. Észrevetted már? Ezért olyan veszélyes a tévé, mert rajta keresztül rengeteg hatás ér bennünket. Otthonába hozza a világot, – mondja egy plakát. Nemcsak otthonunkba, hanem a szívünkbe, gondolatvilágunkba, életünkbe. Csak egyetlen napon mennyi hatás éri az embert!

Persze, ki is lehet járni ezen a kapun. Téged is meg lehet látni a szemeden keresztül. A szem a lélek tükre! Soha ne felejtsd el, elárulod magadat, ha csak nézel. Mert a szem óriási kapu a lelkedhez. A fülön keresztül is be lehet hozzánk jutni, és a szájon keresztül jön ki, ami bennünk van. Ha megszólalsz, kilép aki vagy. A Biblia mondja: “Hiszen a te beszéded is elárul téged.” (Mt 26,73b). Egy kicsit tudjuk is ezt, ezért hallgat az ember nagyon sokszor.

Zákeus ott ül a fügefán, a lombok közül néz kifelé, és várja Jézust. Látni akart Valakit, aki igazán szabad, igazán boldog, igazán szeret, és igazán tiszta. Nemcsak a neve az, hanem a valóságban is az.

Nézzük meg az Ige tükrében a saját szemünket! Mit nézel, hol a szemed? Ruth könyvében olvastam: “Szemeid legyenek a mezőn, amelyet aratnak.” (Ruth 2,9). Hol van a szemed, mit szoktál nézni? Az Úr azt kérdezi egyik szolgájától, aki keveselte a bérét: “Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?” (Mt 20,15b). Szeretném, ha tőled kérdezné most az Úr, hogy miért gonosz a szemed? Irigy, gonosz a szemem, amikor azt nézem, kinek hogyan sikerült az élete, ki keresett többet? A másik idősebb, mint én, és mégis egészséges. Az önző szemünk mindent magának akar, amit csak lát. Mindig azt látjuk meg, ami nekünk kellene, és nem azt, amire a másiknak is szüksége lenne. Mélyen bennünk van az önzés. Vigyázz, gonosz a szemed!

Egyik alkalommal egy súlyosan beteg embert látogattam meg. Azt kérdezte, hogy tessék nekem megmondani, hogyan lehet, hogy a szomszédom, a Nándor, aki egy lókupec, folyton ad, vesz, perlekedik, egészséges, mint a makk, én pedig, aki templomba jártam, Igét olvasok, keresem Istent, mégis ilyen beteg vagyok. Tessék mondani, igazságos ez? Neki is mondhattam volna, hogy miért gonosz a szemed, mert én jó vagyok? Mert a szeretetemmel veszem körül azt az elveszett, nyomorult embert, aki nagyon messze van tőlem? Fáj neked az az egy juh, akinek utána megy a pásztor, mert elveszett? Miért gonosz a szemed? Miért hasonlítasz össze? Miért érzed úgy, hogy a másik többet kapott?

Jó volna most megállapítani, belenézve az Ige tükrébe, hogy igen, Uram, gonosz a szemem gyerekkoromtól kezdve. Van aki figyeli az előtte menő nőt. Amikor leül, hogyan ül le, mit lehetne látni? Van aki pornó képeket néz. Amikor tudom, hogy parázna film lesz, leülök a tévé elé. Sokszor mondják, hogy csak véletlenül maradtam ott. Dehogy véletlenül! Tudtad, hogy mit akarsz. Parázna szemek! Tiszta a szemed? Mit szeretnél látni? A gyilkos szem is tisztátalan szem. Ott van a szemedben az ítélkezés. Hibakereső szemmel figyeled, hol találsz valami hibát, hogy aztán belevághasd a kést. Hány ember hírnevét ölted már meg? A lelki gyilkosság legalább olyan komoly, mintha belevágtad volna a kést. Hányszor siettél elmondani, hogy ez ilyen, az olyan. Hányszor néztél már haragos, indulatos szemmel? Ha a szemeddel ölni lehetne, nagyon kevés ember volna már életben. Talán a feleségedre, vagy a gyerekedre néztél haragos tekintettel.

Zákeus ott ül a lombok mögött, de a szeme figyel. És egy váratlan pillanatban két szempár összetalálkozik. Jézus elmegy a fügefa alatt, és feltekintve, látja Zákeust. El tudod-e képzelni azt a pillanatot, amikor az egyetlen tiszta szempár találkozott a szennyes tekintettel? Emlékszem, amikor gyerekkoromban rosszat tettem, édesanyám azt mondta: nézz a szemembe! És rögtön olvasott. Jézus is olvas. Testvér, süsd le a szemed, ha nem akarod, hogy olvassanak belőle.

Így mondja a Biblia: “A test lámpása a szem.” (Mt 6,22). A szem ablak, amin be lehet látni, és Jézus nagyon mélyen belelát. Valaki így írta le, hogy amikor Husz János a szabadban prédikált, tömegek mentek hallgatni. Mikor először voltam ott, mindenki utat nyitott nekem, mindenki félreállt, mert először voltam ott. Amikor oda jutottam Husz János elé, és rámnézett a barna szemével, úgy éreztem, hogy a gyomromig lát. Találkoztál-e már így Jézus szemével? Előtte semmit nem lehet megjátszani. Látja a múltadat, a jelenedet, hogyan vagy itt, mit csinálsz, és miket gondolsz.

Testvér, nézz most ebbe a vérrel és könnyel áztatott szempárba, amelyik érted tört meg a kereszten. Ma Jézus kéri, hogy nézz a szemembe! Szeretném, ha keresnél egy csendes helyet a fügefádon, ahol nyíltan, komolyan és őszintén, egészen belenézhetnél a Jézus szemébe. Az egyetlen tiszta szempárba, amibe más indulat nem volt, csak a szeretet. Bár találkozna ma Vele a szemed.

“És amikor arra a helyre jutott, feltekintett Jézus és látta őt.” Nem szólalt még meg, csak látta. Azt mondottuk, hogy Jézus most erre elmenendő, tudja, hol bújtál el, hogy milyen kifogással vagy tele most is talán. Jézus jön, és erre a helyre ér. Zákeusnál is odaért. Honnan tudta Jézus, hol bújt el Zákeus? Honnan tudja, hogy te hol bújtál el? Zákeusnak a nevét mondta Jézus. Talán a tiedet is kimondta már ma délelőtt: parázna, ítélkező, indulatos, anyagias, fösvény. Ott áll előtted Jézus és kimondja a nevedet.

Olyan jó volna, ha ezen a napon a két szempár összetalálkozhatna. A tied, és az Övé. Nézd Őt, Ő pedig néz téged. Nézz a szemembe! Ha belenézel, a mennyországot látod. Ebben a szempárban a teljes menny ragyogott, amikor ott Betlehemben kinyitotta. Ez a szempár ott a kereszten megtört érted, és ez a szempár keres most téged. Vajon belenézel-e a szemébe? Ezen múlik az egész ittléted, hogy találkozol-e most így Jézussal?!

Imádkozzunk!
Uram, ha igazán találkozik a szemed a szemünkkel, abban a percben mindent tudunk. Senkinek nem kell magyarázni, hogy milyenek vagyunk. Ha ránk nézel Urunk, nincs egy szavunk, nincs kifogásunk, nincs mentségünk, mindent tudunk. Segíts, Úr Jézus, hogy ez ma megtörténhessen velünk. Segíts, hogy el ne menjünk innen úgy, hogy félrenézünk, és elfordítjuk a fejünket. Úr Jézus, könyörülj rajtunk, adj őszinteséget. Hadd nézzünk bele az értünk megtört szemedbe. Hadd lássuk a teljes szeretetedet. Hadd értsük meg, hogy mióta keresel már. Áldj meg, kérünk, igazi találkozással.

Ámen.