“… azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1999. májusElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 
ÉN AZ IGAZAT MONDOM NÉKTEK (5/5)

Ítélet: a Sátán megítéltetett


“Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.” Jn 16,11


Imádkozzunk!
Urunk, vidd véghez bennünk, hogy ez az ének igaz legyen. Egyetlen tulajdonunk Te légy ezen a földön. Kérünk, hogy szent véreddel töröld el, ami bűn az életünkben, hogy megáldhass minket hazamenetelünkben, ki és bemenetelünkben, mostantól fogva mindörökké.
Ámen.

Amikor most, az utolsó reggelen elolvastuk ezt az Igét, az a kérdésem, hogy megmondhatta-e neked az Úr az igazat? Mert ez volt a kérésünk, akik komolyan kértük. Hiszem, hogy az Úr meghallgatta, mert ez kedves kérés előtte. Ki tudnátok-e mondani egy rövid mondatban, hogy megértettem, mi az igaz velem kapcsolatban. Megfeddhetett-e most a Szentlélek?

A Vigasztaló jönni akar, de hogy vigasztalhasson, előbb meg kell, hogy feddjen. Csak azt lehet megvigasztalni az úrasztalánál, akit valóban megfeddhetett. Csak az fogja úgy venni a kenyeret és bort, hogy vigasztalás lehessen számára. Akiket a Vigasztaló megfeddhetett, azok mehetnek a kegyelem királyi székéhez.

Vajon engedtem-e neki? Ma a harmadik feddése jön: “Ítélet tekintetében pedig, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” A világ ítélet alatt van, fejedelmével együtt. A világ fejedelme megítéltetett. Olyan sokszor mondták már nekem, a Bibiában senki nem ismeri ki magát. Egyszer azt mondja, hogy Isten szerette a világot, máskor azt mondja: ne szeressétek e világot. Most szeressem, vagy ne szeressem? Más világ az, amit Isten teremtett és szeretett. Az Isten világa az egész teremtettség és benne az ember. Amikor az Ige azt mondja: “Úgy szerette Isten e világot”, az egész teremtettségről beszél.

A Róma 1 világosan elmondja, hogy az ember menthetetlen, mert Isten kijelentette magát a teremtettségben. A 19. vers mondja: “Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van őbennük; mert az Isten megjelentette nékik.” Isten utal az Ô alkotásaira, a teremtett világra, hogy ha körülnézel, abból is meg lehet Ôt ismerni. Emlékszem, amikor hitre jutottam, körülöttem az egész teremtettség beszélt. Kicsi csodáktól kezdve, mindenen keresztül imádhattam a Teremtőt.

Tudjuk, hogy a bűneset után a világ gazdát cserélt, a világ ura a Sátán lett. Erről a világrendszerről, amiben élünk, erről mondja a Biblia, hogy ne szeressétek, mert ez a világ megromlott. Az ördög maga tesz bizonyságot erről: “Körülkerültem és át meg átjártam a földet.” (Jób 1,7). Ez a világrend ellenséges Istennel szemben. Mindig is az volt. Ne gondoljátok, hogy régen olyan istenes, kegyes volt a világ! Soha nem volt az! “A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.” (Jak 4,4). Tudomásul vetted-e már, hogy Istennel ellenséges világrendben élsz? Ez a világ gyűlölte és gyűlöli Jézust, kivetette és megfeszítette. Ezért mondja a Biblia, hogy ne szeresd, mert abban a pillanatban Isten ellenségévé válsz.

Ez a világrend az Antikrisztus birodalmát építi. Figyeljük meg, hogy valami épül körülöttünk. Óriási a fejlődés, a tudomány, a technika, minden vonalon haladás tapasztalható. De vajon észreveszed-e ugyanakkor a mély romlást? Az Ige azt mondja: “A világ istene megvakította a hitetlenek elméit.” Sokszor nem látjuk, hogy mi történik. Miközben minden megy fölfelé, erkölcsi vonalon lefelé megy. A munkaerkölcs, a szexuális erkölcsök. Hihetetlen mélységben vagyunk már. Óriási vívmányok vannak, de láthatjuk a mögötte levő szellemiséget, az iszonyú anyagiasságot, a rettenetes önzést.

Jó volna, ha jobban ismernénk a Bibliát. Olyan világos képet ad a mai korszakról: A szeretet sokakban meghidegül. Az emberek magukat szeretők, pénzsóvárak, szüleik iránt engedetlenek lesznek. Valami épül, de valami sebes iramban romlik. Nyissuk ki a szemünket, ne legyünk vakok! Vakságában a veszedelmébe rohan ez a világ. Te is vele? Az efézusi levél beszél arról, hogy “Nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen.” (Ef 6,12). Az Ige egy egész világrendről, egy rendszerről beszél, amelyik e világnak uralmát kezében tartja. Ezért kiáltja Isten: “Ne szeressétek a világot!” Lehet hogy szépnek látszik, de tönkretesz. A szeretet mondatja ezt Istennel, nem az irigység. Nem sajnálja Ô tőled az örömöket.

Az Ige világosan mondja: “Nem ihatjátok az Úr poharát, és az ördögök poharát.” (1Kor 10,21). Az Istentől kapott örömöket, és az ördög örömeit. Ezért múlt el az örömöd, mert inni kezdted a másik poharat. Azért nincs meg benned Isten szeretete. “Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.” (1Jn 2,15b). Hány ember veszítette el ezt a szeretetet! Azt hitte, mindkét poharat lehet egyszerre inni. Vigyázz, mert a világ örömei, élvezetei át, meg át vannak járva! Figyeld meg a plakátokat, mindnek van valami parázna célzata. Csak oda kell nézni, már láthatod, mi árad ki belőle. Vigyázz, mert minden fertőz!

Ne gondold, hogy csak a szórakozás, meg az élvezetvágy a világ. A saját dicsőségvágyad, hogy leszek valaki. Az előretörésed, hogy első szeretnék lenni. Mennyire bele van oltva az emberbe a verseny szelleme. Észre sem vesszük, hogyan tapossuk egymást. A Sátán világával van átjárva minden, de minden. Vigyázz, ellenséges területen jársz, ahol minden alá van aknázva ebben a világban. Itt minden mozdulat veszélyes.

A Biblia azt mondja, ez a világ ítélet alatt van. A világ fejedelme megítéltetett. Olyan, mintha azt mondanám, süllyedő hajón vagy. Nem tudod, mikor kell leugranod róla. Ez a világ csődben van, bele ne helyezd az idődet, erődet, gyermekeidet, jövődet!

Mit akarsz ettől a világtól? Itt akarsz érvényesülni? Nem úgy vagy, hogy teljesen otthon vagy ebben a világban? Olyan világosan mondja Jézus, hogy semmihez ne ragaszkodj! Elmondta, hogy ha valaki a háztetőn van, le ne szálljon, hogy kivigyen valamit. Ne kötődj semmihez! Se külső, se belső dolgokhoz. Ha összekötődsz vele, Jézus visszajövetelekor ittmaradsz. Nagyon komolyan mondja most az Ige, hogy a világ fejedelme megítéltetett.

Mielőtt hitrejutottam, teljesen világi ember voltam. Templomba sem jártam, vallásos sem voltam. Hitrejutásom után visszakerültem a helyemre a világban. Nagyon komoly kérdésem volt, hogy Uram, hogyan tovább? Isten kezembe adott egy könyvet. A lélegzetem elállt, mikor láttam, hogy minden kérdésemben útbaigazított. Dániel könyvét magyarázta. Dániel ebben a világban élt. De elhatározta, hogy nem fertőzteti meg magát ennek a világnak a dolgaival. Az akkori pogány hatalmasságnak az egyik legnagyobb embere volt. Fiatal korában került a fényes udvarba. Elhatározta, hogy nem eszik a király ételéből. Csak zöldséget evett, és szebb volt, erősebb, jobban táplált, tisztább, mint azok, akik a király ételéből ettek.

Ha Isten szeretetével táplálkozol, nem leszel satnya, elmaradott ember, hanem ragyog belőled Isten szeretete, tisztasága, öröme. Dániel mindent megtanult, amit meg kellett tanulnia. Emlékszem, az iskolában sajtóbeszámolót kellett tartanom. Ott ültem, kezemben az újsággal. Uram, most mi lesz? Az értekezletet megtartottam, de minden után odatettem, hogy ezt írja a Szabad Nép. Nem ettem az ételéből. Tudtam, megértettem, tovább tudtam adni, de azzal a világos tisztázással, hogy ez az ő véleményük. Ha az enyémet kérdezik, megmondom. De akkor nem kérdezték.

Jó volna, ha nem félnénk, hanem meglátnánk az aláaknázott országgal kapcsolatban a kétféle rossz magatartást. Az egyik, amikor a hívő fél tőle. Nem mondja az Ige, hogy félj tőle,- ne szeresd! De ne félj tőle! Nincs mit félni tőle. Nagyobb örömünk, erőnk és életünk van, mint nekik. A világ sok mindent tud adni, de békességet, nyugalmat, soha. Örömöt, talán feldobottat, ami tönkretesz. Ha nézed a tévét, rájössz, csak izgalom, amit ott kapsz, aludni sem tudsz utána. Mert a krimi, meg a szexfilm felkavarja az embert, és elveszi a nyugalmát. Pillanatnyilag elkábít. Úgy érzem, jaj, de érdekes, de belül fölborít mindent. Hányan elmondják, hogy nem tudok utána Bibliát olvasni.

Szegény világ, nincs igazi örömük. A fiatalok azért futnak a kábítószer után, mert örömöt, boldogságot, megelégedettséget keresnek. Ebből isznak, mert nincs más. Úgy szeretném érthetően mondani, hogy ezt a több örömöt, szeretetet, békességet nekünk kellene vinnünk ebbe a szegény, szomjas világba. Visszaemlékszem a hívő életem elejére. Otthon, a családban, keresztgyerekeim nyakig benne voltak a világban. A kis keresztlányom üvöltötte a slágert, hogy “Csak lenne, csak lenne egy új szívem!” – Látod, ez az, ami hiányzik, – mondtam. A slágerekben benne van ezeknek a fiataloknak a mély vágya. Egy másik ilyen sláger, hogy “Teveled egy almacsutkán jól laknék, teveled csigaházban is ellaknék.” Mondtam, hogy Évikém, pont így vagyok Jézussal. Egy almacsutkán jól laknék, és egy csigaházban is ellaknék Vele. Nemrégen távolsági buszon utaztam. A rádió egész úton üvöltötte a beat zenét. Azt hittem beleőrülök, mindig ugyanazt mondta. Egy kicsit jobban odafigyeltem a szövegre. Hát ez az én slágerem! “Én az árnyék, Ô a fény, én a bűn, Te az erény, Te meg én, Te meg én!” Kiéneklik és beleüvöltik ebbe a világba, hogy keresik a fényt, a tisztaságot, mindent.

Nekünk ez megvan, hát mit félsz a világtól? Nem tud sem adni, sem elvenni semmit, ha igazán az Úrban vagy. Mindig úgy menj a világba, hogy többem van, nem kell, hogy szeressem ezt a világot. Ha te igazán az Úrral jársz, és tele vagy Vele, mindenen keresztül beszél hozzád. Az éhes koldus világ szemeteken próbál jóllakni. Pedig van ettől sokkal jobb. Kell neked ez a világ, amelyik át meg át van járva a bűnnel, és nem is tud igazán semmit adni?

Ez az egyik, nagyon rossz magatartás a világgal szemben, mintha volna tőle félnivalónk. Nekünk adnivalónk van a világ számára, nem félnivalónk. A hívő ember pontosan félelemből akar kimenni a világból. Jézus világosan elmondta: “Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból.” (Jn 17,15). Jézus így mondta ránk: “Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14). Nagyon boldog volna a Sátán, ha Isten gyermekeit kidobhatná a világból. Ne engedd! Állj a helyeden, ahová Krisztus állított! Tisztán, boldogan, erősen, Néki szolgálva, Ôt dicsőítve, világítva. Kérjed az Urat, hogy Uram, add, hogy azzá legyek, amivé szántál!

A Biblia azt mondja, hogy az övéi fogják megítélni a világot. Egy percig arra gondoltam, nem fogják, már most ítélet Isten gyermeke a világ számára. Azzá kell lennie, rajtam kell meglátszódnia, hogy milyennek kell lennie az embernek. Állandó ítélet, állandó tüske az ördög, a világ oldalában. Merjél ítéletesen más lenni! Hogy mindenkinek fel kelljen figyelni, mi ez? A lényeddel, a szereteteddel intened kell a körülötted élő világot!

Életem egy időszakában a vasutnál dolgoztam. Akkor volt ez az Igém, hogy “Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14). A pénztárban dolgoztam, és elmondták, ha itt az ember pontosan el akar számolni, az ingét is el kell adnia. A fölöst el kell tenni, és majd a végén egyszerre befizetni az egészet. Úgy láttam, ha világítani akarok, minden nap pontosan el kell számolnom. Emlékszem az első zárlatra, amit csináltam! Nagyon sok pénz hiányzott! Istenem, most bukom egy akkorát! Hát mégsem lehet? Nagyon komolyan imádkoztam. Másnap reggel takarításkor, mikor az ülőhelyem alól kivették a dobogót, három pakli jegyet találtak lecsúszva. Ez volt a hiányom. Mielőtt még befejeztem a zárlatot, meglett a hiányom, és soha többet nem volt semmi bajom. Az Úr mellé áll annak, aki mer szerinte járni. Arra is emlékszem, hogy a vasutasok mindig könyörögtek, hogy csak egy pohár likőrt igyak. Pontosan tudtam, ha megiszom az első kortyot, vége a bizonyságtételemnek. Tudtam, hogy élesen másnak kell lennem.

Vigyázz, ha szereted a világot, menthetetlenül belemégy, és nem leszel a világ világossága. Nagyon kérlek, értsd meg, hogy mi múlik rajtunk. Nekünk már a jelenlétünkkel, szeretetünkkel, türelmünkkel, mindennel, amit az Úr ad – ítélni kell ezt a világot.

“Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme.” (Jn 12,31). A világ fejedelme ítéltetik a kereszten át. “Nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.” (Gal 6,14). Neked megfeszíttetett a világ? Te megfeszíttettél a világnak? Nem környékez, nem csábít, nem kívánod? Erősebb életed van, mint ennek a világnak? Igazán nagyobb, csodálatosabb, boldogabb? Két oldala van a világnak: az egyik a csábítás, a másik az ijesztés, a fenyegetés. Ez lesz, az lesz, majd börtönben találod magad. Nincs tőle félnivalónk, mert a világ megítéltetett fejedelmével együtt. Erősebb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. “Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.” (Róm 12,21). A legnagyobb lehetőség, ha látják, hogy a gonoszt jóval viszonzom. Akkor emeltetik fel a kereszt. Testvér, a kereszt nem két fa a Golgotán! Az is -, de a kereszt egy életút. Jézus mindent jóval viszonzott. Arcul ütötték, megkorbácsolták, és Ô meghalt érettünk. Ez az ellenállhatatlan szeretet a kereszt. És neked ezt kell élned! Nem a száddal -, azzal is -, de az életeddel.

Pál apostol azt mondja: “Gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért.” (2Kor 12,10). Egyszer megálltam ezzel az Igével szemben. Istenem, ez egészségtelen életszemlélet. Elbírom, de nem gyönyörködöm. Aztán értettem meg, persze, hogy gyönyörködöm, hiszen mindegyik alkalom arra, hogy felemeltessen a kereszt.

Van egy nagyon jó könyv, címe: Krisztus és az emberi szenvedés. Arról beszél, hogy egyetlen vallásnak sincs megoldása a szenvedéssel szemben, csak a keresztyénségnek, mert a szenvedést nem elszenvedi, hanem felhasználja. A mohamedán azt mondja: ha Mohamed így akarja, kibírom. A keresztyén ember azt mondja: felhasználom, hogy szolgáljak vele, mint Jézus. Jézus megoldotta a szenvedés kérdést. Ha életedben egyszer megoldódott ez a kérdés, akkor csodálatosan ragyog majd életeden át a kereszt.

Sok példát hoz a könyv. A misszionáriust, akinek fiatal felesége és gyereke volt, megölték. Amikor meghallotta a feleség, hogy féjével mi történt, az volt a válasza, hogy jelentkezett a misszióba. Elment ahhoz a törzshöz, amelyik a férjét megölte, és közöttük élt. A könyv leírja, ahogyan egy bennszülött vezeti a kisgyermekét, az őserdőn keresztül. A bennszülötteket annyira megrázta, hogy ez az asszony mit tett, hogy sorban megtértek és óriási ébredés lett. Legyőzhetetlen az az ember, aki megtanulta a kereszt titkát.

Tudod, hol ítéltetett meg a világ fejedelme? A Golgotai kereszten! És annak az embernek az életében, aki megértette, elfogadta, és éli a keresztet. Talán már látjuk, mit jelent a gonoszt jóval viszonozni. Ez a legnagyobb öröm, és ekkor győztes a kereszt az életedben. Isten ezt szeretné most elvégezni benned. Ne félj a világtól, fejedelmével együtt megítéltetett. Erősebb, nagyobb, győzelmesebb életünk van. Ezzel a hittel mehetünk haza.

Imádkozzunk!
Uram, köszönöm, hogy mindenre egyetlen megoldás a kereszt. Kérünk, áldj meg minket, hogy valóban megértsük és éljük a kereszt evangéliumát. Vezess bennünket utadon! Köszönjük azt a sokkal erősebb, nagyobb, győzelmesebb életet, amit hoztál. Hadd dicsőítsünk érte!
Ámen.

Biatorbágy, 1985. május 20-24.