“… azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1999. májusElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 
EGYKOR ÉS MOST (2/5)

Saját igazság


“És találtassam Ôbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.” Fil 3,9


Imádkozzunk!
Uram, szeretnénk kérni, végezd el, hogy igaz legyen ez az ének, és teljes szívből tudjuk mondani, hogy szabad vagyok, szabad. Ismered megkötözöttségeinket, bűn-terheinket. Tudod, hogy ebben a pillanatban mennyi minden nyom bennünket. Kérünk, mutasd meg az útját annak, hogyan lehetünk igazán és örökre boldogok és szabadok.
Ámen.

Pál életében 180°-os fordulat történt, teljes hátra arc. Egészen más szemléletet kapott. Maga mondja el, hogy ami régen nyereség volt az életében, az most kár. És ami azelőtt semmi volt, most az lett a legnagyobb érték számára. Van-e ilyen az életemben, hogy egykor és most? Ismerem-e azt a határozott fordulatot, amelyik most már egészen más irányba megy?

Pál azt mondja: “De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt annakfelette most is”. Vajon nálad nem jöttek-e vissza a régi értékek? Talán úgy látod, nem is olyan rossz az a kis élvezet, világi öröm, testi boldogság. Nem is olyan rossz, ha van egy kis pénzem. Most is úgy gondolkozol még, mint amikor először megláttad az Urat, vagy visszafordultál?

Régi barátnőim megkérdezték, hogy te most mindenről lemondtál? – Én? Ti mondtok le mindenről, én most találtam meg mindent. Az a minden ami addig volt, nulla, szemét. Ha Jézus visszajön, az utolsó ítéletkor, szemétté válik minden. Az eredeti szöveg szerint piszokká, trágyává. Azt fogod mondani, hogy piszkot, trágyát, szemetet gyűjtöttem. Ha felsüt a nap kiderül, minden egy nagy semmi. Sőt kár! Csak addig, amíg nem jön fel Isten napja, addig gondoljuk, hogy ezek értékek.

A nagy fordulattal kapcsolatban még azt mondja a mai Ige: “És találtassam Ôbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.” Első kérdésünk, hogy mit jelent ez, hogy “a törvényből?” A törvény annyit jelent, hogy azonos körülmények között, azonos az eredmény, a következmény. Ez a világ törvények alapján áll. Akármennyire hideg is volt az elmúlt hetekben, tudjuk hogy tavasz és nyár következik. Mert amíg föld lesz, tél és nyár, tavasz és ősz, vetés és aratás meg nem szűnik. Jó tudni, hogy mit várhatunk.

De ugyanígy megvannak a lelki életnek a törvényei. Jó volna ezt megjegyezni. A gépeknek is megvan a törvénye. A használati utasításban le van írva, mit kell csinálni, hogy egy gép működjön. Milyen bolond volna az az ember, aki eldobná a használati utasítást, mondván, hogy kifizettem az árát, azt csinálok a géppel, amit akarok. Rövid időn belül tönkremenne. Így van ez az életben is. Nagyon finom kis vegyigyár a mi testünk. Mérhetetlen finom az idegrendszerünk, megvannak a törvényei. Isten használati utasítást mellékelt ehhez az élethez. A kezedben van – ha néha a kezedbe veszed – , a Biblia. Azért adta Isten, hogy életed jól működjön, hogy olyan legyen, amilyennek lennie kell.

Az ember eldobja ezt a használati utasítást – mit érdekel, azt csinálok, amit akarok. Csinálhatsz, de megvannak a következményei. Bolondság, hogy amikor megkaptam az életet, nem vettem komolyan a használati utasítást. A Biblia így mondja: “Féld az Urat és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek és megújulás a te csontjaidnak.” (Péld 3,7b-8). Nincs egészségesebb élet ezen a földön az Isten szerinti életnél. Isten nem úgy adta nekünk az életet, hogy nem mellékelt használati utasítást. A Bibliában ott van a sok “ne!” Gondoljunk az autópályákra, a korlát nem azért van, hogy az embereket bosszantsa. Mögötte szakadék van! Az utasítások nem azért vannak, hogy az embereknek kellemetlenséget okozzanak, hanem azért, mert a korlát mögött veszedelem van.

Isten a törvényeit, a parancsolatait szeretetből adta. Nem azért mondta: “Ne paráználkodj!”, hogy valami jót elvegyen az embertől. Minden parancs mögött veszély van. Isten nem a szabadságodban akar korlátozni, féltő szeretetéből nem akarja, hogy tönkremenjen az életed. A törvény nem Istennek a szigorú keménysége, hanem a szeretete, amivel félti, védi azt az életet, amit adott. Ezért mondja az Ige: “Találtassam Ôbenne, mint akinek nincsen saját igazságom”. Saját igazságom a törvény. Mi a törvényt mások ellen használjuk. Saját védelmünkre, mások ítéletére.

Tulajdonképpen nincs is igazságom, csak igazam van. És a tragédia mindig ott történik az életemben, ahol igazam van. Emberekkel szemben mindig igazam van. Számomra akkor oldódott meg ez a kérdés, amikor rájöttem, hogy a másiknak a saját szemszögéből nézve a dolgokat, éppen annyira igaza van, mint nekem. Meghallgattam két válófélben levő házastársat. Mindkettőnek igaza volt. Ha erre rájön az ember, sok méregnek, veszekedésnek abban a pillanatban vége. Abszolut igazság nincs ezen a földön, csak nézőpont kérdése, hogy kinek van igaza.

Egy percig jó volna most azokra gondolni, akikre haragszol, mert úgy gondolod, becsaptak, elvettek tőled valamit. Életed problémája azonnal megoldódna vízszintes síkban, ha belátnád, a másik embernek is lehet igaza. Ne haragudj, ne háborúzz, ne védd a magad igazát, nem is olyan biztos, hogy neked van igazad. Ha egyszer Isten ítélőszéke elé kerülsz, úgy szétfoszlik az igazad, mint a semmi.

Egy varrónőnek adós maradt valaki. Már annyira dühös volt rá, hogy beperelte az illetőt. A pereskedés közben kiderült, hogy öt éve varr iparengedély nélkül. El tudjátok képzelni, mit kellett neki fizetni? Pereskedhetsz, de akkor gyerekkorod óta minden bűnöd előkerül, az első hazugságtól, parázna játéktól minden, amit csináltál. Akkor hol lesz a te igazságod?

Istennel szemben csak bűneim vannak. Egyetlen bűnöm sincs elfelejtve. A Biblia világosan beszél erről, hogy nincs felejtés. Hogy akarsz törvénykezni? Hogy mered valakinek szemére hányni, hogy ilyen, vagy olyan. Istenhez hiába mégy perelni. Ha egyszer csendben leszel Isten előtt, sok mindent meg fogsz érteni. A bűnnek az a büntetése, ami veled, meg velem történik. Mi azt mondjuk, hogy Isten büntetése. Nem, Isten kegyelme, és szeretete. Akármilyen betegség, tragédia, Isten szeretetéből ér.

A bűnnek egyetlen büntetése van: a kárhozat. “A bűn zsoldja a halál.” (Róm 6,23). Isten szemében a testi halál, nem halál. Az örök halál a kárhozat. A bűn büntetése Isten szerint az elszakadott állapot. Bűneimnek következményei vannak, nem büntetése. Jó volna szétválasztani: ami velem történik, az következmény. Valakinek így magyaráztam ezt meg: Egy gyereknek nem volt szabad elmennie otthonról, mégis elment, és elesett. Ez a következmény. Ha otthon még két pofont kap, ez a büntetés.

Az engedetlen házasságból következik, hogy nem értjük meg egymást, hogy veszekszünk. Ez nem büntetés. Következménye a bűnnek. Mert minden bűnnek megvan a következménye. Ha összeveszel valakivel, megvan a következménye. A Biblia azt mondja: “Minden féltett dolognál jobban őrízd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” (Péld 4,23). És minden halál is abból indul ki. A szívem egy forrás, onnan indul ki a sorsom. Ne haragudj, hogy miért lett így, meg úgy, hát a szívedből indult ki.

Valaki összeveszett minden szomszéddal, egy másik faluban vett házat, és elköltözött. Kár volt. Ott is össze fog veszni mindenkivel, vitte magával a szívét, a bensőjét, amiből kiindul minden. Ha féltékeny vagyok itt, másutt is az leszek. A belső állapotom határozza meg sorsomat, életemet. Valakinek azt mondtam, a Duna a Fekete erdőben ered. El kellene menni a Fekete erdőbe, kezünket a forrásra tenni, és akkor nem lesz Duna. Az életünkkel is így van. Isten a forrást szeretné meggyógyítani, és akkor nem lesz bűn. Ha nem okolsz mást, nem lesz következménye. Életedet senki más nem tudja tönkretenni, csak te. Azt mondja a Biblia, hogy szünjék meg közöttetek az a példabeszéd, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott bele. Ha benned szeretet van, szeretni tudod azt is, aki rossz hozzád, és akkor megváltozik az egész ház, az egész környezet, mert a forrás változott meg. Életed bajaiért te vagy a felelős, senki más. Mindenki saját magát teszi tönkre elsősorban. Talán most már értjük, mi a következmény.

Ha kicsit körülnéztek, meglátjátok, hogy ami nálunk van, az az életem, természetem következménye. Nézzük meg, mi a kárhozat és mi a pokol. A következmény ajándék, mert kijózanít, még felébreszthet. Isten ajándéka, hogy a következmények folytán még megtérésre juthatok, új életem lesz. Belül és körülöttem minden megváltozik. Egy asszony hazament és azt mondta, hogy nem tudom mi történt veletek egy hét alatt, ti olyan mások vagytok. Megszólalt a férj, hogy nem mi, te lettél más. Mindent másképp látott. Ez a csodálatos, hogy egyszer csak szeretni tudok mindenkit, mert belül változott meg minden.

Szeretném, ha megértenétek, a bűnnek büntetése a kárhozat. És a kárhozat az Istentől elszakadt állapot. A kárhozatban nincs Isten, ezért kárhozat. Valaki azt mondta, ha ebből a világból kivennének mindent, ami Isten, kivennék a Lélek gyümölcsét: a szeretetet, örömöt, békességet, béketűrést, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, mértékletességet – ha mindezt kivennék, a pokol maradna. Egymást tennék tönkre az emberek szeretet, türelem nélkül. Egymást ennénk meg a földön, ha Isten elmenne, kivonulna ebből a világból. De nem teszi. Itt van minden, ami Belőle árad. Még a legsötétebb helyeken is itt van, nincs itt még pokol, csak kis pokol van már.

Ahol elfordulnak Istentől, ott elkezdődik valami. Veszekedés, harag, indulat. Ennek légköre van. Ha hazamegyek, úgy érzem, mintha feszültség lenne a levegőben. Legszívesebben a munkahelyen maradnék, – mondta egy férfi. Ahol nincs Isten, ott szép lassan elkezdődik, majd kiteljesedik a pokol. A pokol olyan hely, ahol nincs mindaz, ami és aki maga az Isten. Mintha azt mondanám, hogy a nap és sugarai. Ahol egy napsugár sincs, ott egyre sötétebb lesz.

Isten nélküli állapot a kárhozat, a pokol. Isten meg tudja teremteni a lelkiismeret poklát. Bennünk is megvan a törvény, nemcsak a világban. A testi életünkbe is be van írva a Tízparancsolat. Bármelyik ellen vétkezel, beteg leszel. Az előbb már mondtam, hogy testünk egy finom kis vegyi gyár, Isten használati utasítást adott hozzá. Tegnap beszéltünk arról, hogy Isten a varázslókat megbolondítja. Fizikailag tönkremennek. Agyunk, idegrendszerünk nem arra van teremtve, szerkesztve, amire nagyon sokszor használjuk. Olyan ez, mintha egy patika mérlegre mázsákat raknánk. Összetörik alatta. “Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul” – mondja az Ige. (Péld 29,1). Összetörik az idegrendszered, a tested, a lelked.

Rettenetes dolog, ha a lelkiismereted elkezd marni. Nem álltál még úgy koporsó mellett, hogy nem tudom elviselni, ahogyan az anyámmal bántam? Hiába szedsz nyugtatót, altatót, az álmaidon keresztül is előjön. Hány ember fut előle a szórakozásba, italba, sok mindenbe, csak az a hang belül elhallgatna. Figyeljétek meg, az elme-és ideggyógyintézetek tele vannak emberekkel, akik a bűnnek a következményeit szenvedik. És hiába sokkolják őket. Egy asszony mondta, hogy a nevemet is elfelejtettem, de amit szerettem volna elfelejteni, az megmaradt. Kitörülhetetlen maradt a bűn.

A bűnre egyetlen megoldás van: a bocsánat. Ezért olyan jó, hogy Pál apostol kimondja: “Nincsen saját igazságom a törvényből”. A törvény engem elkárhoztat. “Hanem van igazságom a Krisztusban való hit által”. Jézus meghalt a bűneimért. Nézzétek a kereszten összetört, elgyötört embert. Odaállt a helyemre, Isten büntetése Ôt érte. Bűneim büntetése rajta van. Ha ezt egyszer meglátod, abban a pillanatban “van igazságom a Krisztusban való hit által”. Isten már nem vádol, mert bűneid büntetését Jézus kifizette. A bocsánatot csak így lehet elfogadni, mert így van igazságom a hit alapján.

Valaki nem akarta elfogadni, hogy Jézus meghalt érette. Azt mondtam, hogy ha valaki kifizette már a villanyszámlát, és még egyszer jön a díjbeszedő, hogy fizess, akkor mit csinálsz? – Megmutatom a számlát. Ha újra jön a lelkiismeret és vádol, akkor megmutatom neki a keresztet. Van nyugtám, Jézus fizetett. És attól kezdve van igazságom.

Milyen jó volna, ha elmennél ezzel, hogy van igazságom, nyugodtan állhatok Isten színe elé, bármikor meghalok. Van igazságom Jézus Krisztus által, van fehér ruhám, van új életem. Bár senki ne menne el úgy, hogy ne lenne bizonyossága, hogy az én bűneim büntetését is kifizette Jézus ott a kereszten.

Imádkozzunk!
Uram, nagyon jól tudom, hogy annyi hívő év után is, a törvény alapján, azonnal elkárhoznék. Ha ma meg kellene Előtted jelennem, egyszerűen el kellene vesznem. Köszönöm Úr Jézus, hogy nem ezt nézed. Köszönöm Édesatyám, hogy nem erre építem az üdvösségemet. Áldalak, hogy mindent kifizettél az utolsó fillérig. Köszönöm Jézus, hogy van igazságom. Köszönöm, hogy Te vagy az igazságom. Hadd dicsőítselek ezért!
Ámen.