“… azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1999. májusElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 
GYŐZEDELMES HIT (2/5)

Víz és vér


“Ez az, aki víz és vér által jő, Jézus a Krisztus, nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Lélek az, amely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.” 1Jn 5,6


Imádkozzunk!
Uram, igazán nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Könyörülj rajtunk Úr Jézus, hogy valamit megérthessünk magunkból, és időben segítségért kiálthassunk Hozzád. Kérünk, áldd meg úgy a hetünket, hogy megítélhess Igéd és Lelked által. Kérünk, szólj most hozzánk úgy, hogy megértsük szavadat. Az Úr Jézus nevéért kérünk.
Ámen.

Az első örömhír ebben a hatodik versben megint csak az, hogy Jézus jött. Valahol egyszer arról beszélgettünk, hogy mi lett volna, ha nem jön Jézus?! Megdöbbentően mondták el emberek, hogy mi lett volna velük, ha valóban nem jön Jézus.

Jézus mindig tudja, mikor kell jönnie. Jézus, a Krisztus az, aki víz és vér által jött. Tudjuk-e, mit jelent ez a kettős név? Jézus az életre szabadító. Nemcsak az a neve, Ő az is. Ránk mondja az Ige: “Az a neved, hogy élsz, és halott vagy.” (Jel 3,1). De Jézus Szabadító! Krisztus azt jelenti, hogy Istentől Fölkent Király.

Jézus neked Krisztus? Szabadítód Ő és Felkent Királyod? Ő az, akinek alárendelted magad, és akinek engedelmeskedsz? Mert ennyit jelent, hogy Jézus a Krisztus. Ez a teljes neve, és olyan jó együtt mondani. Ő a Szabadító, aki jött, aki előtt egyszer minden térd meghajlik, – lehet, hogy majd recsegve-ropogva – azoké is, akik most nagyon keményen tartják magukat.

Ez az első kérdés, amit felvet az Ige, hogy Ő az, aki jött? A második kérdés, hogy hogyan jött? Ő az, aki víz és vér által jött. Nemcsak vízzel, hanem vízzel és vérrel. A Bibliában a víz az Igét jelenti. Emlékezzünk, ahogy az Ige mondja, hogy “Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.” A samáriai asszonynak mondja Jézus, hogy te vizet jöttél meríteni, ha tudnád, ki az, aki veled beszél, te kérted volna és ő adott volna néked élő vizet. A víz az Isten beszéde. Az Ige azt mondja: “Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár.” (Lk 11,24). Ige nélküli helyeket keres, mert ott tud munkálkodni. Ahol Ige van, onnan menekül.

A kánai mennyegzőnek értjük-e a példázatát? A szolgáknak az üres edényeket vízzel kellett megtölteniük. Emlékszünk az Igére: “Mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét.” (1Thess 4,4). Az életem edény. Nem tudom, mi van az edényedben? Van-e üres edény, belefér-e az Ige? Most itt vagyunk azon a helyen, ahol sok víz van, haza ne menjünk üresen, csontszáraz edénnyel. Amikor valakinek már tele van a szíve Igével, akkor történik az a csoda, hogy a víz borrá lesz, örömmé, életté, szeretetté.

Keresztelő János, aki csak vízzel jött, a bűnbánat keresztségét hirdeti. Tömegek hallgatják éles, kemény beszédét “Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket?” (Mt 3,7). Egyszer arra gondoltam, mi lenne, ha egy lelkipásztor ezzel állna fel: Mérges kígyóknak fajzatai! Miért jöttetek ide? Azt hiszem, nem is jönnének többet. Keresztelő János beszéde nagyon tiszta, világos, ítélő Ige volt.

A Biblia amikor a Szentlélekről beszél, elmondja, hogy úgy jön, hogy megítéli a világot bűn tekintetében. Ahol a Szentlélek megjelenik, jön a víz, az ítélő, a kibírhatatlan Ige. Élesen megmondja Keresztelő János, hogy hiába mondogatjátok, hogy Ábrahám magva vagytok. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket! Ha téged ezen a héten nem ítél meg az Ige, nem lesz új életed. János csak azt keresztelte meg, aki vallást tett a bűneiről.

Teszel-e vallást a bűneidről? Utolér-e téged a víz? Isten azért hozott ide, hogy ítélő Igéje végre a szívedig érjen. Hogy megítélhessen bűn tekintetében, és merj felállni, vallást tenni a bűneidről. Keresztelő János vízzel keresztelt, de elmondta: “Aki utánam jő, erősebb nálamnál.” (Mt 3,11). Ő vízzel és vérrel jön majd. Elért-e már hozzád az ítélő Ige? Sírni szeretnék, mikor mondják, hogy szép volt az igehirdetés. Ez a rettenetes, hogy futkosunk ide-oda szép igehirdetésekben gyönyörködni, de nem vesszük észre, hogy az ítélő Ige nem ér a szívünkig. Ne gyönyörködj tovább! Ha egyszer majd nem tudsz aludni, azért lesz, mert utolért az Ige. “Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” (Zsid 4,12). Az Ige szétválaszt és megítél, mint a kétélű éles kard. Téged mikor vágott utoljára? Rettenetes, ha azt mondod, hogy nagyon régen. Régen volt az, amikor az Ige a szívembe, a gondolatvilágomba vágott.

Jézus vízzel és vérrel jött. Nála együtt van az ítélet és a bocsánat. Nem tudom, gondoltál-e már arra, milyen lehetett Jézus, amikor Igét hirdetett? Azt mondották: “Soha ember így nem szólott, mint ez az ember.” (Jn 7,46). Étlen-szomjan hallgatták, senkinek nem jutott eszébe, hogy enni kellene, annyira ott volt szeme, füle mindenkinek azon, amit hallott. Élő víz áradt! Gondoljunk a Hegyi Beszédre. Emberek ezrei hallgatták Jézust, és nem tudtak betelni, mert már együtt volt a víz és vér, az ítélet és a bocsánat.

Gondoljátok el, mikor Jézus példázatokban beszélt, minden élt. Amikor Jézus a földről beszélt, mindig a lelkedről volt szó. Az előbb mondtam már, hogy mi megszoktuk az ítéletet. A kitaposott útfél a megszokás. Már mindent tudok, mindent ismerek, nem ráz már meg semmi. Kitaposott útfél a szívem. Ahogy Jézus beszél, minden szavában magamra ismerhetek. Jézuson keresztül beszél Isten az emberrel. Ő jött vízzel és vérrel.

Emlékezzünk az elveszett juh példázatára. Ki ne látná a képet, amint a pásztor megy az elveszett bárány után? Vagy azt az asszonyt, aki felfordítja az egész házat az elveszett drachma után, mert keresi, mert fontos neki. A tékozló fiú példázata a szívünkbe van írva, talán a tiedbe is, ahogy a kitárt karú atya megy a fia elé. Te is tudod, mit jelent az embernek a gyermeke. Mindent megtennél érte. Jézus érted is eléd jött: vízzel és vérrel. De miért vérrel? A Biblia szerint a “Bűn zsoldja a halál!” Ezt jelképezi a vér. Az első vértől kezdve, amit talán mindnyájan félreértettünk. Én legalább is őszintén sajnáltam Kaint, mit tehetett róla, hogy Isten nem tekintett az áldozatára. Aztán egyszer megértettem, hogy Ábel a vérrel jött, hozta az első bárányt, a helyettes áldozatot.

Amikor az életem egy időszakában vasutas voltam, valaki bekiabált a pénztárba, hogy megjött már a megváltója? Így hívták a leváltót, aki helyembe ült, és mehettem haza. Akkor azt mondtam az illetőnek, hogy az én Megváltóm kétezer éve eljött, most a leváltómat várom. Érted-e már, mit jelent a helyettes? Az Ószövetségben a bűnösnek egy bárányt kellett vinnie, kezét a bárány fejére tette, ami annyit jelentett, hogy bűnei a bárányra szálltak, amit aztán megáldoztak. Helyettes halál. Az egész Ószövetségen végighúzódik a bakoknak és a túlkoknak vére. Mind arról beszél, hogy egyszer majd Keresztelő János kinyújtja a kezét és azt mondja: “Imé, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit.” Aki nem vízzel jött. Jézusnak meg sem kellett szólalnia, már ítélt az egész lénye. Aki Őt meglátta, mindent tudott magáról.

Sokszor csodálkoztam, hogy Jézus milyen keveset beszélt az emberekkel a bűnről. Jézus csak megállt, és az egész lénye, tisztasága, alázata, szeretete mind ítélt. Ha ezen a héten lelki szemeddel meglátod Őt, nem kell sokat prédikálni, akkor tudod, hogy ki vagy. Beszél az a tiszta szempár, az a ragyogó arc. Amikor Jézus kinyitotta száját, a víz és a vér, az ítélet és a kegyelem egymás mellett volt. Talán értjük már, miért mutathatott rá Keresztelő János Jézusra, mint Isten Bárányára. Ezen a héten először, vagy újra, te is ráteheted kezedet a fejére, és rárakhatod minden bűnödet.

Testvér, ne keress bűnbakot. Nekünk az a bajunk, hogy mindenért mást okolunk. A feleség, a gyerek, a szomszéd, a rendszer. Keressük a bűnbakot, pedig az nem segít. Ettől sem könnyebb, sem jobb nem lesz az állapotom, sőt, utána visszahull rám az egész. Miért is kellett ezeket mondanom? Isten adott bűnbakot, azért küldte Jézust, azért mutatott rá Keresztelő János, hogy Ő az áldozat, Ő a bűnbak. Aki a világ bűnét és a te bűneidet is magára vette. Isten minden bűnödet Jézusnak tulajdonította, és az Ő áldozatáért úgy néz reád, mintha soha nem vétkeztél volna. Azért jött Jézus vérrel, mert a vér töröl. Ezért van bűnbocsánat, mert a bűn büntetését Jézus viselte el. És ha Isten Jézust büntette bűneidért, téged már nem fog. Nem volna igazságos egy bűnért kettőt büntetni.

A bűn büntetést kíván és vérért kiált. Az Isten ártatlan Bárányának a halála elég a bűneidre. Keresztelő János Jézusra mutató ujja annyit jelent, hogy ne engem nézzetek, hanem Őt, az Istennek Bárányát, Aki elveszi a világ bűneit. El ne mulaszd a földön, hogy életedet ez alá a bűntörlő vér alá odatedd.

Igénk azt mondja: “A Lélek az, amely bizonyságot tesz.” A Szentlélek mindig a bűnről és a bocsánatról beszél. Testvér, ember erről nem beszélhet. Hiába mondják a legszebben, a legmegrázóbban, csak a Szentlélek tehet bizonyságot. Mert Jézus Krisztus az, Aki vizzel és vérrel jött, és “A Lélek az, aki bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.” Amikor bizonyságot teszel, bizonyságot tehet-e veled a Lélek? Ha megszomorítottad Őt, hiába hangzik minden szépen, a Lélek nem tesz bizonyságot. A legsúlyosabb ítélet, ha nem munkálkodik velünk együtt a Lélek. Hiába mondtam itt el mindent, ha ugyanakkor nem munkálkodik benned a Lélek.

Imádkozzunk azért, hogy Isten Szentlelke hadd vigye bele az Igét a szívedbe, az életedbe, hogy valóban új életed lehessen belül, az Ő dicsőségére.

Imádkozzunk!
Köszönöm Úr Jézus, hogy amikor megszólaltál, megszólalt a Lélek is Veled együtt. Azért volt minden szavadban Lélek és Élet. Azért nem tudták az emberek a szívüket hatásod alól kivonni. Azért nem tudott senki úgy elmenni Tőled, hogy ne vitt volna valami tüzet belül a szívében. Bocsásd meg Szentlélek Isten, hogy szokszor megszomorítottalak. De hadd kérjelek most a testvéreimért, könyörülj rajtunk Uram. Hadd érjen most utol az ítélet és a kegyelem. Kérünk, hadd kezdhess most újra bennünk mindent. Tedd élővé és hatóvá bennünk az Igét, Lelked által, az Úr Jézus Krisztusért.
Ámen.