“… azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1999. májusElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 
AZ ÁLDÁS (4/5)

Munkával nem lehet megszerezni


“Add meg nékem az én feleségeimet és magzatimat, akikért szolgáltalak téged, hadd menjek el, mert te tudod az én szolgálatomat, amellyel szolgáltalak téged. És monda néki Lábán: Vajha kedvet találtam volna szemeid előtt! Úgy sejtem, hogy teéretted áldott meg engem az Úr. És monda: Szabj bért magadnak, és én megadom.

Ez pedig monda: Te tudod mimódon szolgáltalak téged, és hogy mivé lett nálam a te jószágod. Mert ami kevesed volt én előttem, sokra szaporodott, és megáldott az Úr téged az én lábam nyomán. Immár mikor tehetek valamit a magam házáért is?

És monda Lábán: Mit adjak néked? Felele Jákób: Ne adj nékem semmit; juhaidat ismét legeltetem és őrízem, ha nekem ezt a dolgot megteszed: Nyájaidat ma mind végigjárom, minden pettyegetett és tarka bárányt kiszaggatok közülük, és minden fekete bárányt a juhok közül, s a tarkát és pettyegetetett a kecskék közül, s legyen ez az én bérem.” 1Móz 30,26-32

“És lett, hogy mikor a nyáj javarészének volt párzási ideje, akkor Jákób a vesszőket odarakta a válúkba a juhok eleibe, hogy a vesszőket látva foganjanak. De mikor satnya volt a nyáj, nem rakja oda, s íly módon Lábánéi lettek a satnyák, a java pedig Jákóbé. És felette igen meggazdagodott a férfiú; és volt néki sok juha, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara.” 1Móz 30,41-43

Imádkozzunk!
Úr Jézus, segíts rajtunk, hogy kitartóan és komolyan várhassuk az áldást. Áldunk azért, hogy építhetünk ígéretedre, és engedhetünk szavadnak. Kérlek Uram, ami rajtunk múlik, hadd tegyünk meg mindent. Adj nekünk olyan szívet, amely minden nap, minden dologban Téged vár.
Ámen.

Két dolog az áldás, és az áldások. Nagyon sokféle áldás van. Amiről Isten Igéje velünk beszél most, az áldás. Jézus maga az áldott, Ô maga az áldás. Akié Ô, azé az áldás. Azon keresztül áradhat az áldás. Van sok másféle áldás, gyermekáldás, anyagi áldás. Isten sok mindennel megáldhat embereket.

Ezt mondja Lábán Jákóbnak, hogy Te érted áldott meg engem az Isten! Gazdagsággal, nyájakkal, sok mindennel amit kaphatott. Családdal, unokákkal rajtad keresztül áldott meg Isten. És mégsem volt Jákóbé az áldás. Lehet, hogy az életedben ott vannak az áldások, sok minden ami körülötted van, és mégsem a tied az áldás. Ez teljesen kettő. Lábán elmondja, hogy mivé lettek a nyájak a te kezedben. Meggazdagodott Lábán Jákóbon keresztül.

Az elsőszülöttségi áldás más, mint az áldások. Az első, aminek örülhetünk, hogy az elsőszülöttek seregéhez tartozunk. Az elsőszülöttségi jog a mienk. De a kérdés az, hogy megvan-e az elsőszülöttségi áldás? Mondhatod-e magad Isten gyermekének? Igényt tarthatsz sok mindenre. Azt mondja az Ige, hogy akiket Isten Lelke vezet, azok az Ô fiai. Lehet, hogy sok áldás van az életedben, de vajon megvan-e az elsőszülöttségi áldás, az Úrral való kapcsolat? Jákób megvette az elsőszülöttségi jogot, de nem tudta megvenni az áldást. Ezt láttuk már három napon keresztül, hogy nem lehet megszerezni az áldást versengéssel. Látjuk, hogy mennyire akarta. Nem lehet megszerezni csalással. Láttuk, hogy mennyire szerette volna. És nem lehet megszerezni munkával. Istennek sok gyeremeke nagyon komolyan dolgozik, igazán megtesz mindent, látogat, beszélget, megfeszítve dolgozik, és nincs áldás.

Egy lelkipásztor az óévi istentiszteleten elmondta a gyülekezetének, mi mindent tett. Szolgálati naplójában le volt írva, hogy hány istentiszteletet, bibliaórát tartott, mennyit látogatott, hány emberrel beszélgetett. A végén csendesen megjegyezte, hogy egy ember sem tért meg. Nem tudom, hogy mi mindent tettél? Lehet, hogy szorgalmas vagy és sokra igyekezel, mint Márta, csak éppen a “jó rész” nincs. Az Úrral való kapcsolat és az ezen keresztül áradó áldás. A jogod megvan, nevezheted magad Isten gyermekének, – és az áldás? Az áldást nem lehet munkával megszerezni.

Jó dolog, ha valaki komolyan munkálkodik Isten dolgában, ha valóban megtesz mindent, ami rajta áll. De ettől még nincs áldás. Ha most eldöntöd, hogy ezután még komolyabban csinálod, ez még nem jelenti azt, hogy áldás lesz az életeden. Ez volt Jákóbnak a szívügye, ezért próbált meg mindent. Kérdezem, hogy valóban megtettél mindent? És ha megtettél, miért nincs? Vannak, akik nagyon komolyan szolgálnak, és jön valaki más, aki egy-két mondatot mond, talán egy rövid kis bizonyságtételt, s az emberek elkezdenek sírni, keresik az Urat, és megindul az ébredés. Hát mi a különbség? Nem lehet az áldást munkával megszerezni.

Nehogy azt gondold, az a jó, ha valaki hanyag a lelkimunkában, hogy nem tesz meg mindent. A Biblia nagyon komolyan mondja: “Átkozott, aki Isten munkáját hanyagul végzi!” Ennek az Igének az alapján nagyon sokszor néztem szembe saját hanyagságommal az imádságban, a gyakorlati szolgálatban. Végezd nagyon komolyan, nagyon szentül, minden erődből, minden képességeddel, de ez még nem jelenti, hogy lesz áldás.

Nem lehet megszerezni csalással, sem azzal, hogy igyekszel másokat utolérni, vagy lehagyni. Látjuk Jákóbot, amint komolyan dolgozik. Legelteti a nyájat, és vannak áldások az életében. A gyermekáldás ott volt, a két feleségén keresztül születnek a gyerekek, sokasodik a család. A munkáján keresztül egyre több lesz a vagyon. Ezt mondja Lábán, aki mindig újra becsapja Jákóbot, hogy úgy gondolom, hogy a te kedvedért áldott meg Isten. Az Ószövetségben az áldás mindig ilyeneket jelent, esőt, termékeny földet, jó aratást, állatokat, nyájakat. Az Újszövetségi áldás más. Nagyon sok ember nagyon szeretné az anyagi áldást. Miért nincs még az sem talán? Másoknak mindenük van, csak mi vagyunk ilyen ügyetlenek!

Olyan megdöbbentő ez a Jákób. Ez az ember ugyanaz maradt. Az a neve, hogy csaló, és az is maradt. Látjuk, hogy félti a vagyont. Nem olvastam el a részt, hogyan mesterkedett, hogy attól kezdve, hogy megállapodott Lábánnal, pettyegetett, csíkoslábú és fekete bárányok szülessenek. Valaki azt mondta, hogy ilyen nincs. Ettől nem szülnek pettyegetett meg csíkosakat. Ez egy keleti babona. Egy kicsit megáll a lélegzetem. Isten szolgája, és a mesterkedésébe belejátszik a babona is? A megdöbbentő az, hogy mást mond a feleségeinek. Azt, hogy nekem Isten megmondta, majd pettyegetettek fognak születni. Most melyik az igaz? A Biblia, leírja hogy mit csinált, és elmondja, hogy mit mond.

Gondolkozz, hányszor kevered bele Isten nevét olyan dolgokba, amihez semmi köze nincs Istennek. Hányszor mondod, hogy az Úr? Sok mindenre azt mondtad, hogy Isten adta. A vezetésedre azt mondtad, hogy Isten mondta. És Ô nem mondott semmit. Sajnos a hívő embernek megvan ez a szokása, hogy mindent valamilyen módon bearanyoz, megszépít, hazugságokat mond nagyon sokszor. Csak azért, hogy szentebbnek, igazabbnak, tisztábbnak látszon. Sokszor akkor döbbentem meg, amikor valakinek azt mondtam, hogy annyit imádkoztam érte. Nem volt igaz. Imádkoztam, de nem annyit. A dolgainkat megszépítjük, valahol hozzáadjuk az Urat.

Elolvastam mind a kettőt, amit Jákób tett és amit mondott, és most melyik az igaz? Az igaz, hogy megcsinálta ezt a mahinációt, vagy az az igaz, hogy álomban megmutatta neki az Úr, hogy most ilyenek, vagy olyanok lesznek. Döbbenetesen le van írva egymásután mind a kettő. Az ember néz, most melyik az igaz? Mennyi mindenre mondtad már, hogy az Úr mondta? És az Úr nem mondott semmit. Hányszor ékesítetted fel a magad akaratát úgy, mintha Isten akarata lenne? Hányszor volt életedben ez a rettenetes kettősség?

Jákóbnak megvolt az elsőszülöttségi joga, de nem volt meg az elsőszülöttségi áldás. Lehet, hogy neked is volt megtérésed, befogadtad Jézust, jogod van arra, hogy Isten gyermekének mondd magadat, de nincs áldás. Ma merj ezzel szembenézni, hogy miért nem teljesednek az ígéretek, miért nincs körülöttem ébredés, miért nem tér meg a házamnépe? Ez mind-mind ígéret. Jogom volna hozzá. De valami mérhetetlenül hiányzik. Az áldást nem lehet megszerezni sem cselekedettel, sem igyekezettel, sem buzgósággal. Ma hadd mondhassa meg neked az Úr, hogy az életedből hiányzik az áldás. Minden megvan, csak éppen ez nincs.

Ma döbbentem rá, hogy Jákób családi életében sincs áldás. Veszekszik a két feleség. Versengés, veszekedés, békétlenség a családban, Isten gyermekei között. Milyen rettenetes az, hogy belül is. Látjátok a külső áldás is mennyire kettős. Ugyanolyan kettős, mint Jákób. A szíve legmélyén mindenáron vágyik az áldásra. Talán te is örültél, jaj de jó, hogy erről lesz szó. Most talán megkaphatom. Hazamehetek, mint aki igazán Isten áldott embere, mint aki körül megmozdul a család, a gyülekezet. Várod még? Vagy annyi éve várod már hiába, hogy belefáradtál? Lehet, már hited és reménységed sincs, hogy megáldhat Isten. Azért beszél most erről velünk Isten, mert ez a legfontosabb.

Amikor megáldja Jákób a gyermekeit, csupa földit ad nekik. Termést, győzelmet az ellenség felett, búzát, bort, gazdagságot. Ezt adhatja, mert ez volt neki. De igazi áldást nem adhatott. Lehet, hogy eldöntöd most, hogy sokkal szentebbül végzed a szolgálatot. És mi lesz, ha megint csak hiányzik az áldás? Jákób valóban mindent megtesz. De mindent Jákób tesz és mindent ilyen kettősen.

Elsőszülöttségi jogod megvan, mondhatod magad Isten gyermekének. Megkérdezik, miért mondod magad annak? El tudod mondani, mert befogadtam Jézust. De hol az áldás? Ez a kettősség Isten gyermekeinek a jellemzője. Nagyon sokszor a szavaidon keresztül is kiderül, mikor talán mondod, beszéled a többiekkel a dolgaidat. Magadat mondod, mindent, amit reméltél, amiben hittél, amire igyekeztél.

Testi dolgokban lehet ügyeskedni, sok mindent lehet szerezni. Lelki dolgokban nem. Szeretném ha emellett a komoly kérdés mellett nem mennél el, hogy miért nincsen áldás!? Ezért hozott ide az Úr, hogy ezt most komolyan meglássuk. A saját életeden is miért nincs áldás? Meg kell állapítanod újra és újra, hogy megint ugyanaz maradtam. Talán idejöttél ugyanazokkal a problémákkal, bűnökkel, megkötözöttségekkel. Ugyanazzal a természettel! Jákób Jákób maradt. Mintha egy lépést sem léptem volna előre. A kettős élet! Elsőszülöttségi jog áldás nélkül. Az Úr azt akarja, hogy mindenáron, mindenen keresztül megnyerhesd az áldást.

Jákób először megvette, aztán kicsalta, aztán megdolgozott érte, és nem volt áldás. A Jabbók révén egyetlen kívánsága van, hogy áldj meg engem! Szeretném ha most ez az egy kérésünk maradna. Ha szívünk mélyéből fakadna a kiáltás, hogy Uram, áldj meg engem! Nem akarok áldás nélkül maradni. Nem bocsátalak el, míg meg nem áldasz!

Milyen megdöbbentő, Jákób tudta, hogy nincs áldás. Mindene megvolt, mindent megtett, mindent megkapott, ezt az egyet nem. Úgy érezte, hogy nem tud tovább élni nélküle. Eljutottál-e már ide? Aki nem jutott még ide, az nem is fogja megkapni. Ez létfontosságú kell, hogy legyen az életedben. Egy evangélistáról olvastam, hogy amikor nem volt gyümölcs a szolgálata nyomán, sírva mondta, hogy Uram, adj gyümölcsöt, vagy meghalok. Nem tudok tovább így élni. Mintha azt mondta volna, hogy adj áldást, vagy meghalok. A kérdés, hogy tudsz-e így imádkozni az Úrhoz? Tudsz-e tusakodni az áldásért, ahogyan Jákób tusakodott a Jabbók révénél.

Jákób útja egyre szűkül, egyre közelebb kerül ahhoz a pillanathoz, ahol nem mehet már tovább. Miután mindent megpróbált, a szoroskapu elé került. Minden összejátszik, szembesülnie kell Ézsauval. Elég szoros-e már neked az út? Ki tudsz-e még térni jobbra, vagy balra? Emlékezzünk Bálámra, akit odaszorított az Úr, hogy se jobbra, se balra nem volt már kitérő. Lehet, hogy megpróbálod majd újra versengéssel, csalással, jobbnak, hívőbbnek mutatni magadat. Megpróbálsz majd komolyabban dolgozni. Előre megmondja neked az Úr, nem fog menni. Lehet, még szorosabbá kell válnia mindennek, hogy valóban megállj egyszer ott a Jabbók révénél az Úr előtt.

Egyetlen útja van az áldásnak. Ma vágyódj erre. Kérjed Ôt, tudjál ezért az egyért imádkozni. Mert hiába minden, ha Ô nem áld meg, ha nem viheted tovább a családba, a faludba, a gyülekezetedbe, ahová mégy. Mindent kaphatsz, mégis semmid nincsen, ha nem nyugodott meg rajtad az Ô áldása.

Imádkozzunk!
Kérlek Uram, vígy ma oda minket, hogy ne legyen már kiutunk. Ne legyen már reménységünk semmiben. Kérlek Úr Jézus, vígy oda, hogy egyedül maradjunk Veled. Ez az egyetlen hely, ahol megáldhatsz. Kérünk, készítsd az utat, hogy holnap a Te áldásoddal bocsáthass el. Köszönöm, hogy mindent megteszel. Segíts engedni mindenben, a Te nevedért.
Ámen.