Csendes napok üzenete

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1997. februárElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Kikutathatatlan – kinyomozhatatlan


“Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az O ítéletei és kinyomozhatatlanok az O útai! Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott elobb néki, hogy annak visszafizesse azt? Mert Otole, Oáltala és Oreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsoség mindörökké. Ámen.” Róm 11,33-36Uram szeretnénk leborulni szent színed elott. Kérünk könyörülj rajtunk, hogy ellenálló büszke szívünk hadd tudjon most meghajolni Elotted. Kérünk szólj hozzánk, segíts, hogy amit mondani akarsz eljuthasson ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig. Áldj meg így mindannyiunkat drága Szentlelked által.
Ámen.

Ma reggeli Igében olvastuk: Boldogok, akik az Urat teljes szívbol keresik. Arra gondoltam, azok közül, akik ma idejönnek, hányan vannak, akik valóban teljes szívbol keresik az Urat?

Barátnomnek a férje hadifogságban volt. Mikor hitre jutottam beszélgetni kezdtem vele. Azt mondta, nagyon keresi az Urat, mert férje hadifogságban van. Egyik nap azt az Igét kapta: Keressetek engem teljes szívetekbol és hazahozom foglyaitokat. Látod, ez nekem szól, – mondta, – csak Ot kell keresnem. Elment egy csendeshétre és megtért. Aztán elmúlt egy egész év és a férje nem jött vissza. Kérdeztem tole: ugye most csalódtál? Igen, nagyon! Isten azt ígérte, hogy hazahozza és látod nem jött vissza a fogoly. Megnéztük az Igét, amit akkor kapott és ezt a két szót láttuk, hogy “teljes szívetekbol”. Akkor azt mondtam: ugye azért mentél el a csendeshétre, hogy visszajöjjön a férjed? Igen, azért mentem el. Nem az Urat kereste teljes szívével, hanem a saját kívánságát. Amikor ebben komolyan megalázkodott: Istenem nem Téged kerestelek és nem teljes szívembol, elment újra ugyanoda és megtért úgy, hogy most már teljesen mindegy volt, visszajön a férje, vagy nem. Akár visszajön, akár nem, az Úr Jézus útján kívánok járni. Övé akarok lenni egy életen keresztül. Pár hónap múlva visszajött a férje úgy, hogy közben o is megtalálta Jézust a hadifogságban.

Mennyire becsapjuk magunkat, hogy teljes szívvel keressük és az Úr tudja, mi van a szívünk legmélyén, mi az, amit keresek. Emlékeztek, Jézus feltámadásakor az orök, akik ott voltak, leestek a földre. Jönnek az asszonyok, az angyal azt mondja: “Ti ne féljetek, tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.” (Mt 28,5). Isten nagyon pontosan tudja, itt most mit keresel. Nagyon pontosan ismeri szívünket és tudja, ki az, aki valóban Ot keresi és teljes szívvel keresi, mert annak valóban megadja, amit ígért, hogy boldog legyen.

Az ígéret a mai napra: ne Ot keresd és ne az ajándékot. Az Istent keresd, az O arcát. Énekeltük: Rám a drága arc világol. Vajon neked igazán drága arc az Isten arca? Vagy azt az arcot keresed, hogy nekem legyen jó, legyen békességem, boldogságom, a családi életem rendezodjön.

Ma gondold meg, valóban teljes szívvel keresed Ot? Egymást becsaphatjuk, de Isten Igéje megmondja: tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ma Ézsaiás könyvébol olvastuk: Ég és föld dicsoítik Ot. Az angyalok a mennyben mondják: Szent, szent, szent a Seregeknek Ura! A következo vers: az ég és föld teljes az O dicsoségével. A szíved tele van az O dicsoségével? Tudod-e ma egészen tisztelni, áldani, magasztalni, dicsérni az Urat? Látjátok Ézsaiás megtalálta Ot, látta Ot. Ez annyit jelentett, hogy a következo mondat ez volt: Jaj nékem, elvesztem! Mert aki Ot meglátja, az önmagát is meglátja. Azt kérem az Úrtól, ma itt megláthassuk magunkat és ezáltal boldog emberekké lehessünk.

Két mondatról szeretnék beszélni, az egyik így hangzik: “Mely igen kikutathatatlanok az O ítéletei és kinyomozhatatlanok az O útai.” A német fordítás így mondja: érthetetlenek ítéletei. Nem tudom kikutatni, mindig érthetetlen marad. Isten ítéleteit sokszor nem értjük. Minden ember élete tele van miértekkel, betegségekkel, családi bajokkal, szenvedésekkel, nehézségekkel. Mindig ott van: Istenem, miért pont én, miért pont nekem? Úgy vagyunk, a minket éro ítéleteit nem értjük. Olyan érthetetlen az egész élet. Valaki elmondta: meghalt az egyetlen gyermekük. Mondd meg, miért kellett ennek így történnie? A másik oldalon ott van egy házaspár, akiknek nem lett gyermekük. Szülo gyermek nélkül, gyerekek szülo nélkül. Miért kellett az anyának meghalnia, magukra maradtak a gyerekek. Ezek az O ítéletei, hogy egyiknek nem lesz, másiknak meghal a gyermeke. Zurzavaros ez az egész élet. Sokszor egy érthetetlen zurzavar közepén élünk, – hát ki érti ezt? Miért pont o, akire még szükség van, aztán van egy öregember, ki tudja hány éves már, mindenki várja, mikor fog meghalni és még mindig él.

Olyan érthetetlen és kikutathatatlan az egész élet. Van e mögött valaki? A Biblia így mondja: van a Magasságosban értelem, ha így történnek dolgok, ahogyan történnek? A 73. Zsoltár errol beszél: nem értettem és nem értem, miért szerencsések azok akik káromkodnak, Isten nélkül élnek, semmibe veszik Istent. Akik pedig keresik, azoknak része nyomorúság, nehézség, bajok, – érthetetlen. Kinyomozhatatlan, érthetetlen. Érted a körülötted levo világot, az eseményeket, saját életedet? Kinyomozhatatlan utak, kikutathatatlan ítéletek.

Nézzük az utakat. Mindnyájan megterveztük az utunkat. A kisgyermek eloször kocsis lesz, vagy mozdonyvezeto. Késobb más dolgokat tervez, de tele van tervekkel saját életutjára vonatkozólag. Tervez, vágyai vannak, kívánságai, elképzelése, döntései. Talán, hogy mi lesz a házasságommal kapcsolatban. Kislánykoromban két gyermeket terveztem, a nevük is megvolt.

Ezek a mi utaink emberi utak. Nagyon sokszor egészen másként történik minden. Mert más is tervez. És mögötte, benne és keresztezve az én utaimat ott vannak az Isten útjai. Nagyon sokszor élesen keresztezve és akkor megint csak miért, miért nem lettem azzá, olyan szépen indult minden, úgy nézett ki, minden sikerül. Egyszer csak valahol az Isten útja, a kinyomozhatatlan út keresztezi az enyémet és úgy néz ki, hogy minden tönkremegy. A Biblia így mondja: “Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál és gondolataim gondolataitoknál!” (Ézs 55,9).

Valaha figyeltétek-e Jézus útjait? Csodálatos arra gondolni, persze hogy nem tudhatta a samáriai asszony, miért pont akkor ment a kútra. Fogalma sem volt, hogy Jézussal fog találkozni. Ezt nem o tervezte, o vízért ment. Figyeljétek a Bibliát, hogy keresztezi emberek útjait Isten útja. Jerikó határában a vak koldusnak legnagyobb reménye az volt, hogy sok pénzt fog kapni. De hogy akkor ott a Jézus útjával találkozik útja, mit tudta azt a vak koldus. És mit tudta a 38 éve beteg, aki kivitette magát a Bethesda partjára, hogy akkor Jézus arra megy és hogy o úgy fog hazamenni, hogy viszi a nyoszolyáját?

Mit tudtad, hogy mi történik itt veled, amikor idejöttél? Kinyomozhatatlanok Isten útjai. Egy váratlan pillanatban belép az életedbe. Talán még megvannak gondolataid, terveid, útjaid? Vajon ma lesz az a pillanat, ami a samáriai asszony életében, vagy a 38 éve beteg életében, hogy Jézus erre jár? Mert amerre az Ige jár, ott Jézus jár. Itt ma találkozhatsz Vele az O kinyomozhatatlan útaiban.

Gondolj Czirénei Simonra, aki a mezorol fáradtan jött haza, végre hazamehet és milyen kellemetlen találkozás, egyszer csak megfogják és ráteszik a keresztet. És a vége? Az egész család üdvössége! Gyermekei ott vannak Jézus tanítványai között. Érhetetlen ítéletek, kinyomozhatatlan utak. Érzed-e már egy kicsit, milyen jó, hogy kinyomozhatatlanok? Hogy tele van az élet meglepetésekkel, akin keresztül, vagy amin keresztül szembejön veled Jézus. Óriási lehetosége ez az életnek, mert csak ebben az életben lehet Vele találkozni.

Minden nap, minden pillanatban keresztezheti az O útja a tiedet, ez a kinyomozhatatlan út. A te utad és az O útja, ugye megértettük, hogy ez ketto. O tudja az O útjait. Azt kérdezi az Ige: Kicsoda volt néki tanácsosa? Sohase légy a tanácsosa. Sokszor figyelek embereket, imádságban tanácsolják Istent, mit csináljon. Nincs erre szüksége. Öröktol fogva megvannak az útjai és gondolatai.

Isten útjai Jézus útjai. Ez a láthatatlan Isten egyszer csak láthatóvá lesz, Jézus Krisztusban lejön erre a földre. Szeretném ha látnánk az Isten útján ezt a kinyomozhatatlan utat. A Biblia azt mondja: a próféták nyomozódtak, milyen idore jelentette ki Isten az üdvösséget, Jézust. A Biblia tele van nyomozódással. Az Újszövetség újra és újra próbálja keresni, kirol írja ezt a próféta? A komornyik kérdezi Filepet: magáról írja ezt, vagy más valakirol? Kirol ír az Ószövetség? Jézus így mondja Mózesrol: Rólam írt O. Nyomozódnak a próféták. A kinyomozhatatlan utak, hogy fogja Isten megtenni? Nekünk kijelentette. Milyen nagy csoda, már látjuk, hogyan tette meg Isten. Betlehemben lejött a földre, emberré lett. Nekünk már természetes a világmindenség legnagyobb csodája, hogy Isten testet öltött. Ez az O útja! Nem innen vezet út fölfelé, hanem föntrol vezet út lefelé, az Isten útja, a Jézus útja. Érzed-e, milyen csodálatos út ezen a földön az O útja? Fénycsíkként van ezen a földön a Jézus útja, csodálatos útja tele van áldással, gyógyulással, halottak támadnak fel, emberek újulnak meg. Árad rajta keresztül az élet.

Jézus útja az élet útja. Hogy vonzódnak Hozzá az emberek. Nézzétek Péter, János, Jakab otthagyják hajójukat, családjukat, a gazdag halfogást, mindent, mert vonzza oket Jézus. Mennek utána a csodálatos úton. Boldogan mondják: Találkoztunk Istennel, megismertük a Messiást! Egyenes vonalba jut az életük, amikor Péter remego szívvel kimondja: Te vagy a Krisztus, az élo Isten Fia! Felismertük az utat. Most már világos, most már átfogja venni az országot, most már biztos felül a királyi székre és mindent megcselekszik, most már tudjuk Isten útját. Magabiztosan mondhatták a tanítványok. És aztán egy napon keresztezi Isten útja, ami már igazán az O útja.

Ott a Gecsemánéban egy váratlan esemény, – ki hitte volna, mikor énekelve odamentek és egyszer csak minden megváltozik. A véres kereszthez visz az út. Még három nap múlva is így mondják az emmausiak: pedig mi azt hittük, hogy minden egyenesbe jön. Érted a keresztet? Látjuk, ez valami rettenetes dolog a tanítványok számára. Azok számára, akik hittek. Itt valami iszonyú tragédia történik. Ezt a föntrol lefelé meno utat váratlanul valami keresztezi. Aki keresztet rajzol úgy kezdi, föntrol lefelé húzza, aztán valahol keresztül. És a keresztezési pontnál ott függ egy véres halott. Isten szeretete ütközik az emberi bunnel. A függoleges vonal az Isten földre szállt szeretete, a vízszintes vonal a magam tervei, gondolatai, a bun. A ketto összeütközik és ahol a szeretet összeütközik a bunnel, ott kereszt van.

Egy asszony elmondta: tudom mi a kereszt. A fia semmibe vette kéréseit, ment a maga útján és a végén börtönben végezte. Ahol összeütközik a szeretet a bunnel, ott szenvedés van. Így mondta: éjszakákat nem alszom, végigszenvedek mindent. Talán te is tudod a magad kicsi keresztjét, hogy mi az, ami fáj, mert igazán fájdalmat okozni csak az tud, akit szeretek. Más soha. Minél jobban szeretem, annál jobban fáj.

S most nagyítsd fel ezt a végtelenségig, az Isten végtelen szeretete összeütközik a bunnel egyetlen szívben, a Jézus szívében. Jézus tulajdonképpen Isten leköpött, kinevetett, kigúnyolt szeretete, – szíve. Az Isten átszögezett, meggyalázott, megostorozott szeretete. Valaha láttad Ot? Mert sehol nem lehet látni Istent. “Aki engem látott, látta az Atyát.” (Jn 14,9). Ha soha nem láttad, ma lásd meg. Lásd meg, ahogy az énekíró megmondta egyszer: Kezébe, lábába a szöget én vertem. Keresztezi-e ma az önálló, önfeju bunös utad az Isten végtelen szeretete?

Ezt a két mondatot mondta ma az Igénk: kikutathatatlanok, érthetetlenek az O ítéletei és kinyomozhatatlanok az O utai.

Még egy mondat a végén: “Otole, Oáltala és Oreá nézve vannak mindenek.” Ha majd egyszer elérsz a kereszthez, onnan meg fogod látni, hogy Tole volt minden, a sok nehézség, a sok miért, az érhetetlen utak, megmagyarázhatatlan események. Akkor meg fogod érteni, hogy Oreá nézve volt minden. Sokszor visszagondolok arra, mikor Jézusban megismertem Istent, a szereto, a bunbocsátó Istent, úgy néztem vissza életem egész útjára, most már mindent értek. Minden szeretetbol volt, minden Otole volt. Aki nem járt a keresztnél, soha nem fogja látni, érteni. Nyomozhatja, kutathatja az élete miértjeit. A felelet egyetlen: úgy szeretett Isten téged, hogy nem akart hagyni elveszni. Azért volt annyi keresztbe út, hányszor húzta át egyetlen vonallal elképzeléseidet, terveidet, vágyaidat, csak azért.

Valaki azt mondta: ha van Isten és van kárhozat, akkor mindent megértek. Isten mindent azért tesz, hogy ne jussak oda. Ha tényleg van iszonyú, rettenetes, örök kárhozat, akkor értem az egész életem. Mert akkor Isten azért állított keresztbe koporsót, betegséget, nehézségeket, nyomorúságot, mert szeret.

Otole, Oáltala és Oreá nézve vannak mindenek. Ó bár eljutnál ma oda, hogy végre láss és akkor mondhatod majd velünk együtt: Övé a dicsoség! Akkor nemcsak az ég és föld, hanem a te szíved is zengeni fogja, Övé a dicsoség!

Imádkozzunk:
Uram köszönöm, hogy a kinyomozhatatlan utaink egyszer odavezettek, arra a helyre, hogy találkozhattunk Veled. Áldalak a napért, amikor a Te végtelen szereteted egészen közel ért hozzám. Kérlek most azokért Uram, akik még nem találkoztak Veled, a megfeszítettel. Könyörülj rajtunk, add meg, hogy e mai nap ne múljon el úgy, hogy meg ne nyíljon a szemünk arra, hogy lássunk Téged és értsük szavadat. Kérlek áldj meg minket, beszélj velünk tovább, forgasd az Igét szívünkben és hadd vigyen Hozzád Neved dicsoségére és üdvösségünkre.
Ámen.

1983. május