Csendes napok üzenete

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1997. februárElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Kellemetes idő


“Mert O mondja: A kegyelem idején meghallgattalak és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja.” 2Kor 6,2Uram, hadd köszönjük meg, hogy ebben a rohanó idoben, ezen a csendesnapon megállhatunk egy percre. Kérünk, belülrol is állíts meg gondolatainkban, vedd el a sokféle gyötrodést, nyugtalanságot, mindazt, ami foglalkoztat. Add Szentlelkedet, hogy tudjunk figyelni, halljuk és értsük szavadat. Köszönjük, hogy Hozzád kiálthatunk egy szívvel, kérlek könyörülj rajtunk, hogy hallhassuk szavadat.
Ámen.

Két fogalmat szeretnék most tisztázni. Egyiket így hívják, hogy “ido”, a másikat, hogy “nap”. Az elsore azt mondja az Ige: “a kegyelem idején”. Az idorol szeretnék egy pár szót beszélni. Egyszer nagyon régen Mécs Lászlónak egy versét olvastam az idorol. Olyan érdekes volt, egy állandóan rohanó autóhoz hasonlította. Azt írta le, fiatalkorban az ember úgy szeretné, ha futna az ido. Habzsolni akarja az életet, egyre többet belőle, és szeretne mindenhová elérni. Boldogan mondja: milyen jó, hogy van ido. Aztán egyszer csak leírja, hogy megy tovább az autó és rémülten látja az autó utasa, kimennek a tavaszból. Jön a nyár, osz és tél. Próbálja az ember hosszabbítani az idot, de rá kell ébrednie, hogy az ido rohan. Aztán azt írja, olyan jó volna, ha most már mondhatnám: Te szörnyu sofor megállj. Jó volna kiszállni, szirmot simogatni, virágot nézni. Jó volna kicsit megállítani az idot, de a szörnyu sofor egyre megy tovább és az utas észreveszi, hogy kimegy a nyárból. Végén a legérdekesebb az volt, hogy megfordul a sofor és meglátja az utas, hogy a szörnyu sofor aki az autót vezette, a halál. Utoljára vele kell majd szembenézni. Annyira megdöbbentett, ennek a versnek minden refrénje ez volt: sietni, sietni, sietni muszáj. Nem lehet megállni, sietni muszáj. Az egész onnan jutott eszembe, hogy nemrég vettem meg a 84-es naptárt és már az egész év elmúlt! Hihetetlen tempóban szalad az élet, az ido. Énekeltük is: “Idonk fut egyre sebesen”.

De Igénk a kegyelem idejérol beszél. Ez a kérdés most, a kegyelem ideje születéstol a halálig tart? Ez a kegyelem ideje? Az biztos és világos, hogy a halállal lejár. De nem biztos, hogy a halálig tart. Erre vigyázzunk! A kegyelem ideje, – ezt szinte külön említi itt az Ige, – elobb lejárhat. De egyet mond az Ige, hogy a kegyelem idején meghallgattalak. Ameddig kegyelmi idod van, addig hallgat meg Isten. Utána már nem! Lehet hogy élsz még évekig, évtizedekig, de már nem hallgat meg.

“A kegyelem idején meghallgattalak.” Jó volna, ha most megdobbanna a szívünk: meghallgatott engem és meghallgat? Nagyon fontos, hogy a kegyelem idején mit kérsz. Amikor Salamonnak megjelent az Úr, azt mondta: “Kérj, amit akarsz, hogy adjak néked.” (1Kir 3,5). Emlékezzünk, hogy mit kért. Értelmes és bölcs szívet a szolgálatához, hogy tudja igazgatni a népet. Istentol kapott szolgálatához azt kérte, amire szüksége volt. Isten megmondta: mivelhogy ezt kérted és nem magadnak kértél, minden mást is megadok.

Eszembe jutott a másik kéro is: Salóme. Ez a fiatal lány ott táncol a király elott, aki azt mondta: “Kérj tolem, amit akarsz és megadom néked. És megesküvék néki, hogy: Bármit kérsz tolem, megadom néked, még ha országom felét is.” (Mk 8,22-23). Keresztelo János fejét kérte egy tálban. Rosszul kért! Vannak az életnek dönto pillanatai, amikor kérhetsz. Isten a kegyelem idejében meghallgat. Vajon mit fogsz ma kérni?

Van egy nagyon emlékezetes napja az életemnek, még tanár voltam, volt egy nagyon kedves tanártársam. Mind a ketten úgy voltunk, hogy egyikünk sem volt még Jézusé, de érdekeltek ezek a dolgok. Az internátus lépcsojén álltunk, cseresznyét ettünk. Pünkösd volt. Megkérdeztem a barátnomet: mit gondolsz, van Szentlélek? Azt válaszolta: azt gondolom, hogy van, de nem merem kérni, mert tudom, hogy akkor többé nem csinálhatom azt, amit akarok. Utána annyira megdöbbentett, hogy honnan tudta o ezt? Egy ember, akinek semmi köze nem volt még Jézushoz és tudta, hogy többé nem csinálhatom azt, amit akarok. Azt válaszoltam, – én mindenképpen szeretném. Isten meghallotta. Azon a nyáron hitre jutottam. O azt is mondotta akkor, férjhez szeretnék menni és attól félek, akkor nem mehetek. Tíz év múlva kaptam tole egy levelet, amiben leírta, hogy férjhez ment, meghalt a férje, egyedül van, már nem emlékszem hány gyerekkel, halálosan boldogtalan és szeretne velem beszélni.

Egy mondat ott az internátus lépcsojén, Isten hallotta és a kegyelem idején meghallgatott. Mondod-e ma: Uram, már mindenképpen szeretném. Ha van kegyelem, már mindenképpen szeretném.

A kegyelem idejére mondja az Ige, hogy azalatt Isten meghallgat. Heródes ideje akkor járt le, amikor levétette Keresztelo János fejét. Jézust a szenvedéstörténet ideje alatt Heródeshez viszik, és így mondja a Biblia: “Kérdezte pedig Ot sok beszéddel, de O semmit nem felelt néki.” (Lk 23,9). Lejárt a kegyelem ideje! Jézusnak már nem volt több mondanivalója Heródes számára. Milyen rettenetes, ha valaki késon kezdi keresni Istent. O már kereste volna, mint ahogy Ézsauról mondja az Ige, hogy könnyhullatással kereste a megbánás helyét, – de nem találta.

Isten a kegyelem idején meghallgat, de ezt az időt egy nappal sem lehet meghosszabbítani. Hiába szeretném, akkor már nem lehet. Vajon benne élsz-e még a kegyelem idejében? Kiálts az Úrhoz, hogy meghallgasson. “A kegyelem idején meghallgattalak.” Ez ido, nem egy nap. Azt mondottuk, hogy az idorol és a napról szeretnénk beszélni. A másik, amit az Ige mond, hogy “az üdvösség napján”. Ez pedig egy nap!

Három ilyen napról szeretnék beszélni. Tulajdonképpen mind a három ugyanaz a nap. A 118. Zsoltár beszél errol, így mondja: “Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt!” Testvér ezt a napot az Úr rendelte. “Örvendezzünk és vigadjunk ezen. Óh Uram segíts most; oh Uram, adj most jó elomenetelt!” (Zsolt 118,24-25). Az Ige mennyire ugyanazt mondja: “Az üdvösség napján megsegítettelek.” A zsoltár is ugyanazt mondja: Oh Uram segíts most! Ez az a nap, – most segíts! Jó volna, ha felismernénk azt a napot, amelyet az Úr rendelt, mert akkor megsegít. Se elotte, se utána. El ne mulaszd ezt a napot. Isten olyankor egész angyalseregével ott van körülötted, hogy megsegítsen a döntésedben, az elhatározásodban. Így mondja az Ige: “Az üdvösség napján megsegítettelek.”

Azt mondtam, három ilyen napról szeretnék beszélni. Az elso üdvösség napja, amikor Jézust megsegítette. Ézsaiás könyvében világosan azt mondja: “Az Úr Isten megsegít engem!” (Ézs 50,7). “Hátamat odaadtam a veroknek és orcámat a szaggatóknak, képemet sem födöztem be a gyalázás és köpdösés elol.” (Ézs 50,6). Az Úr Isten megsegített engem! Mennyire szüksége volt Jézusnak abban az iszonyú sötétségben, ami a szenvedéstörténet sötétje. Amikor még O is ezt kiáltotta: “Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?” (Mk 15,34). Mennyire szüksége volt Jézusnak arra, hogy az Úr megsegítse Ot, hogy oda tudja adni hátát a veroknek, hogy ne fedezze el arcát, hogy ne kérjen 12 sereg angyalt. Az Úr Isten megsegítette Jézust az üdvösség napján.

Újra kérlek, gondolj egy kicsit erre, hiszen ezt mondja az Ige: Isten elveszi a bunt, az egész világ bunét egy napon. Ez az egy nap nagypéntek napja, ott a Golgotán. Elveszi az egész világ álnokságát és bunét egy napon. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Se elobb, se késobb. Jézust megsegítette, hogy végigtudta harcolni ezt a harcot az üdvösség napján. Rettenetes nap! A világmindenség legrettenetesebb napja. És csodálatos nap, hogy eljutott odáig, hogy ki tudta mondani: “ELVÉGEZTETETT!” – az üdvösség napja számodra és számomra is. Jézust megsegítette Isten a teljes gyozelemre. Így mondja az Ige: “az üdvösség napján megsegítettelek.”

A másik üdvösség napja számodra és életedben, az a nap, amirol énekeltük itt, hogy “Szép napom, nagy napom,” amikor hirdettetik nekem ez a kereszt, amikor megértem igazán szív szerint: buneim büntetése rajta van. Volt-e már ilyen napod? Tudsz-e most örömmel emlékezni: az Úr Isten megsegített! Talán ott gyötrodtem terheim alatt és az Úr Isten megsegített. Átsegített a szoros kapun. Átsegített azon a döntésen, amit helyetted soha senki nem hozhat meg. Tudsz-e visszagondolni erre a napra, ami az üdvösséged napja? Nem a világ üdvösségének napja, hanem a tied.

Hányszor mondja az Ige János evangéliuma 14. és16. részében, hogy “Ama napon”. Emlékszem mikor eloször arra gondoltam: és melyik az a nap? Azt mondja az Ige a 14,20-ban: “Azon a napon megtudjátok majd”. Akkor megtudjátok. Tovább is mondja a 16. részben: “És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmirol. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” (Jn 16,23). Azon a napon az én nevemben kértek majd. Akkor majd felismered, amit így mond egy ének: “Értem áll a Golgotán a kereszt!” Azon a napon megismered majd buneidet és Szabadítódat. Azon a napon segít az Úr, megnyitja szemedet napodra, az üdvösség napjára. Azon a napon fogsz életedben eloször igazán imádkozni. Gyerekkoromtól kezdve imádkoztam, de akkor imádkoztam igazán eloször, amikor a szívem tele volt hálával és mondtam: Hálát adok Neked Uram! Akkor tudtam eloször megköszönni, azon a napon.

Nagyon kérlek, ne álltasd magadat, – volt-e ilyen napod? Lehetetlen elfelejteni. Emberek mondják nekem: nem tudom mikor tértem meg. Semmikor! Mert azt a napot nem fogod elfelejteni soha. Az üdvösséged napját, amikor Jézus Szentlelke által beköltözik szívedbe, ahogy János evangéliuma mondja: Azon a napon eljövök ti hozzátok, nem hagylak titeket árvákul. Amikor megnyitod Elotte az ajtót és Jézus beköltözik a Szentlélek által szívedbe. Amikor Isten országa benned van. Amikor a Szentlélek benned magasztalja Jézust. Volt-e már ilyen napod?

“Az üdvösség napján megsegítettelek.” Testvér, ha ma van számodra ez a nap, hidd el, hogy meg fog segíteni. Isten angyalai körülvesznek és teljes segítséget nyújt Isten a mennybol. Így mondja megint János evangéliuma: “Örülni fog a ti szívetek és senki el nem veszi toletek a ti örömötöket.” (Jn 16,22b). Akkor mondhatnak amit akarnak, bánthatnak, ahogy akarnak, örömöd elvehetetlen. Mi mindent mondott a családom, mikor hitre jutottam, hogy megbolondultam. Sok-sok mindent mondtak, de elvehetetlen volt az öröm. Jó volt szemükbe mosolyogni és azt mondani: majd ti is. Isten megígérte, majd ti is megismeritek ezt az elvehetetlen örömöt.

Volt-e ilyen napod, amikor megsegített, átsegített a szoros kapun? Így mondja az Ige: higgy! Ez ajtónyitás. “Íme az ajtó elott állok és zörgetek.” (Jel 3,20). Nyisd meg az ajtót. Bemegy hozzád ma, – megígérte. Ha még nem volt ilyen napod, akkor hadd legyen ma! Akkor döntsd el: ma engedek. Rajtad múlik minden. Ellen ne állj az Isten munkájának!

A harmadik nap, – megint csak “ama napra” mondja az Ige újra és újra. Az Emberfiának napja, amikor Jézus visszajön ítélni. Megdöbbento dolgokat beszél errol a napról. Egyik ez: Ki szenvedheti el az O eljövetelének napját? Olyan az, mint a ruhamosók lúgja. Ki szenvedheti el azt a mérhetetlen világosságot, ami Vele együtt jön majd. Ha ma jönne elszenveded-e? Nem fogsz-e égni mint a polyva? Az Ige mondja: azt a napot senki sem tudja, váratlanul jön mint a tolvaj. Nem tudjuk, reggel jön-e, vagy délben, vagy este. Váratlanul jön! Vajon kész vagy-e erre a napra? A Biblia nagyon világosan mondja a Jelenések könyvében, amikor erről a napró beszél, hogy ez egy rettenetes nap. “Mert eljött az O haragjának ama nagy napja és ki állhat meg?” (Jel 6,17). Eljön a nagy nap, az ítélet napja. Téged hogyan talál majd?

Azoknak szeretném biztatóan mondani, akiknek volt üdvösség napja: “Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézus napjáig.” (Fil 1,6). Elkezdte benned? Akkor ne félj, O elvégzi “ama napra”. Aztán így írja a Korinthusi levél: Odaállít majd feddhetetlenül ama napra. Aki elkezdte elvégzi. Vajon elkezdhette-e? Ha benned elkezdte, ha volt neked üdvösség napja, akkor ne félj. Olyan jó ahogy Pál mondja pont a halála elott: “Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon.” (2Tim 4,8). Számodra eltétetett-e az igazság koronája? Igazán hiszel-e abban, Aki elkezdte benned? Engedelmesen jársz-e Vele? Nem tudjuk mikor jön az a nap. Nagyon vigyázz, Isten igazán be akarja végezni a munkát benned. Ne állj ellen! O tudja mikor jön el az a nap. Így mondta Jézus, hogy az Emberfia, O maga sem tudja, csak az Atya egyedül. De O az aki elkezdte benned és elvégzi.

Nem tudom számodra ma minek a napja van? Olyan megdöbbento volt nekem is a ma reggeli Ige és újra szeretném, ha hallanátok: Most van, – ma van az üdvösség napja! Mi az, amiben ma kellene engedni? Mi az, amit a Szentlélek ma akar munkálni benned? Ma, ha az O szavát hallod, meg ne keményítsd a szívedet!

Imádkozzunk:
Uram köszönöm, hogy még itt élhetünk ezen a földön. Köszönöm, hogy maga az, hogy itt vagyunk, annyit jelent, nem járt még le a kegyelem ideje. Áldunk, ha most kiáltunk Hozzád szívünk mélyébol, meghallgatsz. Úr Jézus hadd kérjelek, hogy egy se vesszen el a testvéreim közül, akik itt vannak. Kérlek segíts, hogy egyszer együtt dicsérhessünk majd ott a Te napodon. Hálát adok a napért, amikor a Szentlélek által felragyogtattad elottem a keresztedet. Segíts, hogy akinek eddig még nem jött el, ma hadd lehessen ez a nap. Kérünk Urunk, mindnyájunkat készíts fel visszajövetelednek, méltó haragodnak napjára. Áldj meg minket, hogy semmiben ne álljunk ellen. Kérlek, hogy amit most akarsz elvégezni, elvégezhesd dicsoségedre és üdvösségünkre.
Ámen.

1983. november