Csendes napok üzenete

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1997. februárElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Nem messze vagy Istan országától


“Nem messze vagy az Isten országától.” Mk 12,34


Valaha gondolkoztunk-e, mit jelent ez, hogy “Isten országa”. Így szeretném mondani: a mennyország. Valaki gyermekkorában mindig ezt kérte: Mama, mesélj nekem a mennyországról. Kicsi gyerektol kezdve minden ember legmélyebb vágya a mennyország. Hogy aztán ez a gyerek mit értett a mennyország alatt, ezt most nem tudjuk. Lehet azt, amit gyerek mesékben sokszor hallottunk, hogy egy kis gyerek kinn a hidegben ott áll a kirakat elott, ahol minden van, ami egy gyerek álma. Egyszer csak az történik, hogy eltunik a kirakat üveg, o bent lehet és minden az övé.

A mennyország általában a vágyainknak teljesedése. Minden korban különféle vágyak. Egy gyerektol kérdeztem, mi lenne, ha százezer forintod volna, mit vennél? Azt mondta, hogy csokoládét. Százezer forintért? Igen! – nagyon sok csokoládét.

Minden embernek más a mennyország, amire gondol, hogy mi az a legjobb, legszebb amire vágyik, amit kíván. Így mondhatnám, a mennyország a boldogság. És különféle dolog az, amire azt gondoljuk, hogy minket az boldogítana. Nagyon sokszor mikor aztán meglesz, kiderül, hogy mégsem boldogított. Megvan minden amit elképzeltem és mégsem boldogított. A felnottnek nagyon sokszor mennyország az, hogy pénz, nagyon sok pénz. Hogy mindent megvehessek. Talán egy szép villa a Balatonon, talán egy kocsi. Nem tudom mi az, amire most gondolsz, hogy az boldoggá tenne.

Persze van akinek a mennyország nem valami, hanem valaki. Egy ember, aki szeret engem. Minden fiatal úgy képzelte, hogy a szerelem a boldogság. Az a mennyország. Majd ha mi együtt leszünk ketten. Lesz egy kis otthon, talán gyerek és akkor ott a mennyország. Sokan végig csinálták és nem lett mennyország. Mély vágya minden embernek az elveszett paradicsom, a mennyország.

Neked most mi jelentené a legnagyobb örömöt, a legnagyobb boldogságot? Jézus Krisztus megmondta, mikor megkérdezték az Isten országával kapcsolatban, hogy hol, Uram hol? – sem itt, sem ott, ti bennetek, ti köztetek van. Tudod-e már, hogy a mennyország belül van és nem kívül? Ha belül nincs, akkor sehol nincs. Akkor disszidálhatsz, utazhatsz, keresheted, sehol sincs, ha belül nincs. Isten országa, a mennyország bent van a szívben. Ez a kérdés, hogy miért nincs? Mert hiszen mindent megadhat ez a világ, mindent megkaphatok, akár anyagiakban, akár szeretetben.

Ha belül baj van, amit a Biblia így mond, hogy nevetés közben is fáj a szív, – ha belül valami fáj, akkor sehol nincs. Most már érthetitek világosan – a pokol is belül van, – nemcsak a mennyország. Mi bele születtünk a bunbe és a bun a belso pokol. A bun és a halál, a sötétség, ez mind-mind ugyanaz. S amíg ez belül meg nem oldódik, addig semmi sem számít, ami kívül van.

Senkinek nem kellett bennünket a bunre tanítani. Senki nem tanított, hogyan kell haragudni. A kicsi gyereket sem. Már tudja, – vele születik. Késobb sem kell elhatároznod, most összeráncolom a homlokomat, most ilyen, vagy olyan arcot vágok, most mérgelodöm. Egyszeruen jön belülrol kifelé. Nem kell tanítani az irigységet sem, a féltékenységet sem, az önzést sem. Belül van és jön kifelé. Még ha azt akarnánk, hogy ne jöjjön, akkor is jön. Milyen rettenetes, hogy ebbe bele születtünk és nem tudom eljutottál-e már arra, hogy nincs kiút. Próbálom, elhatározom, ígérem, fogadom, – és mindig ugyanaz. Megértetted-e már, hogy nincs kiút? Az iszákosok azt mondják: csak akarat kérdése. Aztán nagyon akarta és mégis a kocsmában találta magát. Van egy belso törvény, ami erosebb nálunknál és rabul ád engem a bunnek.

Az az ország amibe beleszülettünk, nem az Isten országa! A Sátán birodalma. Az ApCsel 26-ban Pál elmondja Agrippa király elott, hogy mire hívta ot Isten. “A Sátánnak hatalmából Istenhez térjenek”. (ApCsel 26,18). Tudod-e már, hogy ebben a hatalomban benne vagy reménytelenül? Nincs kiút! Minden emberi erolködés hiábavaló. Egy iszákos azt mondta: semmi az egész, akkor hagyom abba, amikor akarom. Aztán egyszer már nagyon akarta. Azt mondta egy orvos barátja, – nem baj, egy-két elvonókúra. Aztán nem egy-ketto, hanem három lett. Néha reméltem pár hónapig, most már megy, – aztán megint megtámadott. Nem játék a bun! Beleszülettünk, hatalmában vagyunk. Annak az országnak a hatalma alatt vagyunk, amibe beleszülettünk.

Ha valaki itt él ebben az országban, törvényei a hatalma alatt tartják. Valaki nemrég mondta, olyan jó látni Pesten az úton a fehér vonalakat és a kocsikat, ahogyan vigyáznak és a kresz és minden. Miért? Mert mögötte egy rend áll. Egy hatalom egy uralom áll. A Sátán uralmából nem olyan könnyu kijönni. Neki is megvan a rendorsége. Valakinek mondtam: vigyázz, nemcsak orzo angyalok vannak, hanem orzo ördögök, akik ide is elkísértek. Talán itt is nagyon vigyáznak rád. A Biblia azt mondja: “Az eros fegyveres orzi az o palotáját, amije van békességben van.” (Lk 11,21). Nem baj, csak menjen el, majd vigyázok rá, majd közben mondom a gúnyos szavakat, meg hogy mese az egész, ki hallott ilyet?

Beleszülettél egy országba. A Biblia így hívja: “e világ”. E világ fejedelme a Sátán. Nem kellett semmit csinálnod, beleszülettél. De olyan nagyon-nagy öröm, hogy ebben a világban hangzik az evangélium. Isten országának evangéliuma hirdettetik. A Máté ev. 24. része mondja ezt az utolsó idokrol. Az az evangélium, amit hirdetünk, szabadító evangélium. Isten országáról szóló evangélium. Lehet hogy nem keresed ezt az országot, a kiutat, de most így szeretném mondani: ez az ország keres téged! Keresztelo János mondja: “Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa!“ Ez a szó, hogy ország, annyit jelent, hogy királyi uralom. Ennek az országnak hatalma, királyi uralma elközelített. Térjetek meg! – mondja Keresztelo János, és megismétli Jézus. Elközelített hozzád Isten országa.

Ez nemcsak akkor volt, hanem most is. Amikor elmégy Igét hallgatni, élet-közelben van hozzád Isten országa. Most itt jelen van az O királyi uralma. Hatalmával, eroivel, jeleivel itt van. Ezért merem mondani: Térj meg! Mert ha nincs közel, hova térjek meg? Énekeltük, hogy “Csak egy lépés Jézus tőled.“ Szeretném nagyon komolyan, Isten Lelke által mondani, – csak egy lépés Isten királyi uralma, az a másik ország, amelyik ti köztetek és ti bennetek van.

Az a vallásos világ, amelyik nem ismerte igazán Jézus királyi uralmát, az a mennyországot valahova messzire tette. Valahol a halálon túlra. Talán van, talán nincs, de valahol megvan. Vigasztalják az embereket, – nem baj, csak járj a templomba, buzgón imádkozz, majd a halálod után, majd lesz mennyország. Testvér, vagy itt van, vagy sehol nincs.

Itt van köztünk! Nem valami távoli elérhetetlen cél. Azt mondta valaki: itt szeretnék boldog lenni, most. Isten országa itt és most van. És itt és most boldogság! És egyszer majd és örökké! Ha itt nem találod meg, ne reménykedj abban, hogy halálod után majd valami csoda folytán odajutsz. Itt kell megtérned! Halál után már senki sem térhet meg.

Isten országa közöttünk van és ha befogadod, benned van. Az elso komoly kérdés, amit föl kellene most tenned magad felé, – bennem van? “Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.” (Róm 14,17). Nem azok, amiket mindenki elképzel, hogy mindaz, amit enni-inni szeretnék, meg szex, élvezet. Nem evés, nem ivás, nem anyagiak, nem élvezet, – igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.

Isten országa ma Jézusban közelít hozzád az O igazságával. Énekeltük: “Te csak az Isten országát keresd és az O nagy igazságát.“ Jaj de nem keressük ezt. Mert ez az igazság ellenünk szóló igazság. Ez az igazság a bunt megítélo igazság. Ha ma találkozol Isten igazságával, egyet fogsz kiáltani, mint Ézsaiás: “Jaj nékem elvesztem, tisztátalan ajkú vagyok!” (Ézs 6,5). Azonnal meglátod, hogy ki vagy. Ha ma találkozol Isten igazságával és szentségével, akkor egy perc alatt mindent fogsz tudni magadról. Az önzo, hiú, szeretetlen életedet, mindent. Akkor elkezd égetni a bun Tudjátok mi a pokol? Az, hogy elkezd égetni a bun. Nem kellenek oda égeto ördögök. Tudod mi a lelkiismeret? Volt-e már, hogy egy halálos ágy, vagy koporsó mellett pokolian égetett belül valami? Volt-e már úgy, hogy nem tudtál aludni jóvátehetetlen buneid miatt? Akkor egy kicsit tudod, mi a pokol. Nem itt, nem ott, az is ti bennetek. Isten orizzen, hogy így kerülj át az örökkévalóságba. Ott már nincs kiút belole. Ahogy mondtam, ott már nem lehet megtérni, meg átlépni azt az egy lépést. Ott már minden eldolt. Meg ne várd! Hányan mondják, van még ido, majd, majd. Vigyázz, ki tudja, hogy mennyi idod van. Lehet van közöttünk olyan, aki a holnapi napot sem éri meg. Az utolsó lehetoség lett volna neki átlépni.

Higgy az Igének, – Isten országa itt van! Azt mondtam, az elso az igazsága. Óh bár az Isten megadná, hogy bunlátásra juss, hogy meglásd, ki vagy Isten színe elott. Az már Isten országa közeledését jelentené hozzád. Az igazság! Tudod az igazságot magadban? Jézus így mondja mielott elment: “Én az igazat mondom néktek. (Jn 16,7). Kéred-e most, Uram mondd meg nekem az igazat. Könyörülj rajtam most amíg nem késo, mondd meg az igazat. És segíts, hogy el is tudjam fogadni. Mert az Isten országa így kezdodik. Akkor érted majd meg a keresztet. Amíg nem mondhatja meg az igazat, addig a kereszt egy megható történet számodra. Amit talán legjobb volna, ha lehet sosem hallanál. Valaki azt mondta: attól irtózom, hogy mindig a vérrol, meg a keresztrol beszélnek, meg a sebekrol.

Amíg nem látod az igazat, azt, hogy elveszett ember vagy, addig nem fogod érteni a keresztet, a szabadítást, hogy valaki kifizette adósságodat. Addig nem tudod elmondani: köszönöm Jézus, hogy helyettem meghaltál. Addig csak ilyen vallásos szöveg, amire azt mondta valaki: a könyökömön jön ki. Sosem tudta! Lehet, hogy te sem tudod, hogy Isten országa igazság. Ha fölnézel a keresztre érteni fogod, Istennek az elvégzett igazsága az elvégzett ígérete: helyetted Fiát adta! Bár oda jutnál ma, hogy ezt meg tudod köszönni. Emlékszem egy bennszülött történetben olvastam, a törzsfonök mikor egy kicsit megértette a keresztet, felkiáltott: Jézus szállj le onnan, az az én keresztem, én érdemeltem.

Valaha megláttad-e? – mert akkor Isten országa következo része is odaért a szívedhez. Isten országa igazság, békesség! Az ellened szóló igazság ellenére békesség. Aki átélte, az el mondja most velem együtt: életem legboldogabb pillanata volt, mikor megértettem, hogy szabad vagyok. Isten Jézusban megbocsátott. Új életem lehet, a múlt nem terhel, kezdhetek újat. Az isteni igazságnak elég tétetett. Valaki szenvedett értem.

Isten országának ezt a felét megértetted-e már, ezt az üzenetét? Mert jön a következo üzenet. Testvérek Isten országa nemcsak Jézus megváltása, az Isten országa Jézus királyi uralma. Félek, hogy sokan már évtizedek óta a küszöbön vannak még, mert nem tették meg ezt a lépést, hogy egy másik uralomnak, hatalomnak alárendeljék magukat. Ha ebbol az országból kilépsz, azonnal be kell lépned egy másik országba. Ha a Sátán birodalmából kiléptél, akkor be kell lépned Isten királyi uralma alá. Az O országa valóságos ország. Abban az országban rend van, egyetlen akarat van. Gondoljunk csak a Miatyánkra: “Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a Te akaratod!” Ez a ketto egy. Amíg nem rendelted alá magad, amíg O csak megfeszített Jézus számodra, és nem a trónon ülo Király, addig nem vagy az O országában. Addig csak nem messze vagy.

Úgy félek, hogy itt nagyon sokan vannak, akik messze vannak. Akik elfogadták a megváltást, a bunbocsánatot, de nem rendelték alá magukat annak a rendnek, ami az O országában van. Az akaratának, döntéseinek, annak az isteni kresznek, ami az O országában van. Valaki így mondta el, – nem tudom, mióta Jézust elfogadtam, amikor elhatározom, amikor valamit csinálni akarok, valaki azt mondja: ne tedd. Ne menj! Nem tudom ki mondja ezt nekem, vagy honnan van ez, de annyi mindenben korlátozva vagyok. Ki szeretném mondani az igazamat, jól meg akarnám valakinek mondogatni és egyszer csak belül egy hang: jaj ezt ne mondd. Isten országában belül is vannak orizok. Isten Szentlelke, amelyik figyelmeztet, vigyáz rád, oriz. Ott is ki vannak téve a jelzotáblák: behajtani tilos! Mikor el akartam menni régi barátaim közé, már majdnem eljutottam a házig, mikor rájöttem, ide nem lehet menni. Ide nem szabad!

Átléptél a Sátán uralma alól Isten országába? Ez egyetlen egy lépés. Csak egy lépés! Ugyanaz a lépés, mint ki a régi uralomból és be az új életbe. Olyan sokan kérdezgetik: de hogyan? – hát nem tudok szeretni. Persze hogy nem. De Jézus ad új életet, Szentlelkével közli az O szeretetét. Azt mondja a Biblia: “Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által.” (Róm 5,5.) Tapasztaltad? Muszáj szeretni, egyszeruen ott van a szívemben, onnan ömlik ki, árad minden ember felé.

Jó volna egy picit szembenézni ezzel, benne vagyok az Isten országában? Vezet engem Isten Szentlelke? Akiket Isten Lelke vezet, azok az o fiai. Vagy a határon állsz már évtizedek óta? Elhitted, hogy Jézus meghalt érted? De nem adtad át magadat, szívedben csak egy kereszt van? Még trón nincs?! Elfoglalhatta-e már a királyi trónt? Mondhatod-e ezt a szót: Uram.

Az elmúlt héten találkoztam egy asszonnyal, aki rájött, hogy nem rendelte magát alá Istennek. Azt mondta: hazamentem és azt mondtam; Istenem, most hogy imádkozzak? Nem merem kimondani, hogy Uram. Most mit mondjak? Jézusom? Ezt mondhatom, – de Uram…? Vajon szádon nem hazugság ez a szó? Alá rendelted magadat Annak, Aki meghalt érted a kereszten? Urad-e neked Jézus?

Isten ma figyelmeztetett Igéje által: nem messze vagy Isten országától. Lehet sok mindent átéltél már, lehet nagyon közel jutottál sok mindenhez, de így hangzott el ma valakinek a szava: nem messze vagy, – de nem vagy belül! Elfogadtad-e az O királyi rendjét, figyelsz-e az O akaratára, szavára. Nagyon kérlek, lépj át a határon. Nem messze vagy, de nem vagy belül.

Imádkozzunk:
Uram látod, hogy az Isten országa igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Dalol-e szívünkben ez az öröm most is? Kiáradhat-e életünkbol az országod boldogsága, öröme? Kérlek Úr Jézus, hadd legyünk ma nagyon oszinték. Hadd legyen most vége a bújócskának, hogy se kint, se bent. Áldunk azért, mert nem akarod, hogy a haszontalan szolga sorsára jussunk, aki ketté vágatik, mert az örökélet ott találta a küszöbön. Ne legyen ma itt senki, aki nem teszi meg a dönto lépést, ki a régibol, be az újba. Kérlek könyörülj rajtunk, tudod, hogy kinek mit mondtál. Kérünk végezd el bennünk Igéd és Lelked által.
Ámen.

1985. október 6.