Csendes napok üzenete

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1997. februárElőző igehirdetés

 

Velünk vagy ellenünk


“Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.” 1Pt 5,5b-6


Köszönjük Uram azt a kegyelmet, amelyik ma ide elvezetett. Hadd áldjunk, hogy minden körülményt úgy igazítottál, hogy ideértünk. Köszönjük, hogy szólni fogsz hozzánk. Köszönjük, hogy nyitott szívvel várhatjuk Igédet. Kérünk szólíts meg mindenkit, aki ebben a teremben van. Segíts, hogy senki ne legyen ma, aki nem hallja meg hívásodat. Áldj meg így Igéddel és légy közöttünk, egyedül Neved dicsőségére.
Ámen.

Szeretném, ha ez a kérdés ma mindenkiben felmerülne, – velem, vagy ellenem? Mert most ezt olvastuk: “Isten a kevélyeknek ellene áll.” Mi lesz akkor a kicsi életeddel, ha Isten ellened van? S lehet, hogy ellened van. A mai Ige szeretné ezt nagyon világosan kideríteni, mert az egész életed tönkremegy ezen az egy mondaton, hogy Isten ellened áll. A kérdés, mi a feltétele annak, hogy Isten veled legyen?

Egészen világosan válaszol erre az Ige. Kétféle ember van a földön: kevélyek és alázatosak. A kevélyeknek ellenáll. Tudjuk-e, mit jelent ez a szó, hogy “kevély”? Az Ige folytán nagyon világosan meg fogjuk érteni. Minden ember született kevély. Beleszülettünk ebbe, hogy magunkat valakinek gondoljuk, hogy nagyok szeretnénk lenni. Születési hiba a kevélység. Önállóság, önhittség. Egy felnőtt segíteni akart egy gyereknek, aki nagyon komolyan azt mondta: egyedül! Egyedül akarom megcsinálni. Ez annyit jelent, hogy magabiztos vagyok. Majd én! Sok embernek élete fölé oda lehetne írni ezt a szót: majd én. Ezzel születtünk, ez van kicsi gyerekkorunktól kezdve.

A bűn tulajdonképpen az önállóság. Amint az ember elszakad Istentől, minden amit tesz, bűn. A tékozló fiú bűnből bűnbe ment, mert elszakadt az Atyától. Ez a kevélység, ez az önállóság, ez az önhittség jellemzi mindnyájunk életét: nem vagyok rászorulva a kegyelemre. El tudom igazítani az életemet, a dolgaimat. Majd megkeresem a társamat. Az Ige egyetlen szóval így jellemez: kevélyek. És Isten ellenünk áll. Lehet, hogy az egész életed erről beszél. Azért történt minden ami történt, mert Isten ellened állt.

A másik fajta emberekre azt mondja az Ige: “Az alázatosoknak kegyelmet ád.” Születésétől fogva nincs egyetlen alázatos ember sem. Ha azt akarod, hogy Isten kegyelmet adjon, azzá kell lenned. Ez a kérdés, hogyan? Biztos próbáltatok már alázatosak lenni és nem sikerült. Legfeljebb egy kis alázatoskodás sikerült. De igazi alázat nem. Azzá kell lenned, mert különben nem nyersz kegyelmet.

A hogyan-ját elmondja világosan a következő igevers. “Alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt.” Isten nem ember. Neki nincs szeme, keze, füle. Ezek képek, amiről beszél az Ige. Beszél arról az Ige, hogy hajtsd hozzám füledet Istenem. Láss meg engem. Mintha szeme, füle volna. Ez kép! De szeretném azt mondani, az Ő hatalmas keze mindenen keresztül érvényesül. Cselekvése a keze. Az ember a kezével cselekszik. A Biblia Isten cselekvését nevezi az Ő kezének. Mindennel szemben meg lehet látni az Ő hatalmas kezét, ahogyan Isten cselekszik. Lehet hogy ezek az Ő cselekedetei ellened állnak, szembe van veled. Valaki azt mondta, a legtöbb embernek tele van a szíve ilyen kérdésekkel, amikor jönnek a nehézségek, bajok az életében: mért engedi ezt meg Isten? Csak körül kell nézned ebben a világban, hogy mért engedi ezt meg Isten, hogy gyerekek éhen halljanak, a háborúkat, földrengéseket, minden ami történik. Valaki egyszer azt mondta: vigyázz, nem megengedi, ezt Isten cselekszi!

Isten cselekszik hatalmas kezével. Ezen a világon Ő a nagy cselekvő. Ami történt veled, vagy másokkal, értsd meg, hogy Ő cselekedte. Isten rettenetes dolgokat cselekszik. Meg van rá az oka! A történelemben látod az Isten cselekvését. Nézd az Ő népét, Izráelt. Így mondja a Biblia: Az én szolgám, Nabukodonozor, aki feldúlta az egész országot, rabságba vitte az embereket. A szolgám! Isten cselekedte. Lerontotta a templomot, engedte hatalmas keze.

Utána jön Belsazár és meggyalázza a templomot. Elviszi a szent edényeket, ezt is Isten cselekszi? Megmondja a Biblia nagyon világosan Jeremiás könyvében: “Tudd meg hát és lásd meg, hogy milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat.” Az egész Izráelnek látnia kellett, hogy gonosz és keserves dolog, hogy elhagyta az Urat és ezért következtek rá, amit Isten cselekedett. Nabukodonozor Isten szolgája volt arra, hogy megalázza, összetörje Izráelt. Az Ő keze volt. Gonosz és keserves dolog volt, hogy elhagytad az Urat. Tudd meg hát és lásd meg, elhagytad az Urat a te Istenedet és hogy nem félsz engem, mondja az Úr. Testvér tudod, hogy Istent félni kellene? Egyszer valaki megkérdezett egy másik embert, – féltél valaha Istentől? Dehogy, a jó Istentől féljek? Testvér, Istent félni kell, Ő hatalmas, erős, igaz és igazságot cselekszik.

Amikor ellened van, semmi nem sikerül, nem mennek a dolgok, minden tönkremegy körülötted. Ne emberekre haragudj, hanem lásd meg: keserves dolog, hogy elhagytad és hogy nem féled az Istent. Minden ezért következett Izráelre. És az Ő hatalmas keze volt Círus perzsa király, aki aztán megépítette a templomot. Megint az Ő hatalmas keze. Ha egy kicsit figyelsz, a történelmen keresztül végig megláthatod az Ő hatalmas kezét.

Mennyire lelkesek voltak a németek, amikor Hitler győzött, győzött. A német erő, a német tudás, a német hatalom. Aztán egy rövid idő alatt összeomlott az egész. Gonosz és keserves dolog. Hiába írták az övükre, hogy velünk az Isten, – nem volt velük. Ha elhagytad az Urat, ha nem vigyázol az Ő parancsolataira, hiába minden. A történelem erről beszél.

De beszél erről a családi élet is. Így mondta valaki nem olyan régen a férjéről, rettenetes, nem tudok vele élni. Mindent elmondott róla, ami csak rossz. A kérdés az volt, hozzá mentél feleségül? Igen, de nem tudtam, hogy ilyen. Kérdezted Istent, hogy ezt a férfit szántad nekem házastársul? Nem, – hát hogy kérdeztem volna? Nem kérted Istent, hogy mutassa meg a szerinte való társat. De amikor a házasságod nem sikerült, akkor Őt vádoltad? Keserves dolog, hogy elhagytad az Urat. Hogy nem kérdezed, hogy nem keresed akaratát. És a végén Őt vádolod mindenért, hogy mért engedte meg?

És a gyermekeid? Hány gyermeket öltél meg születése előtt már? Mennyi vér tapad a kezedhez? Isten a meglévőkben válaszolt. Emlékszem egy családra, ahol egyetlen gyerek születhetett meg, egy fiú gyerek, hogy minden az övé legyen. Emlékszem az asszonyra, mikor zokogva mondta, hogy az egyetlen fiam, akinek háza, kocsija, menyasszonya van, a múlt héten disszidált. Hogy tudta ezt megtenni? Egyedül maradtunk.

Majd meglátod, hogy milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat. A bűnnek büntetése van, csak nem azonnal. Sokszor évek és évtizedek múlnak el. Ne felejtsd el, Istent félni kell, mert Ő szent Isten, bűnt gyűlölő Isten. Veled van, vagy ellened? Ez a komoly kérdés. Elhagytad az Urat, jártad az életedet egyedül és a végén Őt kérdezed, hogy Istenem, miért? Az egyéni életünk is beszél erről, hogy Isten a kevélyeket megalázza. Aki azt hitte, ő mindent el tud intézni, rendezni önállóan, önfejűen, magabiztosan élte életét, eljön a pillanat, hogy Isten megalázza.

Valaki egyszer elmondta itt, hogy mindent Isten cselekszik. Egy fiatalember felvetette a fejét, – nagyszerű, akkor mindennek Isten az oka, a bűneimnek is. Akkor nyugodtan csinálhatok mindent. S a válasz az volt, hogy úgy van. Olyan megdöbbentő, az Igéből elolvasom; ezt is világosan megírja az Ige a Római levélben: “Annakokáért adta őket Isten tisztátalan indulatokra.” Isten adta. Az iszákos ember szembenézhet vele. Elkezdtem egy pohárral és a végén Isten adott oda a szenvedélyre. Gondolj azokra, akik játszanak a parázna dolgokkal, egyszer csak kiderül, hogy nem tudok megállni, mert oda adott Isten. Ez már ítélet! Az, hogy nem tudsz szabadulni a bűneidtől, ez ítélet. Isten adott ezekre. Nem játék az Isten, keserves és gonosz dolog, hogy elhagytad Őt, hogy nem féled, hogy mersz élni úgy, ahogy élsz.

A kevélyeknek ellene áll. A legtragikusabb pillanatban ebben az országban és a környező országokban emberek kérdezték: miért engedi ezt Isten? Ez a romba dőlt Budapest, ez a rengeteg halott, alig van család, ahol nem veszítettek el valakit. Egy kicsit érted most már? Ő nem megengedi, Ő adja. Válasz az életünkre, válasz az engedetlenségünkre, válasz a kevélységünkre. Isten a kevélyeket megalázza.

Olyan jó, hogy az orvosságot is megmondta az Úr. “Alázzátok meg hát magatokat.” Alázd meg magad Isten hatalmas keze alatt. Látjátok, ez a hatalmas kéz cselekszik történelemben, családi, egyéni életekben. Megmondja azt is, hogy miért? “Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Ôt.” Dicsőítetted Istent? “Sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek és az ő balgatag szívök megsötétedett.” (Róm 1,21). Ez már büntetés. Ez már ítélet, hogy a balgatag szíved megsötétedett. Nem adtál hálát Néki, nem dicsőítetted Őt. “Annakokáért adta őket az Isten szívök kívánságaiban tisztátalanságra.” (Róm 1,24).

Minden igehirdetésben, minden templomban, minden helyen bele kellene kiáltani ebbe a világba: Istent félni kell! Isten ellenünk áll. Ő maga cselekszi az Ő hatalmas kezével. Nézz most mindarra a nehézre, ami életedben van. Isten keze cselekedte ami veletek történt, ami életedben történt? Alázd meg magad ez alatt a hatalmas kéz alatt.

Talán odaadott Isten a haragnak, a családban nem tudsz rendbe jönni a szeretteiddel, a sok veszekedés, békétlenség, válás, következmény már.

De hát mi a kiút? Ezen a napon megmondja Isten az egyetlen kiutat: alázd meg magadat! Valaki így mondta: akkor Isten nem is szeret már minket, ha odaadott indulatokra, bajokra, szenvedésre, betegségre? Ebben az egész Istentől elfordult világban egy hatalmas világító torony áll, – a kereszt! Az egyetlen hely, ahol megalázhatod magadat igazán, egészen az Isten szeretete alatt.

Isten hatalmas keze, az egyszer húsból és vérből való kézzé lett. Ott a betlehemi jászolban megszületett két kicsi kéz, pont olyan, mint akármelyik embernek a keze. Ez a kéz volt a leghatalmasabb kéz ezen a földön. Gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott. Ez a kéz, amelynek mindenek engedtek, a kenyér megsokasodott, a hullámok lecsendesedtek, ez a kéz, amelyik parancsolt ezen a földön, Jézus keze. Isten hatalmas keze. A legerősebb kéz és a leggyöngédebb kéz. Ezt a kezet egyszer ott a Golgotán két szög tartotta oda a keresztre. Azt hiszed, hogy nem tudott volna leszállni? Világosan megmondta, kérhetném az én Atyámat, hogy küldjön többet 12 sereg angyalnál. De ottmaradt! Ez a kéz a legszeretőbb kéz.

Arcul ütik Jézust, megkorbácsolják, odafeszítik a keresztre és Isten hallgat? Talán sokszor gondoltad, ha van Isten, most miért hallgat? Isten hallgat, mert akkor ott már a kereszt beszélt. A kereszt beszéde a leghatalmasabb beszéd. Beszél Isten mérhetetlen szeretetéről. Ez a legerősebb kéz lett a leggyöngébb kéz. Két szög tartotta ott a kereszten. Nem igaz! Isten szeretete tartotta ott.

Ha látni akarod Istent, ha meg akarsz alázkodni az Ő hatalmas keze alatt, menj gondolatban oda a kereszthez, nézz fel rá és halld a szót: “Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta.” Ha van valaki itt, aki úgy érzi, hogy gonoszabb vagyok mindenkinél, értsd meg – úgy szeretett Isten, hogy érted adta Fiát. Ha van aki most végiggondolta, hogy nem adtam hálát, nem dicsőítettem Őt, elszakadtam Tőle, éltem kevélyen önfejűen, – érted is adta Isten Egyszülött Fiát.

Az a hely ahol megalázhatod magad Előtte, az a Golgotai kereszt. Menj oda gondolatban, imádságban és mondj el Neki mindent igazán. Hogy lehessen belőled, kevélyből, alázatos ember. Olyan ember, akire így mondja az Ige, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhet. Hogy legyen belőled olyan kicsi, engedelmes gyermek, aki igazán az Övé.

Nézz szembe, hogy akarsz tovább élni? Isten ellened áll. Úgy akarsz tovább élni, hogy ez a szent és hatalmas Isten ne veled, hanem ellened legyen?

Két út van, két vágány, amin mehet az ember élete. Más nincs! Valaki elmondta, rájöttem, rossz vágányon vagyok. Istenem hol a váltó? Hogy lehet átjutni. Testvér a váltó a Megváltó! Csodálatos élet, amire ki lehet írni Jézus nevét: Immánuel, – Velünk az Isten!

Szeretnélek kérni, ma ne menj tovább. Életed vonata ma váltóhoz ért, – átmégy e rajta?

Imádkozzunk:
Bocsásd meg Uram, hogy olyan sokszor hihetetlenül önálló voltam. Jézus, olyan sokszor voltam engedetlen szavaddal szemben. Olyan sokszor nem adtam hálát, nem dicsőítettelek. Köszönöm, hogy mindezzel odamehetek Hozzád. Köszönöm, hogy áll a kereszt. Áldalak az átszögezett két erős kezedért, amivel most is, ma is megmenthetsz, megbocsáthatsz és rávihetsz arra az egyetlen útra, a Veled való útra, amelyik Hozzád visz.
Ámen.

1989. szeptember 3