“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Az Úrnak van szüksége rád


“És mikor Jeruzsálemhez közeledtek Bethfagé és Bethánia felé, az olajfák hegyénél, elkülde kettot tanítványai közül, És monda nékik: eredjetek abba a faluba, amely elottetek van; és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha; azt oldjátok el és hozzátok ide. És ha valaki azt mondja néktek: miért teszitek ezt? mondjátok: Az Úrnak van szüksége reá. És azonnal elbocsátja azt ide. Elmentek azért és megtalálák a megkötött vemhet, az ajtónál kívül a kettos útnál, és előldák azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik: Mit míveltek, hogy előldjátok a vemhet? ok pedig felelének nékik úgy, ahogy Jézus megparancsolta. És elbocsáták oket. És oda vivék a vemhet Jézushoz és ráveték a felso ruhájukat,Ôpedig felült reá. Sokan pedig a felso ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szeldelnek a fákról és az útra hányják. Akik pedig elotte mentek és akik követék, kiálltának, mondván: Áldott aki jo az Úrnak nevében.” Márk 11,1-9Virágvasárnap ez a nap és ilyenkor mindig halljátok a történetet Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról. Csak egy mondatot szeretnék kihangsúlyozni, és erről beszélni: Az Úrnak van szüksége reá.”

Még hívő életem elején történt, Nyíregyháza templomában ültem, hallgattam az Igét, akkor egy férfi állt ki, és arról kezdett beszélni, hogy az a megkötözött szamár én voltam.” Ámulva néztem, hogy mondhat egy ember ilyet. Teljesen új volt ez nekem, és kicsit megmosolyogtam. De ahogy elmondta, hogyan szabadította meg őt Jézus, és hogy szeretné felhasználni, mintha igazat mondott volna ez az ember. Szeretném ha ti is így fogadnátok most ezt az Igét, hogy Az Úrnak van szüksége reá”.

Mennyi mindenkinek van szüksége ránk. Sokszor mikor menni szeretnék Igét hallgatni, vagy olvasni, akkor eszembejut, hogy jaj nem lehet, mert ennek vagy annak szüksége van a munkámra, a segítségemre rám. Talán sokszor az idős szüleidnek, nekik van szükségük rád. Sokszor volt úgy, hogy férjed, gyermeked tartott vissza, hányszor nem mentél el, mert fogott a család, a kötelesség, most a gyerek beteg, nem lehet egyedül hagyni. Mennyi mindenkinek szüksége van rád. Van olyan aki azt mondja: az unokáimnak van szüksége rám.

Ezer szál van amelyik köt, és mindegyik mérhetetlenül fontos, mert szükségük van rád. Talán valaki öreg, tehetetlen a családban és úgy érzed, hogy nem lehet, mert neki valóban szüksége van rám.

Talán sokszor nem is emberek tartanak vissza, hanem a munkád. Nagyon fontos, hogy ezt vagy azt elvégezzem, és ezt rajtam kívül senki nem tudja megcsinálni. Talán úgy érzed, nem lehet pótolni a munkahelyeden, vagy azok között a körülmények között ahol élsz, mert szükségük van rád.

Hadd mondjuk meg oszintén, van ebben egy kis jóérzés, olyan jó, hogy pótolhatatlan vagyok, hogy nem tudnak meglenni nélkülem, feltétlenül szükségük van rám. Nagyon sok ember akkor keseredik el és akkor válik reménytelenné, amikor úgy érzi, hogy rá nincs már szükség. Olyan nagy csalódás, mikor az édesanya észreveszi, gyermekei nélküle is meg tudnak már lenni, sot talán még jobban is érzik magukat.

Milyen fájdalom, mikor először rájön valaki, hogy nincs szükségük rám.” Felnott a gyerek, és most már nem kellek, nincs szükség rám. Éppen most mondta el valaki tudod nem tudok belenyugodni az édesanyám halálába. Miért? Úgy érzem, hogy nem vár senki, hogy megcsináljak dolgokat, hogy feltétlen fontos hogy hazamenjek, úgy vagyok, akár haza se menjek, hiszen senkinek nincs rám szüksége. idős elkeseredett emberek mondják el, olyan felesleges vagyok, hogy legjobb volna nem is élni.

Hadd mondjam most annak, aki a legfontosabbnak érzi itt magát közöttünk nem tudom ki az rád sincs szüksége senkinek. Volt nálunk egyszer egy asszony, aki nagyon fontosnak érezte magát. Már másnap elkezdte nekem haza kell menni, nem tudom mit csinálnak szegények, azt sem tudom van-e mit enniük. Délután Pestrol érkezett hozzánk valaki, aki azt mondta: férjed üzeni, maradj nyugodtan, olyan jó csend van amióta nem vagy itthon. Neki is át kellett élni, hogy olyan fontosnak tudta magát otthon és nem volt az, nem volt rá szükség. Egy férj mondta családjának: mindnyájan éhen halnátok, ha én nem volnék, mert mind olyan tehetetlenek vagytok, egyedül én vagyok aki mindent megcsinál.

Hadd mondjam neked, ha meghalnál, minden menne tovább, a munkahelyeden is, a családban is, nem vagy nélkülözhetetlen. És mégis hadd mondjam nélkülözhetetlen vagy, de csak egyetlen szempontból: Az Úrnak van szüksége rád!

Azért mondja itt az Ige, hogy oldjátok el” mert nagyon-nagyon sok szál köt minket, vékonyabb, vastagabb szálak emberekhez, és dolgokhoz. Mi egy teljes szövevénybe vagyunk belegabalyodva amik kötnek: saját gondolataink, elképzeléseink. De mindezek mögött van még egy nagyon eros szál. Lukács evangéliumában így olvassuk: mondának annak gazdái.” A megkötözött szamárnak vannak gazdái. Szeretném feltenni a kérdést ki a gazdád? Ki az aki nem enged Jézushoz, pedig szeretnél csendességet tartani, imádkozni, igehirdetésre menni ki az aki nem enged?

Mindenki tudja, ki az a láthatatlan hatalom, amelyik minden szálon keresztül fogna téged? Ki az aki olyan mérhetetlen fontosnak tud feltüntetni magad elott, és aki azt tudja neked bebeszélni nélküled nem megy itt semmi? A régi gazda, a Sátán, a sötétség hatalma,Ôaz aki végso fokon fogva tart és nem akar elengedni. Azon csodálkozom, hogy ide is elengedett, hogy meghalld most a virágvasárnap üzenetét, az egyszeru mondatot, amit szeretném ha soha nem felejtenél el: Az Úrnak van szüksége reád!”

Egyszer szembenéztem ezzel, hogy Istennek szüksége van valamire? Hát akkor milyen Isten O, ha neki szüksége van? A gazdag Istennek, akié minden, az ég és a föld, minden hatalom Neki van szüksége? Hogy az emberek szükséget látnak ebben-abban, de az Úr? Neki van szüksége és pontosan rám?

Úgy szeretném ha megértenénk, egy szamárra volt akkor is szüksége. Mire van szüksége az Úrnak? a testemre. Látjátok ez nincs neki ezen a földön. Amikor Jézus itt járt, volt teste most nincs. Isten Lélek, Szentlélek, és ez a Lélek testet keres. Gondoljátok el, Isten magának teremtette a testet, de ott a bûnesetnél ellopták. A mostani tulajdonos nem jogos tulajdonos.

Hadd mondjam meg, a tékozló fiú életében sem történt más, a fiú ellopta magát az atyától, mertÔaz atyáé volt. Amikor elment akkor ellopta önmagát. Testvér te is elloptad magadat Istentol. Jog szerint az Övé vagy. Senki más nem adhatja vissza, csak az, aki elvette. A Szentlélek Isten testet keres. Olyat, akin keresztül bevonulhat majd Jeruzsálembe, ebbe a világba, a családodba, sok árva szívbe. Így énekeljük: Rajtam keresztül áradj Uram, Ragyogjon fényed szerte, Hogy általam sok-sok árva szív, Békéjét benned meglelje.”

Szüksége van rád. Szeretném, ha nagyon személyesen értenéd, azért szeretne eloldatni minden köteléket, ezért szeretné, ha ma egészen átadnád magadat neki. Senki más nem adhatja vissza Neki életedet, csak te magad. Ezért üzenet ma számodra ez a virágvasárnapi mondat: Az Úrnak van szüksége rád!”

Az elveszettnek van szüksége olyanra, aki megkeresse. A nyomorultnak van szüksége olyanra, aki segítsen. Az éhesnek van szüksége olyanra, aki szeretetet adjon. Látod Jézusnak szüksége van rád, mertÔma embereken keresztül jár ezen a világon, emberi szájon keresztül beszél, emberi szemen keresztül néz, emberi lábakat használ fel, hogy utánad menjen, emberi kezeket használ fel, hogy bekötözze a sebeket.

Ma hadd mondjam neked, hogy pontosan a tiedet keresi.

Egy másik virágvasárnapi emlékem van, amit szeretnék elmondani. Egy iszákosmento missziós csendesnapon egy féllábú lány állt fel bizonyságot tenni. Emlékszem arra, hogy erről az igéről beszélt és elmondta, hogy úgy járta Pest utcáit, hogy parázna és iszákos volt, ebből élt. Mikor egyszer villamoson utazott, kiesett és a villamos levágta a fél lábát. Nem lehetett rajta segíteni, mert a vére tele volt alkohollal. Semmi mást nem tudtak vele csinálni, csak levágni a lábát. Mikor hosszú hónapok után meggyógyult és a kórházból kikerült, mankóval ment végig az utcán, fél lábbal és azt mondta magában: nincs más utam, öngyilkos leszek, beugrom a Dunába kinek kell egy féllábú no?

Saját maga mondta el, hogy ott járkált a Dunaparton és odalépett hozzá egy kedves arcú no és azt kérte: menjen be vele a templomba. Gondoltam, bemegyek elotte, még ezt megtehetem. erről az igéről beszélt a lelkész: Az Úrnak van szüksége reád!” És azt mondta: ott leborultam a széknek a támlájára és zokogtam, mégis kellek valakinek.

Vége volt az Istentiszteletnek, és én ott maradtam. Aki behívott, a lelkész felesége volt. ott maradtam a családban. Aztán elfogadta Jézus Krisztust, bûnbocsánatot kapott, és az iszákosmento missziónak lett a bizonyságtevoje, és valóban sok-sok ember hallhatta meg rajta keresztül az evangéliumot, a bizonyságtételt. Az Úrnak az ördögtol eldobottra is szüksége van! Nincsen olyan ember a földön, akitÔfel ne tudna használni. Nincs olyan mélység, amibol ki ne tudna emelni, és csodává ne tudná tenni egy másik ember számára.

Soha nem felejtem el azt a tiszta arcot és ragyogó tekintetet, nem látszott annak semmi a múltjából. Az Úrnak volt szüksége reá.

Nem tudom testvér mit szólsz ehhez az isteni igényhez. Hadd mondjam most neked, hogy mindenkinek Oreá van szüksége. Nem rád!

Nem tudom valaha megértetted-e ezt a mondatot amit egyszer a tanítványok mondtak Jézusnak: Mindenki téged keres.” (Márk 1,37.) Ez igaz! Tudod miért? Mert minden ember szeretetet keres.

Az Isten testet öltött szeretete Jézus. Mindenki őt keresi. Ha végignézem az embereket a kocsmákban, mulatókban, a legsötétebb helyeken, mindenki őt keresi, csak még nem tudja.

Látod Oreá van szüksége mindenkinek otthon a családban is. Téged személy szerint azért keres, amiért azt a szamarat kereste. Úgy szeretném ha olvasnád most ezt az igerészt és hallanád: És odavivék a vemhet Jézushoz…o pedig felült reá.” Úgy örülök annak, mikor pünkösdkor arról van szó: És megjelentek elottük kettos tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül.” (Csel. 2,3.) Ráültek ahogy Jézus arra a szamárra. A Szentlélek rád akar ülni, és rajtad keresztül járni ebben a világban.

Egy mulovarnovel beszéltem, aki azt mondta, fogalmad sincs micsoda kapcsolat van köztem és a lovam között. Minden rezdülésemet érzi, szinte a gondolatomat érzi, hát nem is tudnánk másképp versenyt nyerni, ha nem így volna, és nem venne át mindent amit én akarok. Valahol olvastam, hogy egy lóversenyt érvénytelennek nyilvánítottak, mert az egyik lovas odament egy lóhoz, és valamit fülébe súgott. A régi lova volt. És a ló nem volt hajlandó menni.

Úgy vagy-e te, és olyan kapcsolatban lehet-e veled Isten Szentlelke, hogy minden rezdülését érzed? Szoktad ezt hallani: most ne szólj, most hallgass. Vagy talán azt, hogy most menj oda ahhoz az emberhez? Emlékezz csak amikor Filep megy az országúton, és jön a komornyik, ekkor azt mondja neki a Lélek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!” (Csel 8,29.) Filep meghallotta, megértette és megtette. Voltále már úgy hogy megértetted: most szólj és ezt mondd.

De hadd mondjam újra, a Szentlélek ugyanazt akarja veled csinálni, amit Jézus tett azzal a szamárral, ráült és rajta keresztül bevonult Jeruzsálembe. Újra mondom az éneket: Rajtam keresztül áradj Uram!” Rajtam keresztül, azért, hogy sokan, otthon, és másutt is megismerhessék ot, rajtad keresztül.

Virágvasárnap üzenete: minden kész, csak szükség van még valakire rád. Egyetlen amit megtehetsz, engeded magad feloldozni emberi kötelékeidbol, és teljesen átadod magad Jézusnak, saját akaratodból. Oldjátok el és hozzátok ide…az Úrnak van szüksége reá.”

Milyen más élet kezdodnék akkor. Mennyire igaz lenne ez a mondat akkor: Áldott aki jo az Úrnak nevében!” Milyen jó volna most úgy hazamenni, hogy körülötted mindenki mondhatná, hogy áldott aki jött. Jó volna, ha a családod érezné, hogy itt jön az áldott, és hozza Istennek csodálatos szeretetét, békességét, örömét.

Milyen jó volna mindenhova úgy menni, hogy lehetnél áldott és vihetnél áldást.

Isten üzeni neked talán egyszer már üzente teljes átadást kíván tőled, hogy használhasson mert szüksége van rád.

Imádkozzunk:
Uram hadd adjak hálát Neked azért, hogy ezen a virágvasárnapon újra tudtomra adtad, hogy nincs rám szüksége senkinek. Köszönöm, hogy világosan megérthettem, hogy nincs belőlem haszna senkinek, ha nem Te élsz, jársz, cselekszel, szólsz rajtam keresztül. Köszönöm, hogy világosan értésemre adtad, teljesen nélkülözheto vagyok. Hadd dicsőítselek Téged azért, hogy nekem is Rád volt szükségem, Rád, az értem megfeszítettre. Köszönöm, hogy boldog, szabad emberré lehettem. Köszönöm, hogy ezen a földön minden szegénynek, nyomorultnak elveszettnek Rád van szüksége. Kérlek segíts Jézus, hadd vihesselek egy életen keresztül, hadd legyen életünk egyetlen célja, hogy Téged vigyünk másokhoz. Hadd dicsőíttessék rajtunk keresztül a neved.
Ámen.