“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Az áldott


“Áldott aki jo az Úrnak nevében!” Márk 11,9A virágvasárnapi történetrol beszélünk, amikor Jézus Krisztus utolsó útjára indult el. Virágvasárnap vezeti be a nagyhetet, Jézus szenvedéstörténetét. A virágvasárnapi bevonulással kezdodik minden, amire ezen a nagyhéten is emlékezünk.

ebből az igeversbol úgy szeretném ezt a szót aláhúzni, hogy áldott.” Egy átkozott világban élünk. Így mondta egyszer valaki: olyan az én életem, mintha valaki megátkozott volna. Azt kellett mondanom, teljesen igaz. Mi már úgy születtünk erre a világra, hogy magunkkal hoztuk az átkot. Minden emberen kettos átok van. A bûneset után azonnal kimondta Isten a bûnnek átkát, amit az 1 Mózes 3-ban olvashatunk.

Olyan megdöbbento, ha elolvassuk végig az átkot, a fájdalom átkát, aztán a fáradtság átkát, a földre a tövisnek átkát, a veriték, a halál átkát. A bûn átka az egész teremtettségen rajta van, nemcsak az emberen. Hiszen azt mondja Isten: átkozott legyen a föld te miattad. Mi miattunk!

Olyan jó volna, ha tövist, gazt látva a földön, gondolnánk arra, hogy miattam miattunk. Ezért születik minden ember a bûn átkával. Ez az eredendo bûn. Azt szoktuk mondani: a természetem amit hoztam magammal. Ismerjük mindnyájan az öröklött, a magunkkal hozott átkot. Hányszor néztél már szembe vele, hogy az átkozott rossz természetem. Jó ha már magamban látom, és nem a másikban. Az ember sokkal hamarabb észreveszi a másik rossz természetét, mint a sajátját. Pedig nekem is olyan van.

Emlékszem egyszer valaki azt mondta nekem olyan rossz természetu anyósom van. Megkérdeztem, neked jó természeted van? Mindnyájunknak rossz természetünk van, mert a bûnnek az átkával születtünk.

Ez az elso. A másik átok a Biblia szerint a törvény átka. Olvasd el az 5 Mózes 28. részét, a legrettenetesebb része a Bibliának, ahol elmondja, hogy ha nem cselekszed, ha nem hallgatsz azÔszavára, átkozott leszel a városban, átkozott leszel a mezon, átkozott lesz a te méhednek gyümölcse, a földnek a gyümölcse, átkozott leszel bejöttödben, kimentedben, ha nem hallgatsz a te Istenednek szavára.

De ott az áldás is, ha hallgatsz azÔszavára. Így mondja az Ige, így mondja Mózes: Lásd, én adok ma elotökbe áldást és átkot! Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatinak.” (5 Mózes 11,26-27.)

Engedelmeskedtél? Megtartottad a Tízparancsolatot? Csak egyet szeretnék kiemelni belőle: Az Úrnak a te Istenednek ünnepnapját megszenteljed! Ha nem szentelted meg, rajtad van a törvény átka. Persze mondhatnám akármelyiket. Megtartottad Jézusnak a nagy szeretetparancsát? De jó volna egyszer komolyan belenézni, van-e egyáltalán ember, akire azt mered mondani, hogy szeretem. Nézd meg egyszer az 1 Kor 13 mérlegén, ahol elmondja, hogy a szeretet hosszúturo, kegyes, nem irígykedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát, mindent eltur, mindent hiszen, mindent remél, soha el nem fogy.

Van neked ilyen? Nekem ez volt az elso megdöbbenésem, amikor ezt az Igét olvastam, hogy nekem ilyen nincs, de nem is volt soha. Ilyen türelmes, mindent elviselő szeretetem nekem nem volt soha.

Látod ez azÔparancsolata, hogy szeress. Ez a második átok, amit magad szereztél a törvényszegéseiddel, a bûneiddel. Nem amit hoztál, hanem amit szereztél.

Azt mondtam, hogy kettos átok van minden emberen, és majdnem elfelejtettem a harmadikat. Nem olyan régen beszélnem kellett a hamis sáfárról. Aki emlékszik erre a példázatra, az tudja, hogy a sáfárt bevádolták. Lélegzet visszafolytó komolysággal kellett megállapítanom, hogy engem is bevádoltak. Hogy fel vagyok jelentve az Istennél. Kik jelentettek fel? Ha körülnézek az elso feljelentoim azok, akik a legközelebb állnak hozzám. Minden sóhaj, minden könny, minden panasz, ami ellened van a szívükben, feljutott az Istenhez. Nézz csak körül, talán az anyád,Ôvolt talán az elso feljelentod, amikor beteg volt, és te nem értél rá. Talán sóhajtott, hogy bár itt lenne. Talán sóhajtott, hogy miért nincs ideje a számomra. Vagy a férjed, vagy a gyermeked.

Nagyon jó volna egyszer végignézni a feljelentoid során. Nem kell azt a feljelentést írásban megszövegezni, nem kell ott tanúkat állítani, Isten hallja a rejtett sóhajokat, hallja a szív gondolatait.

Hány gyereket hallgattam végig, akik feljelentették a szüleiket. Hány gyerek mondta, hogy ott kezdodött amikor válni kezdtek a szüleim. Hány gyerek mondta el, hogy az anyámat is szeretem, meg az apámat is.

Látjátok a harmadik átok átkozott földön élünk, átkozott emberek, és hogy érvényesül ez az átok. Ugye hányszor akartál más lenni, és nem tudtál? Hányszor sírtál és akartál és nem tudtál, mintha bele volnál kötözve ebbe az átkos természetbe, ebbe a hirtelen haragba. Hány ember mondta nekem, hogy a nyelvemet szeretném elharapni, és mégis csak mondom. Megfogadtam, hogy nem fogok visszaszólni és mégis.

Milyen rettenetes átok ez, hogy nem tudok más lenni. Nem tudok leszokni, nem tudom abbahagyni. Eldöntöm, akarom és nem tudom. Ez a bûn egyik legrettenetesebb következménye. Mindaz aki bûnt cselekszik, szolgája a bûnnek. (János 8,34.) A bûnnek az egyik legrettenetesebb következménye, hogy nem tudom abbahagyni.

A másik következménye a lelkiismeret. Lehet hogy nincsenek már tudatos lelkiismeretfurdalásaid, de ideges vagy, nyugtalan vagy. Nem tudom miért vagyok ilyen nyugtalan? Nem tudod okát adni, meghatározni, hogy miért? Van lelkiismeret! Lehet hogy elhallgattattad, lehet hogy régen lent van a mélyben, de Isten meg tudja teremteni azokat a körülményeket, hogy előjön minden. Irtózatos dolog a lelkiismeret. A bûn és a büntetés össze van kötve egymással, de csak lazán. Ne hidd, hogy nem lesz büntetés, csak sokszor évek múlnak el, évtizedek. A bûnnek büntetése van, mert Isten igazságos. Az, hogy valakinek hazudtál, és nem szakadt rád a plafon, vagy amikor megtetted azt amit megtettél, amikor otthon úgy beszéltél, ahogy beszéltél, amikor goromba voltál, és azonnal nem történt semmi nem jelent semmit. Ez a félelmetes átok érvényesül. Nem tudom mi az amit Isten már világosságra hozott az életedben, vagy mi az amit még ezután fog. Ha előkerülnek, ha eszedbe jutnak testvér, ne igazold a bûneidet, hajtsd meg a fejed és mondd, hogy így volt.

Átkozott föld átkozott ember. Azt mondtuk, hogy rajtunk van a bûn átka, az öröklött, a szerzett átok, a törvény átka, és sokszor mindaz amit emberek ellen vétettünk. A titkos és nyílt feljelentések odajutottak az Isten elé.

De hadd mondjam most az örömüzenetet, ami ennek a virágvasárnapnak az örömüzenete: Jézus az áldott jön! Egyetlen emberre mondja azt az Ige, hogy áldott. Aki nem hozott magával örökséget, aki nem szerzett, és akivel kapcsolatban senkinek, érted, senkinek nem volt lehetosége, hogy feljelentse. Még Pilátus is azt mondta, mikor ott állt vele szemben: nem találok benne bûnt. Az igazság ore, Pilátus, akinek meg kellett állapítani ezen a földön a jogot, a törvényt.

Az áldott, aki engedelmes volt így mondja a Biblia, halálig, még pedig a keresztfának haláláig.” (Filippi 2,8.) Az áldott aki ezen a földön járt, csak szeretett, gyógyított, segített. Egy kéz, amelyik soha nem mozdult önmagáért, csak másokért. Egy szempár, amelyik soha nem sírt önmagáért, csak az elveszettekért. Egy láb, amelyik soha nem ment a maga anyagi haszna után, csak azokért, akiket meg akart menteni. Egy szív, amelyik soha nem dobogott azért, hogy őt szeressék és vele törodjenek. Akinek minden rezdülése mindig másokért volt.

Nézd az áldottat, aki jött Istennek nevében erre a földre. Jött, hogy magára vegye az átkot. Szeretném, ha nem felejtenéd el ezen a nagyhéten, amikor végig akarjuk járni a szenvedéstörténetet, hogy ezért jött. Hogy nem véletlenül került bele a szenvedésbe. Nem véletlenül került a fopapok kezébe, Pilátus elé és a keresztre.Ôazért jött, hogy magára vegyen minden átkot.

Az Áldott, átokká lett, mert így mondja az Ige: Átkozott minden, aki fán függ.” (Galata 3,13.) Szeretném ha értenénk, hogy a Gecsemánétól kezdve a Golgotáig, hogy veszi magára az átkot, a teljes szenvedés átkát. Említettük a fájdalom átkát. Jézust így hívja a Biblia: fájdalmak férfia.” (Ézsaiás 53, 3.) A testi fájdalom átka. Szenvedtél már testi kínokban? Ha igen, van valami kicsi sejtésed, mi a testi szenvedés. De nézd csak végig röviden, hogy Jézus mit vett magára testi kínokban! Attól a korbácsolástól, amit vele tettek, nagyon sok elítélt meghalt, és Jézusnak a véres hátára tették rá a keresztet.

Nem tudom valaha gondoltál-e már arra, amikor végignézted a szenvedéstörténetet, hogy miért adtak Jézusnak a megfeszítés elott mirhás bort, amit nem fogadott el? Annak az időnek a fájdalomcsillapítója volt. Még a legdurvább emberek, a pribékek is azt mondták, ezt nem lehet ép ésszel kibírni, és nyújtották a fájdalomcsillapítót, de Jézus visszautasította. Avagy nem kell-é nékem kiinnom a pohárt, amelyet az Atya adott nékem?” (János 18,11/b.)

Magára kellett venni és kiinni az utolsó cseppig a fájdalom átkát, a bûnnek az átkát. De Jézusnak sokkal nagyobb volt a lelki szenvedése a testinél. Voltál-e már úgy, hogy inkább bármilyen testi fájdalmat elszenvedek, csak ezt ne!? Ha végiggondolom, milyen lehetett amikor megkötözve kisérték végig Jeruzsálem utcáin. Mit szenvedhetett Jézus, mikor nyílt gúny, arculütés és arculköpés érte, hordania kellett a bûnnek gyalázatát, megaláztatását.

Mit jelenthetett neki nagy tömeg elott két lator között függni a fán. A megaláztatásnak ezt a mélységét mi nem tudjuk elképzelni. Az ördög valóban mindent bevetett. Mit jelenthetett neki a lelki fájdalom közepette, amikor látta összeesni anyját? Életem legnehezebb pillanatai azok voltak, amikor azt mondtam Istenem velem lesz ami lesz, csak az édesanyám, csak azt ne engedd, hogyÔis! Tudod mit jelent az, hogy akit a legjobban szeretek, akit a leginkább szeretnék megoltalmazni minden bajtól, ott esik össze lábam elott?

Szeretném ha értenéd, hogy vette magára Jézus a veríték átkát, amikor véres verejtékkel verítékezett, és a halál átkát, O, akinek nem kellett volna meghalnia. Átokká lett, minden következményét a bûneinknek magára vette, azért testvér, hogy áldott lehess.

Hajlandó vagy-e ma úgy nézni a keresztre, hogy azt én érdemeltem? Ha igen, akkor itt most ma megvan a lehetosége annak, hogy egy áldott ember menjen haza, akiről Isten, Jézus haláláért levette az átkot, az öröklöttet, a szerzettet, mindent, mindent. És kezdodhet egy új élet. Áldott aki jött az Úrnak nevében!” Lehetsz áldás, mehetsz az emberek közé, hogy az önzetlen tiszta életet élhesd közöttük Jézus ereje által.

Átkozott világban, átkozott emberek között, gyulölet, veszekedés, önzés, tisztátalanság közepette, hadd mondjam testvér várnak téged mint áldottat.

Így mondja a Biblia: Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.” (Róma 8,19.) Hadd mondjam neked: kint az utcán, otthon, a munkahelyeden, mindenütt várva várnak az emberek valakit, valakit aki más mint ok. Valakit aki szeretni tud, megérteni, simogatni, segíteni, gyógyítani tud egy áldott embert.

Ma este rajtad múlik, ki megy ki innen, az átkozott, vagy az áldott? Így mondtam, a Mózes könyvében így van megírva: Ímé elotökbe adtam az áldást és az átkot. Válaszd az áldást válaszd ma Jézust!

Imádkozzunk:
Uram mi nem tudjuk, mennyire átok alatt van az életünk. Talán néha néha rácsodálkozunk, hogy miért nem tudunk más lenni. Talán néha-néha belefájdult a szívünk. Talán gondoltunk arra, hogy miért nem vagyunk boldogok a családban, miért van annyi nézeteltérés. Uram mi nem is tudjuk azt, hogy rajtunk múlik minden.

Kérlek azért, hogy nyisd meg a szemünket önmagunk meglátására, és annak a teljes szabadításnak a meglátására, amit értünk végeztél a kereszten.

Jézus kérlek, hogy adj nekünk kegyelmet arra, hogy felismerjük az egyetlen lehetoséget, hogy mi magunk is, mások is, és akiket szeretünk, megismerhessék az igazi boldogságot. Kérlek segíts Lelked által felismerni és elfogadni Jézust, a megfeszítettet.
Ámen.