“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Betegeknek van szükségük orvosra


“Ezek után pedig kiment és látott egy Lévi nevu vámszedot, aki a vámnál ült és monda néki: Kövess engem! És az mindeneket elhagyván követte ot. És Lévi nagy lakomát készített néki azÔházánál, és volt ott nagy sokasága a vámszedőknek és egyebeknek, akik ovelük letelepedtek. És köztük az írástudók és farizeusok zúgolódtak azÔtanítványai ellen mondván: Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bûnösökkel? És felelvén Jézus monda nékik: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bûnösöket a megtérésre.” Lukács 5,27-32Urunk hálát adunk Neked azért, hogy egészen ismersz mindannyiunkat akik itt vagyunk. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk. Add Urunk, hogy megértsük a mondanivalódat. Kérünk azért, hogy személyes üzenetet adj mindannyiunk számára Szentlelked által, Jézus Krisztusért.
Ámen.

Jézus Krisztus jár ezen a világon. Járt 1900 évvel ezelott és jár ma is. Itt jár közöttünk, és lát. Egészen lát, minket is most itt ebben a szobában. A testvérek tudják, hogy Jézus mindig azÔtanítványaival járt együtt, és ahol az Övéi együtt vannak, ott van Jézus is. Tehát bizonyosak lehetünk felőle, hogy itt is jelen van, és lát bennünket.

A kérdés itt most az, hogy ha mindenkit lát Jézus, akkor most miért ezt a Lévit látta meg? Ahogy ma itt lát bennünket, vajon te leszel az az ember akit meglát? Mitol függ az, hogy Jézus egy embert megláthat úgy igazán? Mi a feltétele? Jobb volt Lévi a többinél? Rendesebb, tisztességesebb, vágyódóbb? Zákeusnál azt mondjuk, hogyÔvolt a legvágyódóbb, mert rajta kívül senki nem mászott fára. Lévi sehova nem mászott fel, a vámszedo asztalnál ült a szokott helyén. Miért Lévit látta meg Jézus?

Jézus ma úgy van mint a mentoorvos, azt látja meg, akinek a legnagyobb szüksége van rá. Ma itt közöttünk is azt fogja meglátni, és azzal cselekszik valamit, akinek a legnagyobb szüksége van rá. Hiszen az Igénk így hangzik: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” A legbetegebbeknek! Ha valahol egy orvosi rendelőben ülünk, és hoznak egy balesetest, mindenki azt engedi előre. Mert annak van legnagyobb szüksége orvosra. Jézus mindenkit látott és meglátta Lévit. Vajon ki az közülünk, akit ma itt meglát? Jézus Lévihez személyesen szólt, és furcsa dolgokat mondott neki: Kövess engem! Hát ha igaz, hogy Lévi volt ott a legnagyobb bajban, pont őt hívja el, hogy kövesse? Mit jelent ez, hogy kövess? Egy egészen új életirányt. Egy tábornok három rövid szóban így fogalmazta meg a megtérést: állj, hátra arc, indulj! Ebben, hogy kövess engem, mind a három benne van.

Lévinek azonnal meg kell állni, és hátrafordulni. Jézust követni anynyit jelent: teljesen ellenkezo irányba menni, mint eddig. Jézust követni nem azt jelenti, hogy igyekszem megjavulni, hogy bizonyos bûnöket elhagyok mostantól fogva, nem veszekszem annyit, nem leszek olyan mérges, fegyelmezem magam nem ennyit jelent. Jézust követni annyit jelent, hogy a gondolkozásmódom egészen megváltozik Gondolkozásmódunknak alapja, a vámszedo életnek alapja, az önzés. Hadd mondjam most neked, akár hány éve követed Jézust, akármit gondolsz magadról, amíg ez az alapindulata az életednek, addig nem követted Jézust.

Aki azért jutott hitre, vagy szeretne Jézus tanítványa lenni, hogy neki jobb legyen, hogy boldogabb legyen, hogy rendezodjenek körülötte a körülmények, hogy ne legyen olyan nagyon szomorú, vagy olyan meggyötört testvér az az ember nem Jézust indult el követni, az a régi irányba halad, csak most már erre szeretné felhasználni Jézust is.

Az eredeti szó: metanoia, annyit jelent: a gondolkozás megváltozása. Nagyon szeretnék mindenkit megkérdezni követted te Jézust? Alapjaiban megváltozott a gondolkozásod? Vagy ha most megnézed azt kell mondanod, hogy ugyanannyira önzo az életem, csak most még Istent, Jézust, a Bibliát is fel szeretném használni, hogy nekem jobb legyen, hogy nyugodtabb, boldogabb legyek.

Kövess engem! annyit jelent, hogy felkelni a vámszedo asztal mellol. Biztos sokat hallottad már, hogy mit jelent vámszedonek lenni. Hallottad már, hogy az ember születésétol fogva az, hogy már a kicsi gyerek kezdi a vámszedést, amikor megkérdezi a vendéget mit hoztál? Menynyire benne van ez szíve mélyén, még akkor is, ha elmagyarázták neki, nem szabad ilyet kérdezni. Aztán ahogy no, együtt no vele az asztala is. Mindenkire úgy néz, mit lehetne tole kapni. Csak egy kicsi példa: a barátaid az iskola padtól a felnott korig lehetoleg mindig olyanok, akik egy kicsit nálad feljebb vannak lehetoleg. Így mondta nekem valaki a szomszédjával kapcsolatban: jó vele jóba lenni, mert az ember soha nem tudhatja, mikor lesz rá szüksége. Ugye milyen világos vámszedo mondat ez? Ezért van jóba vele, mert nem tudja, mikor lesz rá szüksége. Mintha kimondta volna a vámszedés alapját. Nem olyan régen elment tolünk valaki, és a többiek így mondták, jaj de kár, hogy elmész, ki hozza ezután a vizet? Az ember nem is gondolkozik, önkéntelenül mondja ki.

Egy gyászoló asszony könnyek között elolvadva mondta nekem a drágám, meghalt a drágám nem tudom ki teszi fel nekem ezután a függönyt? Nem gondolkozik az ember amikor beszél, fel sem tunik amikor mondja, csak annak az embernek, aki egy kicsit már hall, és hallja a dolgok mögött, hogy micsoda tiszta világos vámszedo mondatok ezek, hogy minden ember addig érdekes és annyira érdekel, amennyire nekem szükségem van rá.

Lehet hogy a megtéréseddel semmi nem változott ezen a téren. Lehet hogy a testvéreidet is úgy nézed, hogy ezektől lehet kapni valamit. Lehet hogy ma is azért jöttél ide, tiszta vámszedésbol, mert itt lehet kapni valamit.

Azért mondta Jézus: Kövess engem! hogy ezt az önzo életirányt szeretné, ha Szentlelke megváltoztatná benned. Hátra arc! Lévi megtette. Micsoda nagy pillanata lehetett az életének, mikor felkelt, és otthagyott mindent. Be sem söpörte a pénzt, el sem számolt, nem gondolkozott, mi lesz ezután. Egy mérhetetlen vonzást érzett.

Valaha érezted már ezt a mérhetetlen vonzást a más élet után? Valaha megragadott-é Jézus Krisztus vonzó ereje, a szeretet ereje, megragadott-é ez, hogy élni a szeretet életét? Pál apostol így mondja: még az életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem futásomat örömmel.” (Csel 20,24.) Nem számít hogy mibe kerül anyagilag, testileg. Micsoda más élet az, aminek az az alapja, hogy Jézusért, és másokért. Hangzott-e valaha hozzád ilyen szabadító módon, ilyen parancsképpen ez a rövid mondat? Ha soha, akkor most halld meg.

De szeretném ha úgy hallanád meg, ahogy ez az ember meghallotta, akiről azt mondta az Ige, hogy Jézus meglátta. Ha te vagy az az ember, aki nem bírod tovább ezt a sivár életet, akkor halld, Jézus mondja: Kövess engem! Mert Jézusért mindent ott kell hagyni, nem külsoleg gondolom de lehet hogy úgyis. ott belül, a hiúságnak ezt a mérhetetlen vámszedését, a dicsőségvágynak ezt a vámszedését, hogy mindig annak kell kisülni, hogy ezt én mondtam, ezt én csináltam.

Bár meglátnád most belül nagyon valóságosan, hogy hol van a te asztalod. Hallod az Úr Jézus szavát? Lévi meghallotta. Nem mindig lehet megtérni, nem mindig lehet megváltoztatni az ember életét. Vannak olyan pillanatok, amikor tud hozzád szólni az Isten.

Azzal kezdtük, aki a legnagyobb szükségben van, aki úgy érzi, hogy ezt az életet így tovább nem tudom folytatni, annak hangzik most a szó: Kövess engem! Lévinek volt bátorsága megtenni. Úgy félek, hogy számodra ez a mai nap megint csak egy kedves alkalommal lesz több, mondod, hogy igaza van, így van, így kellene. Nem gondolsz arra, hogy Istennek az az akarata, hogy amitÔmond, azt meg is tedd? Kövess engem!”

Jó volna ha most megértenéd, azután, hogy ez a Lévi felkelt, ezután már nem kellett evangélizációt tartani, ezután már nem volt szükség hívogatásra, már nem kellett mondani: gyere te is, ott egyszer csak ott voltak az emberek.

Tudod mit jelent ez, hogy ahol Jézus jelen van, ott az emberek egyszeruen jönnek harangszó nélkül, hívogatás nélkül, rábeszélés nélkül? ott egyszeruen jönnek. Itt is egyszercsak itt voltak. Nem gondolom, hogy Lévi előre szervezte ezt a lakomát. ott hirtelen történt minden. Amikor egyszer valaki igazán elfogadja Jézust, annak illata van, annak vonzó ereje van, oda jönnek az emberek.

Életemben nem felejtem el, valamelyik városban történt, egyetlen egy asszony újult meg. Aztán elkezdett sorba járni nem hívogatni bocsánatot kérni, rendezni. Mikor egy hónap múlva mentem oda szolgálni, már harmincan voltak nála. Az az élet, amelyik igazán meghódolt, abból árad az Isten szeretete, békessége, öröme, az maga hív.

Itt is egyszer csak ott voltak. Meg kellene keresni a két vers között, hogyan is kerültek oda. Így mondja az Ige: Kövess engem! És az mindeneket elhagyván felkelt és követé ot.” És rögtön utána: És Lévi nagy lakomát készíte néki azÔházánál, és volt ott nagy sokasága a vámszedőknek és egyebeknek, akikÔvelük letelepedtek ott.”

Úgy szeretem ezt a szót, hogy egyebeknek”. Olyan jöttment, szedettvedett embereknek a sokasága. Sokszor úgy érzem, ezek még rosszabbak voltak mint a vámszedők, és a Biblia ezért nevezi oket egyebeknek”. Már nevet sem érdemes nekik adni, olyan senkik voltak ott együtt. Honnan kerültek ezek oda ilyen hirtelen, erre a nagy lakomára?

Milyen boldogság volna, ha életed és életem ilyen vonzóero lenne. Olyan ez, hogy nem kell sokat beszélni, hív az egész lényed, a megszabadult, örömteli életed. Milyen jó volna, ha a munkatársaid kérdeznék tőled, mondjad már, hogy lehetnék én is ilyen? Milyen jó volna, ha nem kellene szólni egy szót sem, és egyszer csak ott volna a házadnál a nagy sokaság. Nem féltenéd már a parkettát, a szonyeget, a bútorokat. Nem tudom Lévinek milyen háza volt, de biztos nem fordult utána senkinek, hogy megtörölte-e a cipojét vagy sem. Milyen jó volna, ha olyan szabad volnál, hogy bánom is én a lakást, ha nemcsak mondogatnád és a falra tennéd ki, hogy Én és az én házam az Úrnak szolgálunk.” (Józsué 24,15.) Olyan sok helyen szerettem volna már megfordítani ezt az Igét, mert az elso pár perc után tudtam, ez nem igaz. Testvér te kitehetnéd ezt az Igét? Ha jönnének a szedettvedettek, az egyebek, a rongyosak, a piszkosak, a rendetlenek, örülnél?

Megtelt a ház nem tudom hogyan. Érdekes, hogy a farizeusok is odakerültek. Szeretném ha ma megállapítanád, te aki Jézussal jársz, szeretném ha megtudnád az Igén keresztül farizeus vagy-e, vagy tanítvány? Mert egyik a ketto közül vagy, az biztos. Jó volna, ha magad döntenéd el.

A farizeusoknak nem tetszett ez a társaság. Nem tudom hogy vagy, ha egy cigány melléd ül a vonaton. Nem úgy vagy-e, jaj nem kapok valamilyen férget? Vagy talán szorosabban fogod a pénztárcádat? Nem tudom hogy érzed magad, ha bekerülsz egy olyan fülkébe, ahol egyebek vannak? Jól érzed ott magad, vagy úgy vagy vele, hogy előkelőbb társasághoz vagyok én szokva? Tudniillik a farizeusok így voltak. Kicsit felháborodtak, hogy ezek közé ül le a ti Mesteretek, e közé a szemét nép közé?

Így mondta egyszer nekem valaki tudod ebben a ruhában rendes emberek között nem lehet megjelenni. Hát kik azok a rendes emberek szerinted kik a rendes emberek? Ja úgy, te a rendes embereket szereted? ott érzed jól magad a hasonszoruek között, vagy egy kicsit feljebb, akik előkelőbbek nálad? Ez a farizeusok indulata!

Vajon tanítvány vagy? A tanítványok a farizeusok kérdésére nem szóltak semmit. Úgy tetszik nekem, hogy ezek a farizeusok soha nem Jézust kérdezték, mindig a tanítványokat háborgatták. Mi is sokszor úgy vagyunk, hogy nem az Úrhoz megyünk, mert ahhoz nincs bátorságunk. De a tanítványokat lehet piszkálni, mért így, mért úgy csinálod ezt? Egyszer csak azt kérdezik: miért hogy a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bûnösökkel együtt eszik?

Jézus válaszában világosan megmondja, hogy miért. Ha most megértenéd, talán azt is megértenéd, hogy hova tartozol. Azt mondja Jézus válaszképpen: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra.” Azt szeretném tőled kérdezni testvér, egészséges, vagy beteg vagy? Nem a testi állapotod felől érdeklődöm, belülrol kérdezem.

Ma olvastunk egy másik Igét, ami mindig nagyon megdöbbent, amikor olvasom, hogy a Pásztor elmegy az elveszett juh után. De van egy mondat: Nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, és nem megy-e az elveszett után, mígnem megtalálja azt.” (Lukács 15,4.) A pusztában hagyja oket. Érted ezt, belegondoltál már a kilencvenkilenc dolgába? az igazakéba?

ott hagyja oket a pusztában. Attól félek, nagyon sok Isten gyermeke ottmaradt a pusztában. Miért? Jézus otthagyta, mert igaz volt, mert úgy gondolta, neki már nincs szüksége megtérésre. Ha te így gondolod, akkor neked Jézusra sincs szükséged. Testvér hogy jöttél ide, mint aki igaz, aki itt most hallgatja az Igét, és gyönyörködik Isten beszédében? Ha így jöttél, hadd kiáltsam most a szívedbe, kár volt idejönni olyan messzirol kilométereket utazva, pontosan olyan egyedül maradsz mint otthon. Itt pontosan annyira nem kapsz semmit, mint otthon.

Mióta igaz vagy így mondta nekem egyszer egy hívő asszony mióta én nem hazudok. Ezt komolyan mondod? És mióta nem hazudsz? Van annak már vagy húsz éve. Ugye tudod, hogy most hazudik? Te mióta nem hazudsz már testvér, mióta nem lopsz már, és mióta nem vagy már parázna? Régen?

Szegény farizeus. Az egyetlen fajta ember, akivel Jézus nem tud mit kezdeni. Mert nem oszinte. Látod a farizeus képmutató. Nem tudom, miért kell neked azt a hívos képet hordanod magadon? Mire jó ez a kegyes máz? Kinek tetszik ez testvér? Azt hiszed a hívő testvéreidnek tetszik? Hányingert kapnak ha meglátnak, megmondom oszintén. Azt hiszed a világnak tetszik? Emlékszem amikor láttam ilyen állítólagos hívoket, azt mondtam: Istenem segíts, hogy ne legyek ilyen, mint ezek. Lehet hogy rád is így mondják, akik ismernek, lehet hogy a munkatársaid is mondják Istenem csak attól orizz meg, hogy ilyen legyek mint ez.

Miért nem mered oszintén megmondani, hogy naponta szükséged van a pásztorra? Miért nem mersz oszinte, bûnös ember lenni? Miért nem mered megmondani, hogy újra és újra utánam kell jönnie a Pásztornak. Rosszabb vagyok mint hitetlen koromban, mondta valaki. Úgy van, úgy van én is. Tudod mit jelent ez? Hogy nagyobb világosságban vagyok, hogy jobban látok. Mikor hitre jutottam csak elkezdodött a fény. Azóta minél nagyobb fénybe kerülsz annál jobban fogsz látni. Annál jobban tudod, milyen mérhetetlen nagy szükséged van Jézusra. Látod a vége az lesz, hogy már csak Rá van szükséged. Mikor Jézus engem megtalált, egyetlen vonalon jutottam csodbe. De hadd mondjam nektek, hogy azután rengetegen. Mindig nagyobb szükségem van Rá.

Ma reggel arról beszélgettünk, hogy a báránynak három helye van. Vagy a pusztában az igazak vagy a szakadékban az elveszett, de van egy harmadik hely a Pásztor vállán. Az a bárány marad a Pásztor vállán, aki már nagyon jól tudja, hogy nekem semmim sincs nélküle. Nem tudok semmit, percrol percre, lépésrol lépésre, lélegzetvételrol lélegzetvételre szükségem van Rá, és a megtérésre magamból, ebből az önzo vámszedo életbol, amelyik újra és újra kitetszik egy önkéntelen mondatból.

Ne légy farizeus nem érdemes egyedül maradsz, és tudod, hogy egyedül nem megy. A pusztában maradsz. Arra a mérhetetlen szeretetre van szükséged, amit ott a Pásztor vállán érzel. Bár volnál már olyan gyenge, hogy ott maradnál a vállán. De ne csak kis rövid időket töltenél ott, egyegy bukás után, mikor újra megkeresett. Az a baj, az ember mindig megerosödik és aztán leugrik. Ó most már én is tudok. Kérdezem, hogy farizeus vagy-e, aki erolködsz azon, hogy mutasd a többinek, hogy neked már megy? Hogy már annyira hívő vagy, hogy már meg tudsz állni?

Hadd kérdezzem, nem fáradtál még bele? Milyen jó volna, ha volna már olyan közöttünk, aki halálosan belefáradt, és akit most megláthat a Pásztor szeme. Jó volna tanítványnak lenni, akinek semmi más dolga nincs, mint a Mesterrel együtt járni, azzal a Mesterrel, aki a vámszedők és bûnösök barátja.

Testvér, barátod O! Újra hadd mondjam, Lévi hátat fordított az addigi életének, hallotta a hívó szót és elindult Vele. Vonz-e téged ez az élet? Vágyakozol-e arra, hogy egészen oszinte légy. Ha bizonyságot teszel is, merd oszintén megmondani, hogy tegnap buktam utoljára. Nincs itt mit szépíteni. Nekem szükségem van Jézusra, egyre jobban, egyre teljesebben. Neked is? Nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük orvosra. Mersz-e beteg lenni, mered-e sebeidet kitárni az orvos elott? Mered-e oszintén elmondani, hogy így történt Uram, gyógyíts meg?

Jézus azért jött ide közénk ma, hogy a bûnösöket hívja a megtérésre.Ôa betegeket gyógyítja meg. Csak tudod-e mi a feltétel? Az orvos is azt szokta mondani kérem mondjon el oszintén mindent. Milyen bolond volna az a beteg, aki eltakarná betegségeit. Az orvosnál inkább mindenki túlozza betegségét, mert gyógyulni akar. Ha kicsit fáj a feje azt mondja majd szétmegy a fejem. Miért túlozza el a tüneteit? Mert valóban gyógyulni akar.

Úgy szeretnélek kérni ne akarj farizeus lenni. Ne takarj el semmit, hanem mondj el Neki mindent oszintén. Ma úgy menj innen haza, hogy rajta vagy a Pásztor vállán. És legyél elég gyenge ahhoz, hogy ott is maradj!

Imádkozzunk:

Uram dicsőítelek Téged, hogy minél hosszabb ideig járok utadon, annál bûnösebbé leszek. Nekem fogalmam sem volt akkor arról, mikor elindultam utánad, hogy ki vagyok. Uram most már egy kicsit tudom, de még mindig nagyon kevéssé. Köszönöm, hogy minden amit meglátok és megismerek magamból, jobban Hozzád köt. Kérlek Úr Jézus, hogy tegyél kisebbé, szegényebbé, bûnösebbé, hogy jobban Rád szoruljak. Taníts meg a Tiedbol venni, a Tiedbol élni. Kérlek Úr Jézus Krisztus, a legkisebb dologban is hadd keresselek. Nem szeretnék egyedül maradni ebben a puszta világban. Tudod milyen kemény, szeretetlen, puszta körülöttünk az otthon, az emberek, a munkahely. Kérlek Jézus, hadd járhassunk mi Veled kettesben. Kérlek áldj meg minket, hogy olyan emberek legyünk, akiken keresztül árad, sugárzik szereteted, kegyelmed. Tegyél vonzó életekké, hogy felhasználhass, egyedül neved dicsőségére.
Ámen.