“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Ne aggodalmaskodjatok


“Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet, hogy-nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csurbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytoké azoknál? ”
Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezok liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
Ha pedig a mezonek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhituek? Ne aggodalmaskodjatok tehát és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és azÔigazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” Máté 6,25-34Isten ezen az összejövetelen egy parancsolatot adott nékünk: ne aggodalmaskodjatok! Ez parancs? Hisz nincs benne a tízben. Parancs, mert ugyanaz a ne” szó van elotte, mint az elott hogy ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj!” Isten Igéjében egyforma értéke, súlya van ennek a szónak, hogy ne!” Amikor ez elott a parancs elott áll, hogy ne aggodalmaskodj!” akkor ezzel Isten bûnné teszi az aggodalmaskodást. Jó volna ha élesen benne maradna a szívünkben, hogy aggodalmaskodni bûn. Mégis meg mered tenni? Ölni talán nem mersz, parázna életet élni sem de aggodalmaskodni mersz? Nagyon komoly dolog Istennek a parancsát keresztüllépni.

Ha a Mátrában autóval megyünk, és az ember azt látja, hogy a szerpentin út melletti korlát át van törve, akkor biztosan tudhatjuk, hogy ott szerencsétlenség történt. Ha az ember lenéz a szakadékba, egy autónak, vagy motornak a roncsait láthatja a mélyben. Ha valahol valaki áthágja Isten parancsát, ott mindig karambol következik be. Ne hidd, hogy könnyelmuen és könnyen vett törvényszegéseidnek nincsenek következményei.

Isten parancsa ez: Ne aggodalmaskodj! Ma Isten arra szólít fel, hogy térj meg ebből a bûnből. Az aggodalmaskodás felségsértés, mert egyenesen Isten szíve ellen irányul. Az aggodalmaskodás hitetlenség, és ez bûn. Ha eljön a Szentlélek, megítéli a világot bûn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, mondja az Ige. Az aggodalmaskodás annyit jelent: nem hiszel Benne. Isten nagyon komolyan veszi ezt a bûnt és így mondja az Igében, Mindezeket a pogányok kérdezik.” Tehát az aggodalmaskodás pogányságot jelent. Pogány kérdés az, hogy mit együnk és mit igyunk. Pogány kérdés az, hogy miből fogom ezt, vagy azt a számlát kifizetni.

Emlékszünk, Jézus egyszer bizonyos körülmények között, mikor egy nagy sokaságot látott, feltette a vizsgakérdést a tanítványoknak honnan vegyünk kenyeret? A legkiválóbb tanítványok sorban buktak meg. Nem tudom, ha Jézus nekünk tenné most fel itt a kérdést, nem buknánk-e meg mi is egymás után, és nem derülne-e ki rólunk, hogy pogányok vagyunk, akik nem tudják, hogy honnan, nem tudják hogy mit, és nem tudják, hogy mivel?

Jó volna most ezen az Igén keresztül, hogy Ne aggodalmaskodjatok!” megmérni a mi hívőnek nevezett életünket. Két határozott dolgot mondott az Úr: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől.” A megélhetésetek felől. Mert ugye az étel, az ital az pénzkérdés. Mi egy biztosított jövot szeretnénk. Nem is tudom volt-e valaha idő, mikor ennyit biztosítottak. Már a biztosító társaságok is biztosítva vannak. Minél jobban biztosítja magát az ember, annál jobban fél. Ez a bizonyos biztonságunk, az életünk bebiztosítása, hogy semmi ne érjen váratlanul, ez az ami a másik isten szolgálata.

Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, az egészségetek felől. Annyi ember megy remegve orvoshoz. Figyeli aggódva az orvos arcát, nem fogok-e rájönni, mit titkol előlem. Ugye micsoda félelmek laknak az emberi szív mélyén? Élet és halálfélelmek. Hány ember fél, hogy megöregszik, és mi lesz akkor? Így mondta valaki tudod az a baj, hogy nem pihenek eleget, ma éjjel is csak öt órát aludtam. Visszamosolyogtam és azt mondtam olyan sokat? Biztos te is számolod: lefeküdtem, felkeltem, ennyi nem elég, ennyi nem elég. Hát ne aggodalmaskodj afelől, hogy nem fogod kibírni. Hidd el, még sokkal többet is kibírnál. Ne féltsd a te életedet, hogy túlhajszolod magad.

Azt mondja az Ige: Ne aggodalmaskodjatok, mit egyetek, mit igyatok, és akkor egy megoldást mond: Tekintsétek az égi madarakat.” Az aggodalmaskodó embernek, aki tele van komoly gondokkal, Isten azt mondja, hogy nézz a madarakra? Egyszer egy súlyos idegbeteg asszonnyal sétáltam nálunk kint a völgyben és mondtam neki, nézd milyen szépek a fák. Furcsán rámnézett és azt mondta: én már régen nem látok fát, nem tudom nézni a fákat, mert állandóan a saját gondjaim, gondolataim gyötörnek.

Nem tudom érezzük-e, hogy Jézusnak ebben a szavában gyógyszer van. Az aggodalmaskodásnak a legjobb gyógyszere amit Jézus mond. Ha legközelebb aggodalmaskodsz, vedd be a gyógyszert gyorsan: nézd a madarakat. Hát mi gyógyszer van ebben? Hadd mondjam az elsot: legalább addig nem nézed magadat. Addig a pár percig nem nézed a bajokat.

A második gyógyszer ami ebben van, hogy ezek a madarak beszélnek valamit, ha hallgatnak is. Beszélnek az Atyáról. Rögtön tovább így folytatja az Ige: Tekintsetek az égi madarakra… a ti mennyei Atyátok eltartja azokat.” A madárról föl tudsz nézni az Atyára. Látod ez a kettos gyógyszer és benne a harmadik a legjobb, amit már az előbb említettem, hogy egy pillanatra kikerülök az igézetből, ez igézet, hogy néznem kell a bajokat. Az ördög ráigézi szemed a nehézségekre. Úgy vagy, mint mikor gyerekkoromban a budai hegyekben síeltem, és egy nagy területen egyetlen fa volt, és egyenesen neki mentem annak a fának. Nem kellett volna annak neki menni, de megigézett a félelem.

Miért nézed a bajokat, a nehézségeket, és azt, hogy most mi következik? Úgy is tudom mi lesz, mondta nekem valaki. Azt mondtam vigyázz, mert mi lesz, ha Isten rámondja: legyen néked a te hited szerint?

Nézd a madarakat és akkor kikerülsz az igézetből. Persze nemcsak dolgok igézetében vagyunk mi, hanem emberek igézetében is. Mit szólnak hozzá a faluban, ha én most ezt vagy azt csinálom. Kinek az igézetében vagy? Tudjátok mit ír Pál? Kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?” (Galata 3,1). Téged ki igézett meg? A szomszédasszony? Vagy egy másik hívő? Ha nézed a madarakat, akkor nem nézed a másik embert.

De az a legveszedelmesebb, amikor magadat igézed. Amikor azt mondod: én úgy sem tudom másképp, a múltkor is így volt, nekem semmi nem sikerül, mert a természetem…Van egy szekta, úgy hívják oket, hogy köldöknézok”. Mikor imádkoznak a saját hasukat nézik. Nagyon sok hívo ehhez a pogány szektához tartozik, amikor lépni kellene, a saját természetét, a saját óemberét, a saját képtelenségeit, a saját bukásait nézi. Nézz a madarakra, és akkor leveszed magadról a szemed.

Persze olyan mindegy, hogy mit nézel, hogy mi megy, vagy mi nem megy. Lehet hogy sokszor úgy nézed magadat, hogy milyen csodálatos vagyok. Nem tudom hogy nézed magad, de nézz a madarakra, és megszakad az igézet. Most ne mondd azt, hogy neked nincs időd. Erre mindig legyen időd. Tekints az égi madarakra, és onnan nézz föl az Atyára és egyszer csak olyan szabad leszel. Hiszen látod eltartja azokat. Nem vetnek, nem aratnak, sem csurbe nem takarnak és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat.”

A másik fajta aggodalmaskodás az öltözék felől való aggodalmaskodás. Mibe öltözködjem? Most nem elsosorban a hiúságunkról akarok beszélni, bár az is fo helyen van. Ne mondd, hogy mindegy neked, hogy miben jársz, mert akkor hazudsz. Vigyázzunk, mert ez egy nagyképu kijelentés, igenis fontos neked, hogy mibe öltözöl. fontos hogy jól nézz ki, hogy legalább tíz évvel fiatalabbnak lássanak, mint amennyi vagy. Ne mondd, hogy nem fontos a külso. Sok mindent megteszünk mi ezért. Láttam én öregeket tükörbe nézni hosszan és elmerülten, hogy egy fiatal sem nézett olyan sokáig. Láttam megállapítani az újabb ráncokat, láttam, hogy milyen gondosan csinálta a frizurát, ne mondd, hogy ez téged mit érdekel.

De most elsosorban nem erről szeretnék beszélni, hanem a belso öltözetrol. Itt is mérhetetlen piperkocök vagyunk. Szeretnék olyan nagyon tisztán élni az emberek elott, rólam aztán ne tudjon senki semmit mondani. Milyen hamar megsértodsz, ha rosszat mondanak rád. Az egyik faluban egy fiatalasszony bizonyságot tett, elmondta, hogy megítélte az Úr. Hátul ült egy felvidéki lelkész, aki mindig beleszólt a dolgokba, és azt mondta, hogy tudjuk kedves, tudjuk. Hirtelen hátrafordult az asszony és azt kérdezte: mit tud maga még, ki pletykált magának? Nekünk szabad mondani, mert ez jól áll, mert akkor még nagyobb hívonek látszunk, ha elmondom, hogy tudjátok olyan szeretetlen vagyok. Jó ebbe öltözni, egy olyan látszat zsákba, meg látszat hamuba.

Ne aggodalmaskodj az öltözeted felől, hogy ki minek néz. Ha felülrol kapott fehér ruhád van, ne féltsd azt olyan nagyon. Egyszer így olvastam Wrede Matildról, hogy amikor végigjárta a piszkos börtön cellákat, akkor az egyik rab azt mondta: attól féltem, hogy maga is úgy fog itt járni, mint a múltkor az a kisasszony, aki még a ruháját is húzogatta, hogy hozzá ne érjen valamelyikonkhöz.

Hány hívő jár így a bûnösök között, hogy jaj, jaj. Így mondta valaki, tudod nekem olyan rossz amikor káromkodnak, én akkor kimegyek a szobából. Azt mondtam, ne menj ki a szobából, nem kell olyan piperkocnek lenni, csak viseld el szépen. Istenem hát benne élsz ebben a világban, hát az a ruha kivülrol nem piszkolódik be, attól sose félj. Mert tudod, mondta nekem valaki, ha nekem ilyet mondanak alattam megnyílik a föld. S mondom, ha te olyat gondolsz, akkor nem nyílik meg a föld?

Milyen kényesek vagyunk mi sokszor, nem csoda, ha nem térnek meg körülöttünk az emberek. Nagyon vigyázol te arra az öltözetre, hogy valaki kívülrol be ne szennyezze. És belül? Olyanok vagytok mint a meszelt sírok. Kívülrol szépek vagytok, de Isten látja a szíveteket. Ne aggodalmaskodj a ruházatod felől. Belülrol se aggódj túlságosan. Nézd az Úr Jézus Krisztus aki megváltott, képes arra, hogy meg is tisztítson téged.Ôképes arra, hogy megszabadítson azoktól a gondolatoktól, amikrol senki nem tud. Attól a természetedtol, amit soha nem leszel képes levetni. Nézd, megint szabad nézni a mezok liliomait. Látod milyen fehérek, pedig nem is hypóban fehérítették magukat. Látod hogy ragyognak? A te mennyei Atyád ruházza oket. A te fehér ruhád is azÔgondja. Hiszen megszerezni sem tudtad, megtartani sem tudod. Bízd csak rá nyugodtan. Az a ruha hófehér lesz majd arra a napra, amikor ott állsz Isten színe elott, és szebb, szebb leszel az emberek fiainál. Tudjátok mi a szépség? Belso tisztaság, semmi más. Mit erolködnek emberek, hogy szépek legyenek. Pedig csak egyetlen szépség van, amit Isten szerez az embernek.

Ne aggodalmaskodj hát, nézd a mezok liliomát, nem erolködnek, nem próbálják magukat megváltoztatni. Azt mondja az Ige, hogy egy arasszal sem tudod a termetedet megnövelni. Testvér, aki úgy szeretnél nagy lenni, nagy hívo, mindent megtennél, csak egy kicsit nagyobb lehetnél a másiknál. Aki úgy szeretnél valaki lenni, értsd már meg, egy araszszal sem lehetsz nagyobb. Csak nevetséges leszel.

De látod az Úr megnövelhet azÔszeretetének erejével, esojével, napfényének melegével. Bízd rá magad, ne aggodalmaskodj, se a belso, se a külso életed felől. Ez csak elválaszt Istentol. Egyetlen út van, ahol közelebb kerülhetsz Hozzá. Isten tanácsol valamit, ne, ne, ne, Hanem keressétek először Isten országát és azÔigazságát, és ezek mind megadatnak néktek.”

Itt, közöttünk van az Isten országa. Itt épül azÔháza, azÔügye. Merj elfeledkezni magadról egészen, az életedrol, az élelmedrol. Aki meg akarja tartani azÔéletét elveszti azt, aki pedig elveszti azÔéletét én érettem, megtalálja azt.” (Máté 16,25). Te csak foglalkozz az Isten or szágával, és ha Isten az iszákosok közé küld, és ha nem tudom miket fogsz ott hallani, nem számít. Egy ügyed legyen a földön, az elveszettek megkeresése. Ha a világ másik felén vannak is, te csak menj, nem szakad el a cipod. Keresd az Isten országát éjjel és nappal, imádságban és szolgálatban. Egyetlen ügyed, egyetlen szenvedélyed ez legyen: keresd az Isten országát, a többi mellesleg, észrevétlen megadatik.

Az utolsó amit mondani szeretnék, hogy ne aggodalmaskodj a holnap felől. Egy idő van: a jelen. Nincs más! Nem biztos, hogy lesz holnapod. Lehet hogy az éjjel megáll a szíved. Mit aggodalmaskodsz? Ma menj, ma tedd! Olyan sokszor mondták el nekem, amikor együtt voltunk, igen, ma olyan jó, de mi lesz holnap? Holnap is ma lesz újra, és akkor megint keresheted az Isten országát teljes szívvel, addig a percig, amikor utolsót dobban szíved. Olyan jó volna úgy meghalni, úgy elmenni ebből a világból, hogy a szíved utolsó dobbanása is építené Isten országát. Még egy utolsó téglát feldobnál az építkezésre, utána egy kanál maltert, aztán becsuknád a szemed és kimondanád, hogy ámen. Ez legyen az egyetlen gondod.

Keress testvér, keress. Amíg csak teheted, keresd az elveszettet. Azért vagy ezen a földön, nem önmagadért, hanem Oérette, Jézusért, és az evangéliumért.

Imádkozzunk!
Uram az egész aggodalmaskodó életünk csak arról beszél, hogy magunknak élünk. Csak arról beszél, hogy magunkat szeretjük, féltjük, és csodáljuk. Úr Jézus kérlek segíts bevetni az életemet gondolkodás nélkül, könnyelmuen és egészen a Te ügyedben. Hadd doboghasson a szívünk, hadd zenghesse az egész életünk dicsőségedet Uram. Kérlek tegyél minket bőldog, szabad, eros emberekké. Állíts úgy helyünkre, hogy végezhessük akaratod szerint Lelked által munkádat ezen a földön, hogy azután mellesleg mindent megnyerjünk. Kérlek Uram add meg ezt nekünk. Könyörülj meg rajtunk, és szabadíts meg mindazoktól, amikbe görcsösen belefogózunk. Hadd tudjunk ma nézni a madarakra, a liliomokra, az egész csodálatos teremtettségre, és fölötte és benne Rád Uram. Adj nekünk erre kegyelmet.
Ámen.