“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Mindeneket magamhoz vonzok


“És ha én felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.” János 12,32Biztosan sokan emlékeznek még közöttünk arra a fizika órára, amikor a tanár bemutatta a mágnesességet. Egy fehér lapon sok-sok kis vasreszelék volt, és aztán egy mágnessel közeledett hozzá. A vasreszelék mind a mágneshez szaladt. Aztán megcsináltuk ezt a kísérletet több darab mágnessel, és ki lehetett rajzolni a mágneses tereket, hogy meddig tart az egyik, és meddig a másik mágneses tér hatása. Milyen ellenállhatatlanul kellett menni ezeknek a kis vasdaraboknak a mágnes felé.

Ma reggel arra gondoltam, hogy ugyanígy van ez a világ Isten elott. A sok kicsi ember olyan, mint egy-egy kis vasreszelék, és vannak mágnesek is ebben a világban.

Ma reggel ha Isten lenézett erre a földre, akkor látta, hogy hova futnak az emberek. Sokszor mikor elmegyek egy faluba, és leszállok a buszról, látok egy házat, ahol sok ember áll. Biztos tudjátok miért? ott van a kocsma. Úgy is szokták mondani, az apák boltja. Miért mennek oda az emberek? Mert valami vonzza őket ellenállhatatlan erővel. Felkel reggel és azonnal oda indul. Miért megy oda? Mert egy mágnes van ott. Aztán nagyon sok embert vonz a mozi, sokszor lehet látni, hogy tolonganak a jegyekért. Látjuk, hogy mennyiféle mágnes van ebben a világban, és szegény kicsi ember megy utána, amikor belekerült a vonzókörébe.

Nézzük meg most egy kicsit, milyen mágnesek is vannak ebben a világban. Az egyik nagy mágnes a pénz. Ma sokan nincsenek itt a templomban, mert kint vannak a földeken, csinálják a dolgukat, mert ugye kapálni kell, nő a gaz. Nem a munkát szereti a legtöbb ember, hanem a hasznot amit a munka hoz. Persze azért van olyan ember is, akinek a munka a mágnese. De a legtöbb embert mégsem a munka vonzza, hanem a pénz ami azután van. Talán nem is a pénz, hanem amit azon lehet kapni. Talán az a ház, amire vágyik az ember, vagy az autó, amire most gyujt. Valami anyagi, ami vonzó erővel bír.

Gyerekektől kérdeztem egyszer, ha bementek Pestre, melyik kirakathoz szoktatok menni? Lányok mondták, a ruhás bolthoz megyünk. A fiúk a muszaki boltokhoz, férfiak az autópiacra.

Nem tudom testvér, téged milyen kirakat vonz leginkább? Mi az a mágnes ami oda vonz, hogy nézzed, hogy ezt, meg azt lehetne venni. Mikor Budapesten vagyok sokszor látom, hogy egy ember körül van mindenki, mindjárt tudom, hogy szerencsejáték. Nem érdekli őket, hogy milyen úton jutnak hozzá, csak pénz legyen.

Lehet hogy ma reggel voltak olyanok közöttünk, akik benne voltak a kettős vonzásban. Annak a kis vasdarabnak a legrosszabb, amelyik a két mágnesesség határán van, ez is vonzza, és az is. Lehet hogy volt ma reggel közöttetek olyan, aki azt mondta: jó lenne elmenni az istentiszteletre, de ezt is csinálni kellene, meg azt is. Egy darabig ideoda mozdult.

Testvér adj hálát az Úrnak, hogy erősebb volt az Isten vonzása, és ott tudtad hagyni azt a kapálást, vagy bármit. Sokszor van úgy az ember, hogy ide is szeretnék, meg oda is, ez is jó volna, meg az is. Aztán egy darabig hányja veti magát, míg valamerre elmozdul.

Milyen jó, hogy ti most erre mozdultatok el, és milyen szomorúak lehetnek azok, akik a másik irányba mozdultak, és most nincsenek itt.

Újra mondom, a pénz vonzása az egyik legnagyobb mágnes ezen a világon. Pénzen élvezetet is lehet venni. Egy kis jó érzés, egy kis felszabadultság, egy kicsit elfelejtem a bajokat. Egy pár órára olyan, mintha nem volna semmi nyomasztó rossz.

Az élvezet mindig mámor. Egyszer megkérdeztem a barátnőmet, miért mész állandóan moziba? Azért, hogy két órára elfelejtsem a saját nyomorúságomat. Két óráig egy képzelt világban él, azok között a körülmények között, amik ott vannak a moziban. Két órára elfelejteni azt, ami otthon van. A veszekedést, a fájdalmat, az egész rossz csalódott tönkretett életet. Két órára egy kicsi mámor.

Az élvezet mindig annyit jelent, hogy egy kicsit jól érzem magam. Nézzétek a kábítószereseket, akik belekerültek a kábítószer vonzásába. Így mondják el ők maguk, hogy egy pár órára a mennyben érzem magam, amig bennük van a kábulat. Attól kezdve rabok, mert mindig újra meg újra az élvezetre vágynak, erre a kis boldogságra, erre a kis jóérzésre.

Mondhatnám még a sportnak az örömét, élvezetét, vagy a televízióét. Minden evangélizáción megvannak a kritikus napok, amikor már előre mondja a lelkész, ma nem sokan lesznek, tévé nap van. Az illető odajut, jaj a tévé, az izgalom, a krimi, egy érdekes film. És az Isten Igéje? És sokszor rosszul dönt.

Aztán hány férfit von ki a családból a gyermekei közül, az egyenes tiszta életből a szex élvezete. Hány embert vonzott már rossz útra ez a rettenetes erő? Így mondta valaki, tudom hogy mindent tönkreteszek, mindent, de tessék elhinni, nem bírok ellenállni, olyan erős a vonzás.

Testvér, ezek mögött sokszor egy ember van, amelyik vonz. Egy rossz barát. Ugye tudjátok hány szülő aggódik a gyermeke miatt, hogy ne barátkozz azzal. Nem tudja abbahagyni, mert annyira belekerült a vonzásába. Hány szülőnek a gyermeke belekerül egy férfinak, vagy asszonynak a vonzásába, és hiába mondja a szülő, hiába sír, hogy nem lesz jó ez a házasság, ne menj hozzá. A fiam, aki eddig mindig hallgatott rám, most gorombán szól vissza, és becsapja az ajtót. Mi történt vele? Belekerült a másik ember vonzásába, és nem tud kijönni belőle. Az apának aki szereti a gyermekeit, tele van a szíve fájdalommal, amikor a gyerek körülöleli lábát, és mégis elmegy, mert irtózatos erő a mágnes. Melyikben vagy testvér?

A harmadik nagy mágnes, a dicsőség, hogy legyek valaki. Nagyon sokszor nem is azért kell a pénz, hogy nekem legyen, hanem hogy én legyek valaki, hogy ne nézzenek le a faluban, hogy nekem is legyen olyan házam, mint a többieknek. Már mindenkinek van autója, nekem is legyen.

A múltkor mikor Békéscsabáról utaztam haza, olyan jót mosolyogtam. Két asszony beszélgetett, én ott ültem velük szemben és folyton mondták, ennek is van autója, annak is van, nem azért mondom, mintha irigyelném, de ennek is van, meg annak is. Nekem nem is kellene, de mégis csak felháborító, hogy van nekik.

Olyan érdekes volt megérteni, dehogy nem irigyli, dehogy nem kellene neki. Az ember annyira szeretne olyan lenni mint azok, akiknek van. Hogy ne nézzenek le azért, hogy még gyalog megyek ki az állomásra és nem kocsin. Mennyi hazugság, nagyzolás, csak azért, hogy legyek valaki, hogy ne nézzenek le mint egy senkit. Figyeljük meg mennyire vonz ez, hogy ne legyek kicsi, senki!

Hadd kérdezzem meg, hát nincs ebből kiút, hát bele kell ebbe pusztulni? Mert ugye tudjátok, hogy emögött a vonzás mögött egy idegen erőnek a vonzása van, amelyik a szenvedésbe, a lelkiismeret furdalásba, a gyötrelembe, a pokolba visz. A pokolba, amelyik belül van, mert az a férj is gyötrődik azért a kicsi élvezetért. Olyan ez, mint mikor az egér belemegy a csapdába, vonzza az a kis szalonna darab, és mit szenved azután. Képtelen kijutni.

Hadd mondjam most az evangéliumot testvér. Semmi nem segit csak egy nagyobb mágnes. Egy mágnes vonzóköréből semmi nem tud kihozni, csak egy nagyobb mágnes. Ma szeretném elmondani neked, Jézus Krisztus azt mondja: én én vagyok a nagyobb mágnes. Én ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.” Olyan mindegy, hogy az ital, a szórakozás, a munka, a pénz, vagy a dicsőség mágnes körében élsze, vagy egy ember fogott meg mindegy. Téged is magához vonz.

A legnagyobb mágnes, a legnagyobb erő ezen a földön: Jézus. Valaha láttad-e ot? A szíved szemével láttad-e? Elkezdett-e már vonzani az ereje? Emlékezzetek csak amikor Jézus a földön járt és parancsolt a tengernek, a szelek is engedtek neki, engedett neki a betegség, az ördög, és nézték ot, és kérdezték, egymástól, hogy kicsoda ez? Kicsoda ez a nagyobb mágnes, aki a legerősebb, a legnagyobb? Vonzott-e valaha a tisztasága? Senki nem járt még a földön, aki ilyen tiszta volt. Egyetlen kéz volt, amelyik nem fogadott el soha semmit. Ez az egyetlen tiszta kéz vonz-e téged?

Vonz-e téged ez az erkölcsi tisztaság? Nem kellett neki dicsőség. Vonzott-e már ez az alázat? Mikor elkezdték magasztalni akkor azt mondta nem én, az Atya. A Fiú semmit sem tehet magától. Látod hogy átadta a dicsőséget? Vonz-e ez téged? És vonz-e az a szeretet, az a tapintatos szeretet, ahogy azzal a házasságtörő nővel bánik? Nem engedi, hogy rádobják a követ. Aki közületek nem bûnös, az vesse rá először a követ.” (János 8,7.) Nem engedi kritizálni, nem engedi a pletykát, nem engedi bántani, mert szereti a nyomorultat, a bûnöst.

Nemrég olvastam valahol, hogy Németországban egy lelkész olyan fiatalembereket gyujtött össze, akik kábítószernek és különféle bûnöknek rabjai, megkötözöttei. Valaki megkérdezte hogy mer maga ilyen fiatalokat összehívni, hát felborítják a házat. Tényleg borzasztó amit csinálnak, kiabálnak, cigarettáznak, káromkodnak így mondja a lelkész dobog a szívem, mi lesz itt.

Aztán beszélni kezdek arról, hogy Jézushoz jön egy bélpoklos. Megszólal egy fiatalember és azt mondja: hagyja abba, velünk kár foglalkoznia, menthetetlenek vagyunk.

A lelkész folytatja: jön Jézushoz egy bélpoklos, a tömeg szétnyílik, egy ember aki semmit nem ér, csupa seb, csupa rontás, csupa buz, és ott leborul. Jézus odalép hozzá, ráteszi tiszta kezét annak a nyomorultnak a fejére. Valaki nem irtózik tőle, valaki nem fél tőle, valaki szereti…

Nagy csend a fiatalok között, aztán az egyik megszólal akkor nekünk is van remény?

Testvér, a bûnösök és vámszedők barátja nem vonz téged?

Egy iszákos fiatalemberről olvastam egyszer, aki leírta ezt a történetet. Háborúban történt. Volt közöttünk egy ember, akit mindenki úgy hívott, hogy Frigyes testvér. Nagyon sokat csúfoltuk kezdetben. Csak úgy hívtuk hogy a testvér, nézd csak a testvért. Aztán mikor elkezdődött a háború, amikor egyre nagyobb lett az életveszedelem, mikor egyszer csak minden ember élete egy hajszálon függött, akkor más értelme lett ennek a szónak, hogy testvér. Sokszor mi is odaültünk már, amikor olvasta a Bibliát testvér nekünk is olvasd. Így írja ez a fiatalember iszákos voltam. Belekerültem az ital vonzásába, semmi más nem érdekelt. A lövészárokból megláttam egy pincét, azt mondtam, akár élek, akár halok, odamegyek és megnézem azt a pincét. Italt szerzek magamnak.

Amikor vonz valami, akkor minden mindegy. Kijöttem a lövészárokból, utánam kiabáltak te őrült ne menj! Hason csúsztam, hogy odaérjek, de egyszer csak egy lövés ért. Így mondták el a fiúk, ahogy ott fekszem megmozdul Frigyes testvér: vissza kell őt hozni. Valaki utána kiált, ne menj, neked is csak egy életed van. Visszafordult, és ránk mosolygott nem fiúk, nekem kettő van egy másik a mennyben.

Amikor Frigyes testvér húzta be társát a lövészárokba, őt is lövés érte. Így mondta el a fiatalember, ketten feküdtünk egy hordágyon, neki tüdőlövése volt, nekem csak a karomat érte a golyó. Kettőnket vittek vissza a frontról, egy rögtönzött hadikórházba, ami azelott kápolna volt. ott feküdtünk egymás mellett, Frigyes testvér halotthalványan. Minden lélekzetvételnél habos vér jött a száján. Én nem voltam életveszélyes állapotban. Egyszer kinyújtottam a kezem, hogy megszorítsam az övét és azt suttogtam neki testvér, köszönöm. Akkor felém fordította a haldokló arcát, még egyszer felemelte kezét, valahova a levegőbe mutatott, és amikor fölnéztem oda, akkor láttam, hogy egy kereszt függ ott valahogy ferdén, és arra mutat. Ez volt az utolsó, amit tett. Aztán lehanyatlott keze és meghalt.

Csak ezt szeretném most megtenni ezen a reggelen, felmutatni oda a keresztre. Látod Ô felemeltetett, Ô úgy szeretett, hogy az életét adta. Vajon vonz-e téged ez a szeretet?

Így írta le aztán a fiú, hogy így kerültem ki az alkohol vonzásából. Ez volt az utolsó utam, amit borért tettem. A nagyobb mágnes, Jézus felemeltetik és vonz. Vonz-e téged? Látjátok testvérek, a legnagyobb vágyunk nekünk, hogy szeretnénk vonzóak lenni. Mit megcsinál egy ember, egy asszony, hogy vonzóvá legyen. Sokszor megmosolygom Budapesten, amikor látom a kékre festett szemeket. Szegény, hát miért csinál magából maskarát? Csak azért, hogy vonzóvá legyen?

Tudod hogy lehetsz vonzóvá? Csak egyképpen. Ha nagyon közel kerülsz a vonzó erőhöz. Mert ugye értjük, tanultuk fizikából, hogy ami a mágneshez ér, az mágneses lesz. Az maga is vonz. Ha ma egészen közel kerülsz Jézushoz, akkor belőled is kiindul a legnagyobb vonzás. Az Isten tisztaságának, békességének, szeretetének, örömének a vonzása. Akarsz vonzóvá lenni? Akarod, hogy jöjjenek hozzád a gyerekek? Akarod-e azt, hogy az egész család ragaszkodjon hozzád? Nincs más út testvér, kerülj egészen közel ehhez a szeretethez. Ma fogadd el úgy Jézust, hogy most már hozzá tartozz, és hogy tegyen téged vonzóvá.

Így mondja Jézus ha én felemeltetem erről a földről, oda a Golgota keresztjére, mindeneket magamhoz vonzok. Ne állj ellen. Most rajtad múlik minden.

Vonz Jézus, engedj el mindent. Hány éve mozogsz már ide-oda? Ma engedj el mindent, hadd vonzzon Jézus! Legyél vonzóvá, hogy áldás lehess!