“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Íme újjá lett minden


“Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.” 2 Korinthus 5,17Tudjátok hogy ennek a vasárnapnak az a neve, hogy Jubiláte.” Így is mondhatnám, örüljetek, ujjongjatok. Ahogy most végig néztem rajtatok, nem egészen úgy néztek ki, mint akik ujjonganak. Miért nem? Tulajdonképpen ezt szeretnénk megnézni Isten Igéjéből, hogy mi az oka, ha igazán megtaláltad Jézust, és minden új, mi az oka, hogy nem tudsz ujjongani. Az egészséges, természetes állapot az ujjongó élet. Hát ennyi beteg ember egyszerre? Beteg vagy te? Biztos? Ha nem volnál lelkileg beteg, akkor ujjonganál. Hiszen így mondja az Ige, hogy Újjá lett minden.” Szeretném megkérdezni, hogy egészen újjá lett minden? Egészen új ember vagy?

Ne haragudjatok, hogy ilyen hasonlatot hozok, de nemrégen láttam egy kutyát, tacskónak és foxinak volt a keveréke. A gazdája azt mondta: rossz keverék.

Magam jutottam eszembe: a réginek és egy újnak a rossz keveréke. Nem egészen új, hanem egy furcsa keverék. Kettőnek a keveréke. Néha meg lehet látni benned az újat, de nagyon sokszor előjönnek a tacskó-lábak. A sok ferdesége az óembernek együtt van az újjal. Ezért furcsák sokszor Isten gyermekei, rossz keverékei vagyunk a réginek és az újnak. De jó volna meglátni, hogy miért vagyunk torzak, nem egészen régiek, és nem egészen újak.

Így mondta az Ige: a régiek elmúltak.” Nagyon szeretném megkérdezni, hogy viszonyulsz a múlthoz? Milyen kapcsolatban vagy a múlttal? Mondjuk így, hogy a régi bûnökkel. Nem tudom, hogy egyáltalán megláttad-e és megbántad-e a régi bûneidet? Most talán kérdezhetnéd, hogy van hívő ember, aki nem látja a bûneit? Van. Megláttad-e igazán magadat, a régit, az élvezet-hajhászó régit? Talán még most is ott van a paráznaság a szívedben és életedben. Lehet hogy nem abban a formában mint régen, de mégis ott van, és azért nem tudsz ujjongani. Lehet hogy a gondolatvilágod nem tiszta, lehet hogy a szemed nem tiszta, lehet hogy a kívánságaid nem tiszták. Talán falánkságod a régi. ott van benned a vágy a jó után, az élvezet után. A régi bûn, régi kívánság, a régi élvezetvágy elveszi az örömöd.

Talán a lustaság! Sokszor gondolok arra, hogy ott van az életem fo bukása, hogy sosem tudok reggel idejében felkelni. Évek óta próbálom, és mindig bukok. Hát hogy ujjongana az az ember, akit kötnek a régi bûnei? Talán az a baj, hogy nem is ítélem bûnnek. Azt mondod, hogy ez a természetes, ez már csak nem rossz? És mégis tönkreteszi az életedet. Lehet hogy a régi hiúságod, hogy még mindig szép akarsz lenni. Ne mondd, hogy ezen a koron már túl vagy. Egészen öreg néni mondta nekem: tönkre van téve a napom, megláttam magam a kirakat üvegben. Hát ne nézzen bele. De ez sem sokat használ. Talán fontos a külsőd, mi hogyan áll neked. fontos hogy azt mondják: semmit nem változtál az utolsó tíz évben. Talán jó napod van, ha ilyen hazugságot mondanak. Nem veszed észre, hogy milyen hiú vagy? Talán nem külsődre, hanem az értelmedre, az ügyességedre. De csak mondja valaki, hogy nem jól csinálod ezt vagy azt, és már nem tudsz ujjongani. ott van, hogy szeretnék nagyobb lenni a többinél.

Talán ott van, hogy beszélsz az összeköttetéseidről. A barátaidról beszélsz, arról, hogy kikkel vagy jóba. ott van a régi hiúságod az új mögött, a rossz keverék, és nem veszed észre. Szeretném megkérdezni újra, hogy állsz a régi bûneiddel, az anyagiasságoddal talán? Az új életedbe is belejátszik, hogy mennyi a pénzed. Hogy más prémiumot kap, te nem. Talán az új életedet is izgatja az az ezer forint, amivel a másiknak több van.

Nem veszed észre ezt a régi vonást az arcodon? Lehet hogy most azt mondod nem vagyok anyagias. Egyszer rémülten néztem szembe vele, mennyire anyagias vagyok, hogy tudok számolni. Nem veszed észre, hogy pontosan tudod, ki mit adott neked? Talán az ajándékot is felértékeled. A múltkor valaki összeszámolta, mennyi az értéke annak amit kapott. Hát nem borzasztó ez, hogy annyira tudod még, ki mivel tartozik neked. Te nem vagy anyagias? Talán még most is ott van a szívedben, hogy mi lesz veled később. Hogy fogunk megélni. Elmegyek dolgozni, mert a férjemnek kevés lesz a nyugdíja.

Azt mondtam: mit gondolsz nekem mennyi nyugdíjam lesz, és én hogy fogok ebből megélni. Hát nem borzasztó, hogy még mindig ennyire anyagias vagy? Hány ember fél attól állandóan, hogy becsapják. Annál nagyobb baj ne legyen az az ő baja nem?

Nem az a bajod, hogy nem akarsz szembenézni az arcoddal? Nem lehet új az életed, amíg a régi életed nem ítéled el igazán. Az ember csak akkor vesz újat, ha rájön, hogy a régi használhatatlan. Amikor újat akarsz venni, megnézed a régit. Na ez azért még elmegy. Ha megcsináltatom a cipot, lehet még hordani.

Nem vagy így a régi életeddel, hogy azért még nem eldobni való? Rádöbbentél már arra, hogy nincs bennem semmi jó? Nem csupán elméletileg gondolom, hanem a valóságban. A régi bûneid igazán világosságra kerültek, ítéletre kerültek és elmúltak? Az a kérdés, hogy múlt, vagy elmúlt”? Az az egy el” szócska rengeteget jelent. El a múlttal! Van aki eldobja a múltat. Ki innen, nem kell az egész.

Szeretném megkérdezni, nem úgy vagy-e, hogy az örömeidet ugyan-ott keresed, mint eddig? Talán még most is ott keresed a vasárnap örömeit, hogy jól kialszom magam, aztán egy nagyszeru ebédet fozök.

Élvezetet találsz még a régi olvasmányaidban? Azok a régi szép idők. A régi örömeid megvannak még? Megmondom őszintén, nem olyan régen kaptam egy szép ruhadarabot és csodálkoztam magamon, érdekes, nem tudsz neki örülni? Kicsit megijedtem mi történt velem?

A következő napon kaptam egy újfajta Bibliát. folyt a könnyem anynyira örültem, kértem az Úrtól, mert szükség volt rá. Dehogynem tudok örülni, csak nem annak aminek azelott. Neked mások az örömeid, mint voltak? Igazán újjá lett az is? Elmúltak a régi örömeid, vagy ugyanazokra a forrásokra jársz most is? Még most is?!

Hadd kérdezzem a harmadikat örülsz ha dicsérnek? Ne mondd hogy nem örülsz, nem hiszem el. Örülsz ha jót mondanak rólad. Ez az örömforrás régi, vagy új? Vigyázz, egyre jobban kezdünk rájönni arra a rossz keverékre, hogy van egy kis új, de megint csak a régi. Örülsz ha tetszik valami amit mondtál. Örülsz ha azt mondják a hátad mögött: hogy rendes, komoly imádkozó, szent életu. Nincsenek-e még meg sok mindenben a régi örömeid, a régi természeted? Nagyon szeretnék most komolyan kérdezni valamit, ismered a régi természeted? Ha most valakire rámutatnék, el tudná mondani a régi természetét? Csak úgy kapásból. Tudod, hogy ki vagy? El tudod választani a rossz keverékben a régit az újtól? Nagyon sokat jelentett nekem egyszer ez az Ige: Válaszd el a jót a hitványtól, és olyanná leszel mint az én szájam.” (Jerémiás 15,19.) Életem legkomolyabb vágya, hogy tudjam az Isten Igéjét igazán mondani. Feltétele: válaszd el a jót a hitványtól, az újat a régitől.

El szoktad választani, hadd kérdezzem így, el tudod választani? Azt is hadd kérdezzem, tudod, hogy a régi természeted mindenestől rossz? Nincs-e olyan benne, amire még most is azt gondolod, hogy megtarthatod? Amire azt gondolod, hogy belefér ebbe az új életbe.

Így mondja az Ige: Azért ha valaki Krisztusban van új teremtés az.” (2 Kor 5,17.) Magadban jársz, vagy Krisztusban? A régi ruhád talán még mindig elég jónak látszik? Te leszel az az ember, aki a királyi mennyegzőn a saját ruhádban leszel? Egy hívő ember olyan jól elmagyarázta valakinek mert tetszik tudni úgy van, hogy a mennyegzőn a király adta a ruhát. És ennek a valakinek aki bement, nem kellett a ruha. Úgy félek, hogy neki sem kellett, és úgy félek, hogy neked sem kell. Azt mondja az Ige, hogy : Senki sem varr pedig új posztóból foltot régi ruhára.” (Márk 2,21.) Te nem vagy úgy, hogy a régit szeretnéd foltozni mindig? Azt gondolod, hogy jó ez, csupán itt-ott vannak rajta hibák. Nem szokott úgy lenni emberekkel szemben, hogy most aztán csak-ugyan nekem van igazam? Hát neked még igazad is van? Nem tudod, hogy ez a régibe tartozik? Hogy került át az új életedbe? Testvér tudsz engedni? Vagy az akaratod még mindig a régi? Nem úgy van, hogy így határoztam és így csinálom. Hogy kerül ez az újba? És a régi érzéseid nem hoztad át a régi haragot? A régi szimpátiádat? Nem úgy vagy-e, hogy még mindig van egy-két ember, akikre azt mondod, ezeket nem bírom. Látod már testvér, hogy nem csoda, ha ma nem ülsz itt ujjongva. Rengeteg benned a régi. Nem múlt el nem múlt el. Jogosnak találod, megturöd.

Isten Igéje ma azt mondja: A régiek elmúltak, ímé ujjá lett minden.” Aki a Krisztusban van az új teremtés. Új ember, új természet, új élet, újjá lett minden. Bár Isten Szentlelke ma rámutathatna azokra a pontokra, ahol szereted, megtartod és vállalod a régit.

Így mondta az Ige, hogy Krisztusban.” Mit jelent ez, hogy Krisztusban? Amikor ezt megkérdeztem valakitől, nagyon furcsa válaszokat kaptam. A legegyszerubbet nem mondta senki. Azt kérdeztem, mit jelent az, hogy ruhában vagy? Felöltözöm, olyan egyszeru, nem? Kérdezem tőled felöltözted a Krisztust? Mit kellett volna először csinálni? Levetkőzni a régit! Mi a régi? Önmagam. Levetkőzted magad? Akarod mindenestől levetni önmagad? Azt a szeretve imádott önmagadat. Mert borzasztó, ahogy az ember szereti önmagát, minden csalódása ellenére még mindig szereti. Ne mondd hogy nem szereted, tudom hogy szereted. Engedd ma, hogy Jézus mindenestől levetkőztessen. Hogy ne úgy menj el innen önmagadban, hanem a Krisztusban.

Mi kell ahhoz, hogy megutáld és levetkőzd a régit? Hogy elítéljem. Mi kell ahhoz, hogy meglássam? Isten meg kell, hogy mutassa. De mi kell ahhoz hogy megmutassa? Hogy lássam az újat, hogy lássam Krisztust. Testvér ha nem fogod meglátni a Krisztust, önmagadat nézed. Mert még mindig magadat látod a legszebbnek. Ha nem látod meg Jézust, akkor önmagadban maradsz.

Az pedig az örökélet, hogy megismerjenek téged.” (János 17,3.) Érted ezt az Igét? Hogy meglásd ot. Fedetlen arccal lássad meg ot, csodálatosnak lássad meg, kívánatosnak, szépnek. Hogy meglásd őt úgy, ahogy az Ige mondja: Szebb, szebb vagy az emberek fiainál.” Ha meglátod ot, akkor el fogod dobni a régit. Azt fogod mondani elmúlt. Mindenestől elmúlt!

Anélkül hogy őt meglátnád, ez nem történhet meg. Először is nincs kivel összehasonlítani magad, nincs mit kívánnod. Egy nagyon régi példát szeretnék elmondani, egyike az első példáknak, amit hívő életem elején hallottam. Valaki így magyarázta a megtérést: volt egy régi koszos babám, de kedvenc volt. Piszkos volt, régi volt, haja sem volt már. Borzalmas volt, de szerettem. Sokszor el akarták tőlem venni, de nem adtam. Karácsonykor kaptam egy hajas babát, megmutatták nekem, és láttam, hogy milyen szép. Amikor pedig kezdtem összehasonlítani az enyémmel, úgy hajítottam el a régit, hogy csak úgy röpült, és teljes szeretetemmel szívemre öleltem az újat.

Látod, ez történhet ma meg veled, ha Isten megnyitná a szemed és látnád ot, aki egészen más volt, akinek egyetlen öröme volt, hogy az elveszettet megkeresse és megmentse. Ha látnád ot, aki soha egy percig nem volt anyagias, aki mindent adott és semmit nem akart önmagának, a két üres kezét szögezték oda a fára mert soha semmit nem fogott meg. Ha meglátnád azt az önzetlenséget, hogy soha nem gondolt önmagára, és látnád közben magadat, aki mindig csak magadra gondolsz, itt is, most is. Ha meglátnád ot, akkor többet nem kellene rábeszélni a cserére.

Szeretném megkérdezni, hogy kiben akarsz járni ebben az életben, önmagadban, vagy Krisztusban? A kettot együtt nem lehet! Hajlandó vagy-e ma levetkezni a régi élet szerint való óembert mindenestől. Az erényeid, a pontosságod, a jó szokásaid, mindazt ami tetszik benned, hajlandó vagy-e levetkezni? Csak azért, hogy felöltözhesd a Krisztust, hogy Rajta keresztül lássad ezt az egész világot, a férjedet, a gyermekedet, a szomszédot, azt a rettenetes embert, akit nem bírsz elviselni. Elhiszed, hogy van egy olyan élet, olyan lehetőség, hogy nem te mész haza, hanem Ô? El tudod hinni azt, hogy minden újjá lehet, a szemed is, a nyelved is?

Úgy érzem, aki új emberré lett, annak nem kell bemutatkozni. Miért? Mert látszik rajta. Amikor neked be kell mutatkozni, az mindig kétséges. Amikor el kell mondani, hogy kérem én megújultam, az szerfelett gyanús. Ha új vagy az látszik a szemeden, az arcodon, a beszédeden, az életeden. Újjá lett minden.”

Egyszer érdemes lenne a Bibliában végignézni, mi mindenre mondja az Ige hogy újjá lett. Újjászületés, új év, új nyelv, új szív, új lélek, minden-minden új. Persze akkor végül is minden új. Új férj, új gyerek, új lakás, új szomszéd, új munkahely, új fonök, minden új. Jézuson keresztül mássá lesz minden. Valakire aki megtért azt mondták, úgy jár a világban, mint-ha rózsaszín szemüveg lenne rajta. Aki Jézusban van, azon nem rózsa-szín, hanem arany szemüveg van, mindent bearanyoz.

Nem volna-e jó, hogy ez az Ige, amit most Isten adott nekünk, valóság lenne. Akkor elkezdenél ujjongani, és nem kellene biztatni, hogy örülj ma. Nem kellene azt mondani, hogy örvendezzen az egész föld, mert akkor tudnál örülni, ujjongani.