“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Aki vet a léleknek


“Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.” Galata 6,8/bEmlékezzünk vissza a három zsákra, amiben a vetőmagvaink vannak, a cselekedetek, a beszédünk és a gondolataink zsákjára. Emlékezzünk a testi és lelki földre. Hadd tegyem fel újra a kérdést mit akarsz aratni? Mert ugye azért vetünk, mert aratni szeretnénk. Mit akarsz aratni? Tegnap beszélgettünk arról, hogy minden ember boldogságot szeretne aratni. Azt mondtuk, hogy bûn-magból soha nem terem boldogság. Bár maradna benne a szívedben: bûn-magból soha nem lesz boldogság! Mert amit vet az ember azt aratja.

Beszéltünk arról, hogy mit jelent a testnek vetni. Kérdezem, hogy melyik szántóföldet ápolod, muveled, félted? Szembenéztünk már azzal, hogy a testem? vagy a lelkem? A lelked parlag föld? Megmunkálatlan föld, felszántatlan föld? Nézd testvér, ha te nem munkálod, nem szántod, majd szántja az Isten. Mert Isten tud szántani. Éles az ekéje. Szenvedés, halál, koporsó szánt az Isten.

Lehet hogy te nem akarsz szántani. Vigyázz testvér, majd szántanak. Hadd kérdezzem megvárod? Vannak közöttünk olyanok, akik úgy érzik, a lelkem csupa seb, mint egy felszántott föld. Sokan vannak akik azt kérdezik, miért van annyi nehézség, annyi baj, miért jön egyik a másik után? Nagyon emlékszem egy asszonyra, aki ezzel a kérdéssel állt elém a második haláleset után. Azt mondtam, ne félj, ha az Isten szánt, vetni is fog. Így szoktatá őt rendre és tanítá Istene.” (Ézsaiás 28,26.) Nemcsak szánt, vet is.

Jó volna, ha magad kezdenéd el szántani, munkálni a földet, és nem hagynád parlagon. Mert látod az Isten jó földbe jó magot vet. Mert ez a titka az aratásnak jó földbe jó magot, felszántott földbe jó magot vetni.

Nem tudom, aki itt vagy ezzel a felszántott lelkeddel, ezzel a nagyon sok miérttel, mit vetsz bele? Igénk így mondja: Aki vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.”

Isten vetése csodálatos vetés. Ô is ebből a három zsákból vet. Az Ô gondolataiból. Azt mondja az Ige: az Ô gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.” (Ézsaiás 55,9.) Egy másik helyen így mondja az Ige: békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.” (Jerémiás 29,11.)

Az Isten gondolatai sokkal jobbak, mint amit valaha el tudnál képzelni magad felől. Ô a szeretet Istene. Így mondta el valaki, régen nem volt otthon, és mikor végre megérkezett a kisfia elébe szaladt és azt mondta: édesapám úgy örülök, hogy hazajöttél, egész nap azt akarom csinálni, amit mondasz. Gondoljátok, hogy most megbeszélem a feleségemmel, hogy mit nem szeret a gyerek? Hát olyan boldog napot fogok neki rendezni, amilyen soha nem volt. Hát kicsoda a ti Istenetek? Ha átadnád magad Neki, olyan életet adna, amit el sem tudsz képzelni. Mert az Ô gondolatai békességnek gondolatai, hogy kívánatos véget adjon.

Ez az Ô vetése, a gondolat vetés. Az Ô beszéde az Ige. Az Istennek beszéde élő és ható.” (Zsidók 4,12.) Sokszor mikor végignézek embereken, olyan érzésem van, hogy mertek eljönni, hát nem tudják, hogy az Ige élő és ható? Nem tudják, hogy képes felborítani mindent ott belül?

Így mondták egyszer egy gyerekre, hadd menjen a bibliaórára, nem árt az neki. Pedig árthat, felboríthat mindent. Lehet hogy belehull egy szó a szívedbe, és éjszaka már nem tudsz aludni. Lehet hogy felborul minden, eszedbe jutnak régi dolgok, felborul az egész életed, mert az Ige élő és ható és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” (Zsidók 4,12.) Isten beszéde a legnagyobb erő ezen a földön. Öl és elevenít. Sírba visz és kihoz. Hatalmas szó ez a beszéd. Ma érezheti ezt a szíved.

A harmadik zsák ahonnan Ô vet, az Ô csodálatos cselekedete. Isten adta Jézust. Isten nemcsak gondol, nemcsak beszél, Ô cselekszik. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő Egyszülött Fiát adta,” (János 3,16.) hallod, cselekedett. Belenyúlt a zsákba ott a mennyben és levetette erre a földre a legdrágábbat.

Éppen a napokban olvastam újra Ábrahám történetéből azt a részt, amikor Isten azt mondja áldozd fel a te egyetlen egyedet! És szív-dobogva olvastam, ment az apa a fiával mentek ketten együtt a Mória hegyére, a fiú vitte a fát, az apa kezében a kés. Megint a szívem mélyéig hatolt, láttam menni Jézust hátán a fával a Golgotára, és mellette ment láthatatlanul az Atya, nem egyedül ment, mentek ketten együtt egészen a Golgotáig.

Isten cselekedett! Nemcsak gondolta, nemcsak szólt, hanem megtette. Látjátok abban a pillanatban, amikor Ábrahám ki akarta nyújtani kezét a fiára, akkor Isten azt kiáltja hogy ne! Mert ezt ember nem tehette meg. De tudd meg, hogy ott a Golgota keresztjén az Atya kezében van az ostor, az ő kezében van a kés, ő adta oda a Fiát, amikor elhangzott ez a szó, hogy Elvégeztetett!” Isten halálos véres vetéssel vetett. Neked semmi más dolgod nincs, mint elfogadni.

Azt a kedves történetet hadd mondjam el, egy híres evangélista kis-lányával történt, aki elfogadta Jézust, Istennek ezt a csodálatos vetését, és így mondta az evangélista, vasárnap reggel ment a gyermek-istentiszteletre, és megállt a templom elott, mert hallotta a kislánya hangját. Gyerekek ma én fogok prédikálni, de nem olyan hosszan, mint édesapám, csak röviden. Az én prédikációm csak három mondat, de tudjátok ez elég az üdvösségre. Ez a három mondat így hangzik: Isten mondta, Jézus megtette, és én hiszem. Gyerekek, ennyi elég az üdvösségre.

Kettő megtörtént már, a harmadik a te dolgod. Olyan megdöbbentő ez az Ige, hogy aki vet a léleknek.” Hát Isten vet, vagy én vetek? Értsd meg testvér, a te lelkedbe csak te vethetsz. Így mondja a példázat: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvete az ő mezejében.” (Máté 13,31.)

A te földedbe csak te vethetsz, ez az Isten csodálatos kegyelme. Ô az ajtó elott áll és zörget, nem fogja rád törni. Isten szabadságot adott arra, hogy beengedd azt a magot, vagy visszautasítsd. Ô erővel a lelkébe senkinek nem vet. A magot neked kell bevetni, a magot neked kell befogadni. Csodálom és imádom Istent azért, hogy azt a szabadságot, amit az embernek adott, soha nem fogja megsérteni. Isten soha nem volt erő-szakos, és nem is lesz.

Aki vet az ő lelkének bevetetted-e a lelkedbe ezt az egyetlen, ezt a csodálatos magot, Jézus Krisztust? Így mondja az Ige, hogy akik befogadták ot, a romolhatatlan magot, a fölbe esett gabonamagot, amelyik elhalt és sok gyümölcsöt terem, Azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek.” (János 1,12.) Aki vet az ő lelkének, a lélekből arat örök életet. Nem tudom testvér tudod-e, a legszebb szó ezen a világon ez hogy élet.” Ugye tudod, hogy a tied nem élet? De most halld meg, hogy neked is lehet életed. Az élet: boldogság, szeretet öröm, békesség. Isten életet akar neked adni, mert tudja, hogy életre vágyik a szíved. Ne keresd az életet anyagiakban, élvezetekben, dicsőségben. ott soha nem fogod megtalálni. Vess a léleknek, hogy a lélekből arathass örök életet.
Ámen.