“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Valaki beszél


“A sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten elott teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.
De van Sárdisban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám elott és az ő angyalai elott. Akinek van füle, hallja, mint mond a Lélek a gyülekezeteknek.” Jelenések 3,1-6Az első amiről az Ige szól nekünk, így hangzik, hogy Valaki beszél. Ezt mondja az,” tehát valaki beszél. Ezen az egész napon beszélni fog hozzád. Az a Valaki láthatatlan de nagyon valóságosan jelen van. Ahol ketten hárman együtt vagyunk az Ô nevében, ott Ô is jelen van, és beszélni fog.

Az utolsó mondat így hangzott ebből az igerészből: Akinek van füle a hallásra hallja.” Lesznek itt akik hallják, és lesznek itt olyanok, akik nem hallják. A kérdés, hogy neked testvér van-e füled a hallásra, mert Valaki beszél.

Útmutatónk szerint ez az Igéje az egész hétnek: Aki titeket hallgat engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg.” (Lukács 10,16.) Arra szeretnélek kérni, most meg ne vesd azt aki szól, akárki ember az, aki Isten nevében szól, meg ne vesd, mert ezzel Istent veted meg. Soha ne hallgasd kritikával az Igét, sohse merd ítélni a Szót, mert Isten Igéje mögött, az elhangzó Ige mögött Valaki beszél.

A Jelenések könyvében szintén beszél valaki és így mondja az 1,12. versben: Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszél.”

Amikor ma olyan nagyon személyesen azt fogod érezni, hogy Isten beszél veled, akkor fordulj meg ott belől a szívedben, hogy lássad a Szót. Mert ez a Szó látható, Jézus Krisztus a testté lett Ige, olyan szó, amelyik nemcsak Szó, hanem Valaki. Az a János is aki megfordult, Jézust látta.

Szeretném, ha ma úgy tudnál megfordulni, hogy őt lásd. Mert az Ige hirdetője mögött, az elhangzó Ige mögött Valaki szól. Az ember semmi más, mint egy mikrofon. Lehet hogy recseg sokszor, lehet hogy mellékzöngéi vannak ne ezt hallgasd, hanem azt a Valakit, aki szól.

Ez az, amit nagyon szeretnék komolyan elmondani ebben az első Igében, hogy ezt mondja,” amit egész nap hallasz, ezt mondja akinél van az isteni hét lélek” a Szentlélek, a hét lélek a Szentlélek. Ô az aki hozzánk beszél emberi hangon, emberi szón keresztül. A Szentlélek be-szél: akinél van a hét lélek, és a hét csillag.”

A hét csillag Istennek szolgái ezen a földön. Valahol egyszer erről az Igéről beszélgettünk, és azt kérdeztem a testvérektől, hogy mitől fényes a hét csillag? És odajutottunk, hogy megkérdeztem, melyik kapa, melyik ásó fényes? Amelyiket használnak.

Isten gyermekei, akiket használ Isten, fényesek. Mitől fényesek? Így mondja az 1,16. vers: Volt pedig a jobb kezében hét csillag, és a szájából kétélu éles kard jön ki: és az ő orcája, mint a nap, mikor fénylik az ő erejében.”

Isten szeretné, hogy ebben az éjszakában, amiben élünk, a bûnnek az éjszakájában csillag legyél! Rajtad ragyogjon az Isten dicsősége. Isten azt szeretné, ha olyan ember lennél, akinek az arcán, az életén, az egész lényén visszatükröződne az Isten tisztasága, szeretete ha csillag lennél.

Ragyogjon az arcod, ragyogjon az életed, ragyogjanak a szavaid, élesen más légy, mint ez a világ körülötted élesen más, hogy tarthasson a kezében minden nap, mint a hét csillagot.

Az az üzenete ma hozzád Annak aki szól, és ma egész nap szólni fog, azt szeretné, hogy csillag legyél. Ha már az voltál valaha, újra szeretne megtisztítani attól a bûntől, attól a szennytől, ami elvette a ragyogásodat, az örömödet.

Eszembejut egy kislány, Budapesten a villamoson találkoztam vele. Láttam őt ragyogni mikor Jézust elfogadta. Kérdezem tőle Esztikém hol van az örömöd? Azt mondja nekem: a hívő életnek nem lényege az öröm. Mit mondasz? Hát ki beszélte ezt be neked? Hát nem azt mondja az Ige: Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4,4.)

Ragyogjatok mindenkor, mikor legsötétebb az éjszaka akkor a legjobban. Isten üzenete mindig nagyon rövid Valaki beszél veled, Valaki szól hozzád, és az a Valaki azt szeretné, hogy ebben az éjszakában amiben benne élsz, otthon is, munkahelyen is, ebben az éjszakában csillag légy.