“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Aki győz, az fehér ruhákba öltözik

Szeretnénk újra visszatérni az első üzenetre ma reggel, arra amit hallottunk hogy Valaki beszél velünk. Egész napon át az Igén keresztül Valaki beszél velünk.

Ezzel kezdte az Ige hogy ezt mondja az Úr.” Utána rögtön hallottuk ezt a mondatot, amivel befejezte az igerészt: Akinek van füle a hallásra, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezetnek.”

Vajon te hallod? Hallottad, Jézus az, aki beszél veled, hogy nagyon személyesen ismer, és hogy tudja azt, hogy nem teljes az életed? Aki tudja azt, hogy hiány van még a fehér ruhádban is.

Most azt mondja az Ige, hogy fehér ruhákba öltözik.” Lehet hogy elkezdted az öltözést. Később a Jelenések 19,7-8 azt mondja: Örüljünk, és örvendezzünk néki, mert eljött a Bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.”

Az Úr Jézus megajándékozott fehér ruhával, de ezeket a ruhákat fel kell öltözni. A menyasszonynak el kell magát készítenie. Ismerjük azt a mondást, hogy olyan sokáig öltözik, mint egy menyasszony.

Bizony a mi lelkünk is, Jézus Krisztus menyasszonya, sokáig öltözik. Idő kell ahhoz, hogy a fehér ruhákat fölvegyük magunkra. Az első ruhadarab, ami felkerült: a bûnbocsánat. De tovább is öltözni kell. Így mondja az Ige: Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám elott és az ő angyalai elott.”

Fehér ruhákba öltözik aki győz. Nem tudom, hogy folyik-e életünkben az öltözés? Az Efézusi levélben így mondja, hogy Levetkezzétek ama régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt. És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” (4,22,24.)

Egy emlékem van, amit egyszer valaki így mondott el, hogy valahol a bennszülöttek között volt egy konferencia, és jöttek a különféle törzsek. Azt mondotta, volt egy törzs, akik otthon teljesen meztelenül jártak. Hallották, hogy a konferenciára felöltözötten kell jönni. Miután ezt hallották, mindenki szerzett magának egy ruhadarabot. Így mondta el a misszionárius, hogy amikor jöttek a bennszülöttek, mérhetetlen komikusan néztek ki. Egyiken egy nyakkendő volt, más semmi, másikon egy kalap, más semmi, a harmadikon egy cipő, és más semmi. És akkor azt hitték, hogy fel vannak öltözve.

Akkor azt mondta, hogy eszembe jutott Istennek a hívő népe ebben a világban. Talán húsz évvel ezelott felvettél egy ruhadarabot, és azóta jársz ebben az egyetlen ruhában, és azt mondod, hogy fel vagyok öltözve.

Aki győz, az fehér ruhákba öltözik.” Ez az öltözés folyik. És tovább kell öltöznünk, nehogy egyszer mezítelennek találtassunk majd. Szeretnélek kérni testvér, hogy győzzél napról-napra, kicsi és nagy kisértésekben és próbákban. Hogy egyre teljesebb legyen az a ruházat. Hogy egyre inkább hasonlíthass a Krisztushoz. Tovább kell öltöznünk otthon is, mert ami most elkezdődött bennünk, az folytatódik otthon, és öltözni kell és öltözni, egészen az Úr visszajöveteléig. Addig naponta az a dolgunk, győzzünk, és újra és újra győzzünk.

A Jelenések könyve minden egyes levelének ez a vége: Aki győz!” Testvér azok az örökélet győztesei, akik a gyakorlati életükben, kísértéseikben, próbáikban győznek, és egyre jobban fehéredik a ruhájuk, és egyre jobban felöltözöttnek találtatnak.

Milyen jó volna most úgy hazamenni, hogy teljes örömnek tartom a következő kísértést, mert lehet győzni. Milyen jó volna most úgy hazamenni, hogy felébredne bennünk az a vágy, hogy alig várom, hogy jöjjön az első próba, mert szeretnék fehér ruhákba öltözni, hogy ne kelljen az Úrnak a nevemet kitörölni. Mert ugye itt többen mondták, hogy bizonyosak, hogy beíratott nevük az élet könyvébe. De jaj nehogy kitöröljék! Nehogy legyen valami olyan az életemben, amin keresztül kénytelen kitörölni az Úr.

Hiszem, hogy az Úr mindent megtesz, hogy ne kelljen kitörölni, de testvér te is tegyél meg mindent. Napról-napra tisztítsd meg a fehér ruhát, és öltözz, hogy arra a napra készen legyél.

Így mondja az Ige: fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám elott, és az ő angyalai elott.” El tudod képzelni, hogy milyen lesz az a pillanat, amikor Jézus vallást fog tenni rólad az Ô Atyja elott, és az Ô angyalai elott?

Tegyél róla vallást az emberek elott, hogy Ô is vallást tehessen majd rólad. Ne szégyeld őt az emberek elott.

Olyan éles emlékem, a hívő életem elején, amikor még tanítottam, a szakfelügyelő mondta nekem a folyosó sarkában: kartársnő én is hiszek Jézusban, de erről nem kell beszélni. Akkor azt mondtam az én Bibliámban az van: Aki vallást tesz én rólam az emberek elott, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám elott.” (Máté 10,32.) A maga Bibliájában nem így van?

A te Bibliádban nem így van? És a gyakorlati életedben nem így van? Ha vágyol arra, hogy egyszer majd Jézus vallást tegyen rólad, akkor tegyél most itt vallást róla az emberek elott, szóval, élettel, gyakorlattal.

Akinek van füle a hallásra, hallja.” Te hallottad, hogy valaki beszélt veled? Merj ma hinni Isten szavának teljesen. Merd ma rábízni magadat teljesen. Hadd legyünk egyszer együtt az Isten országában.

Ne vedd az Igét könnyen. Tedd meg amit mondott. Hadd lehessünk egyszer örökkön örökké együtt.

Imádkozzunk:
Uram hadd dicsőítsünk Téged azért, hogy ezen az egész napon át beszéltél velünk. Köszönjük, hogy válaszoltál sok kérdésünkre, sok ki nem mondott kérdésünkre. Hálát adunk Neked azért, hogy cselekedni is akarsz sokunkkal. Köszönöm, hogy kezed kész a mozdulásra, hogy beírd azoknak a nevét az élet könyvébe, akik kérik ezt Tőled.

Áldunk Téged azért, hogy semmi akadálya nincs, hiszen hullott a drága vér. Köszönjük Neked Úr Jézus Krisztus, hogy magadra vetted a mi bûneinket. Dicsőítünk Téged ezért. Segíts elfogadni egyszeruen, hitben. Add, hogy senki ne lépjen ki ebből a teremből e nélkül a bizonyosság nélkül.

Kérlek segíts vallást tenni az emberek elott a te nevedről. És áldunk Téged azért a napért, amikor Te fogsz rólunk vallást tenni az Isten angyalai elott. Úr Jézus áldj meg minket, bocsáss el a Te áldásoddal, és kérlek Téged vezesd úgy az életünket, hogy mindnyájan lehessünk majd hófehérben ott színed elott, a Te dicsőségedre.
Ámen.