“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Aki szomjúhozik jöjjön el


“És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” Jelenések 22,17Azt mondja az Igénk, hogy aki szomjúhozik jöjjön el.” Nem tudom, van-e egyáltalán ember a földön, aki nem szomjúhozik. Mit jelent ez a Lélek nyelvén, hogy szomjúhozik, hogy szomjas?

Talán így szeretném máképp mondani, hogy az emberben születésétől fogva van egy vágy, ami hajtja. Akiben nincs vágy, az talán nem is tud tovább élni. Csak azt nem tudja az ember gyermekkorától kezdve az öregkorig, hogy mi az amire vágyik.

Sok ember azt hiszi, hogy több pénz kellene. Tapasztaljátok-e, hogy ez a világ milyen szomjasan fut a pénz után? Ha már olcsóbban lehet kapni valamit, szalad az ember, hogy megvegye. Érdemes menni másik piacra, másik üzletbe, hogy egy pár forintot megspóroljon. Ha valahol ki van írva, hogy 20 százalék engedmény, azt is megveszi az ember, amire nincs szüksége, csak azért, mert olcsóbban lehet kapni. Ha valahol többet lehet keresni, hajlandó az ember munkahelyet változtatni, és menni más-hová. Hihetetlen mélyen benne van az emberben a pénz-szomj. Tulajdonképpen a pénzt szereti az ember, vagy azokat a dolgokat, amiket azon kapni lehet? Van akit a jobb körülmények, vagy lakás, bútor hajt a pénz után, vagy élvezet-szomj van mögötte.

Az ember olyan kevéssé ismeri önmagát, nem gondolkozik azon, hogy miért kell nekem a pénz. Miért szeretném hogy több legyen, mire vágyom végső soron? Miért kellene több, mi hajt? Valaha megálltál, és végig gondoltad, hogy mi hajt, hogy mire vagy szomjas?

Az ember nagyon sokszor nem is valamire vágyik, hanem valakire. Rájöttél már, hogy nem valami kellene, hanem valaki? A gyerek nagyon sokszor a szüleit szomjúhozza. A kicsi gyerek hogy ragaszkodik az anyjához, és kétségbe ejti, ha nincs. Micsoda öröm amikor meglátja. Olyan nagyon helyesek, amikor úgy tudnak örülni.

Elsős voltam, amikor egyszer váratlanul édesanyám jött be az osz-tályba, úgy ugrottam ki a padból mindenen keresztül. Micsoda öröm, amikor az ember meglátja azt a valakit, akit szeret.

Később a fiatal is valakit keres. Aztán ha úgy gondolta, hogy megtalálta, talán egy időre még azt is gondolja, hogy most boldog vagyok. Itt a legtöbben idősebbek vagyunk, akik rájöttek már, hogy csalódtam, ami-kor azt a valakit megtaláltam. Legtöbb házasságnak az a fájdalma, hogy akit választottam, nem olyan amilyennek gondoltam. Hány válás következik be ezért. Aztán meglát egy másikat, és arra gondol, hátha ez lesz az. És akkor tuzön-vízen keresztül válás és akkor kiderül, hogy a második sem az a valaki, akire vágytam.

Olyan jó volna most a saját életünkbe belenézni. Tulajdonképpen ez a mérhetetlen mély szomjúsága van mindenkinek, keres valakit aki szeret, és akit ő igazán szeret.

Ebbe a szomjas világba hangzik bele a mai napra szóló Ige: Ha valaki szomjúhozik” aki szomjúhozik.” Te vagy az az ember? Akkor neked szól az Ige: Aki szomjúhozik jöjjön el.” Milyen jó volna most, ha rájönnél, hogy mire vagy szomjas, ha ráébrednél arra, hogy nincs ezen a világon kút, amelyik kielégítené a szomjúságodat.

Boldog az az ember, aki erre már rájött, hogy el kell fordulnia mindentől, amivel eddig már próbálkozott. Jöjjön el. Mi úgy vagyunk teremtve, hogy csak az Isten szeretete elégíthet ki. Minden más kevés. Lehet hogy most csalódottan nézel rám köszönöm ez nem kell. Nekem egy ember kell. Pedig így igaz, mikor Jézust megtaláltam azt mondtam, mindig őt kerestem, csak nem tudtam nevén nevezni.

Merj most odafordulni afelé az Isten felé, aki téged Jézus Krisztus által kimondhatatlanul szeret. Nem olyan régen olvastam egy nagyon érdekes könyvet, a hitről szólt. Azt írta, hogy a hitnek legelső formája az a vágy, amelyik felébred Isten iránt, Jézus iránt. Amikor valakinek a szívében egészen érthetetlenül nem embertől szomjúság támad Isten után.

Így mondja az Ige: Boldogok akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot.” (Máté 5,6.) Amikor a Szentlélek által felébred az emberben a vágy, akkor már boldog, mert érzi, hogy valami elkezdődött, és hogy felülről kezdődött. Jó volna ha mondaná most valaki: én már érzem. A hitnek az első formája a vágy, amelyik csendesen kezdődik, egyre erősödik, és egyszer csak úgy érzi az ember, hogy nem bírom már. Átélted már ezt? Ha igen, akkor boldog ember vagy.

Amikor Zákeus hallott Jézusról, akkor már mindenen keresztül oda akart jutni, hogy lássa ot. És amikor nem tudott előre furakodni, akkor felmászott egy fára. Van-e itt valaki akit már ez a vágy hozott ide? Aki szomjúhozik, az már közel van Jézushoz. Boldog aki már tudja, hogy Jézusnál találom meg, amire kicsi gyerekkorom óta vágyom.

Ismerjük a vérfolyásos asszony történetét, aki éveken keresztül vérfolyásban szenvedett és sok orvostól sokat szenvedett.” (Márk 5,26.) Valakitől hallott Jézusról és azt mondta: ha csak a ruhája szegélyét illetem is, meggyógyulok. Ez a vágy viszi oda Jézushoz. A tömegben megérinti Jézust, és Jézus észreveszi ezt: valaki érintett engem.” Ezt a vágyat Jézus azonnal megérzi. Mert ennek a vágynak az az ígérete, hogy ők megelégíttetnek.” Testvér aki vággyal jöttél ide meg fogod kapni amire vágyol. Ez az ígéret!

Azt mondta az Igénk: aki szomjúhozik jöjjön el,” és van még egy mondat: aki akarja.” Látod a vágy amikor már nagyon erős, akarattá lesz. Az Isten semmit nem csinál az emberrel akarata ellenére. Mindig nagyon csodálom és szeretem Jézust, hogy senkivel nem tesz semmi erőszakot. Az ég és föld Ura, a testté lett Isten így mondja az Igében: Ímé az ajtó elott állok és zörgetek.” (Jelenések 3,20.) Soha nem töri rád az ajtót, és nem kényszeríti rád önmagát. Értsd meg, ezt neked kell akarnod. Akarod megnyitni az ajtót, akarod beengedni Jézus Krisztust? Ennek az estének ez az értelme: az ajtódban áll és zörget. Ha nem akarod nem nyitod meg. Ha nem akarod, úgy mehetsz el innen ahogy idejöttél, nem történik veled semmi.

De ha akarod, akkor vegyed. Újra mondom, Jézus nem erőszakos, és nem is lesz az soha. Azok a követői, akik erőszakosak, nem ismerték meg ot. Soha ne higgy olyan gyermekeinek, akik erőszakosak veled. Ez nem Jézus módszere. Ô szeret, hív, zörget, kérlel, de a döntés rajtad múlik. Aki szomjúhozik jöjjön el.”

Úgy örülök, hogy idáig eljöttél. Már ez is olyan nagy dolog. Hívtak és eljöttél. Mondhattad volna, hogy nem. De Jézus nemcsak idáig hívott, Jézus önmagához hívott. Valahol egyszer arról beszéltem, hogy Jézus nemcsak a váróteremig hív, nemcsak a rendelőig. Minden bibliaóra tulajdonképpen Isten váróterme. Itt is rendelés folyik a nagy Orvos rendel. Úgy ülünk itt, mint egy Sztk. váróteremben. De hallottál már olyat, hogy valaki többször elüldögélt a váróteremben, végig hallgatta, hogy a többinek milyen betegsége van, és megnyugodott, hogy azért az övé nem olyan komoly, mint a többié. Ugye ettől nem lehet meggyógyulni, talán csak megnyugodni. Így mondta valaki: olyan jól megnyugodtam azon a bibliaórán. De ugye csak hazaviszi valaki a betegségét, ha egy kicsit megnyugodott? Ha neked ott van a bûn az életedben, szépen hazaviszed magaddal. Nem sok történt, egy kicsit megnyugodtál. Hiába üldögél valaki egy életen keresztül a váróteremben, attól nem fog meggyógyulni. De közelebb van az orvoshoz, mint az, aki el sem jött a váróteremig.

Jól tetted, hogy eljöttél, de meg kellene tenned a második lépést is, egészen az orvosig, Jézusig. Ô hívni fog téged a rendelőbe, ha akarsz mehetsz de csak ha akarsz. Eltöltheted úgy az életedet, hogy időnként megnyugszol a váróteremben, és aztán hazamész.

Ha neked ennyi elég, hadd mondjam, senki nem erőltet tovább. Úgy szeretem Jézust azért, hogy itt újra azt mondja: ha akarod.” Olyan megdöbbentő volt nekem, amikor azt kérdezte a tanítványoktól: Vajjon ti is el akartok é menni?” (János 8,67.) Annyit jelentett, hogy mehettek, nem tartalak vissza benneteket. Ezen az úton nincs erőszak, bármelyik pillanatban visszafordulhattok. Tudod mit mondott Péter? Uram kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad.” (János 8,68.) Mi már senkihez nem tudunk menni, mert megismertünk Téged.

Aki ismeri a Bibliát, az emlékszik a házasságtörő nőre, odavitték Jézus elé. Erővel vitték oda. És amikor Jézus azt mondja: Aki közületek nem bûnös, az vesse rá először a követ,” (János 8,7.) mindenki elmegy és az asszony egyedül marad Jézussal. Úgy szeretem Jézust, hogy ír a porba, és nem néz az asszonyra. Ez azt jelenti, hogy most elmehetsz, senki nem őriz, senki nem tartja rajtad szemét, én sem. Ha akarsz most elmehetsz. Mehetsz vissza a házasságtörő életbe, senki nem őriz, akik idehoztak eltüntek, kimehetsz a templomból.

Engem ez rendít meg, hogy az asszony nem mozdul. Ô már valamit megérzett abból a szeretetből, ez az asszony már fogva van, egy lépést nem megy addig, amíg meg nem hallja: Asszony hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztat-é téged?” Én sem kárhoztatlak; eredj el és többé ne vétkezzél!” (János 8,10-11.) Míg meg nem érti: hogy meg vannak bocsátva a bûnei, mehetne szabadon tovább, de nem megy el. Ô akarja az új életet. Te is akarod, te sem akarsz elmenni úgy, ahogy idejöttél?

Ma mondd a szívedben: Uram nem megyek el, olyan rossz volt eddig is szomjasan élni, ilyen szeretet koldusan, minden embertől szeretet koldulni és üres kézzel elmenni. Olyan rossz volt eddig is ez a szegény élet.

Újra hadd kérjelek, ne legyél olyan bolond, hogy elmész innen úgy, hogy nem kaptad meg, amiért idehívott. Aki szomjúhozik jöjjön el, és akarja vegye az élet vizét ingyen.” Hát vedd el!

Hogy kell elvenni? Ahol az Ige hirdettetik, ott Jézus személyesen és valóságosan ott van, és most egészen közel vagy Hozzá. A hit annyit jelent, megragadni a jelenlevő Krisztust. Venni annyit jelent, hittel megragadni ot. A vérfolyásos asszony hittel érintette Jézust. El ne menj úgy, hogy el ne vedd azt, amit itt most Ô adni akar.

Abban a pillanatban, amikor valaki megragadja a jelenlevő Krisztust, a vágy örömmé változik. Hányan mondták már el, hogy náluk hogyan történt ez. Egy leány így mondta: csak hallgattam, hallgattam és meg-értettem, most csak hinni kell, és azt mondtam: hiszek, és egy perc múlva már örültem. Megragadta Krisztust hit által és vette azt, amit itt most kapni lehet, örömöt, boldogságot, felszabadult életet. Mégpedig ingyen!

Itt most olyan valamit lehet kapni ingyen, amit pénzen soha nem lehet megvenni. Tulajdonképpen azt, amiért érdemes élni, pénzért azt nem lehet kapni, csak ingyen. Ma itt ebben a szobában ingyen lehet kapni. Vedd hát el, merd azt mondani, ha így van, akkor ezt most kérem. Ha tényleg van boldogság ingyen, ha tényleg van szeretet, öröm, békesség, akkor én kérem. Itt csak egy akadály van, ha túl büszke vagy arra, hogy ingyen kapj valamit. Mi úgy vagyunk, ha emberek valamit ajándékba akarnak adni, azt valahogy csak viszonozni kell majd. Vagy van abban valami becsapás, majd utólag derül ki.

Mi olyan bizalmatlanok vagyunk, pedig nyugodtan elhihetnéd, ha Jézus mondja: Aki szomjúhozik jöjjön el, és aki akarja vegye az élet vizét ingyen.” Nekünk valóban csak ingyen lehet venni. Csak úgy kaphatod, hogy annyira rászorulsz már, hogy most már feladod a büszkeségedet. Az a sok csalódás, ami az életedben volt már, bárcsak jó lett volna arra, hogy összetörje a büszkeséged. Nem figyelted még, hogy milyen mód-szeresen csinálja ezt az Isten?

Egy asszony mondotta nekem, akit megcsalt a férje: nem is az érdekel, hogy megcsalt, de az, hogy engem csalt meg, ez a kibírhatatlan, hogy engem. Isten módszeresen a büszkeségedet akarja összetörni, hogy egyáltalán meg tudnak lenni nélküled? Pedig meg voltál győződve, hogy milyen fontos vagy, hogy téged pótolni sem lehet. Isten mindig tudja, hol kell törni a büszkeségünket. A tied már összetört? Ha nem, akkor lehet, hogy még sok minden elotted van, ami még fájdalmas lesz. A törés mindig fájdalmas.

Hadd kérdezzem, olyan szegény vagy már, hogy elfogadhatsz valamit ingyen? Ezért, hadd mondjam újra, nem lehet fizetni semmit. Isten nem vár tőled sem ígéretet, sem elhatározást, sem javulást, sem fogadást, semmit. Csak azt, hogy ma nyújtsd ki a kezedet, és fogadd el az Ô csodálatos ajándékát. Tudjátok miért szoktunk karácsonykor ajándékozni? Szokták mondani, karácsony a szeretet ünnepe. Ki volt az első ajándékozó? Isten! Amikor Jézust adta. Ô az első nagy ajándékozó. De mit ér a sok ajándék karácsonykor, amit talán ezen a karácsonyon kapni fogsz, amit néhány napon belül visszacserélsz, ha nem fogadod el Istennek a kimondhatatlan ajándékát. Az Istennek pedig legyen hála, az ő kimondhatatlan ajándékáért!” (2 Kor 9,15.)

Elfogadod? Elfogadtad? Testvér nem volt még, és nem is lesz karácsonyod, amíg nem akarod elvenni, elfogadni, amit Isten neked adni akar. Ô tudja, hogy mire van szükséged.

Karácsony elott az ember azon gondolkozik, hogy kinek mire van szüksége, nehogy olyat vegyek, ami felesleges. Ilyenkor az ember megfigyeli a másikat, mije hiányzik. Isten kitalálta, neked mire van szükséged. Tudja hogy bûnbocsánatra van szükséged, örömre, erőre, békességre, életre. Ezzel akar megajándékozni Jézusban. fogadd el Jézust, vegyed az Élet vizét ingyen.”

Az hogy neked ingyen van annyit jelent, hogy valaki azért már fizetett. Ne hidd el, hogy azért amit neked ingyen adnak, azért valaki nem fizetett. Azért a kegyelemért, bûnbocsánatért, szeretetért valaki fizetett. Nem is volt olcsó a legdrágább ajándék volt.

Amikor egyszer odamentem az én mennyei Atyámhoz és megkérdeztem Tőle, hogy az a karácsonyi ajándék, az az üdvösség, boldogság, bûnbocsánat sokba került? Látod, akkor megmutatta nekem a Golgota keresztjét, azt a mérhetetlen szenvedést, amit fel sem tudok fogni, és azt mondta nekem: gyermekem ennyibe került. fogadd el testvér, Ô mindent kifizetett. bûneid büntetése Rajta van. Érted van a kereszt. fogadd el az élet vizét ingyen.

Imádkozzunk:
Uram lehet, hogy ma este elmegyünk úgy, hogy megint csak túl büszkék vagyunk, hogy más valaki haljon meg helyettünk, érettünk. Kérlek azért, tedd olyan erőssé szomjúságunkat, hogy egyszer mégis csak oda vigyen Hozzád. Ha van itt valaki, aki most akarja, segíts, hogy hozzájusson ingyen, a kereszten kifizetett drága kegyelmedhez.
Ámen.