Csendes napok üzenete

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1997. februárElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Mi láttuk az Ő dicsőségét


Évi Ige: “Boldogok a békességszerzok, mert ok az Isten fiainak mondatnak.” Mt 5,9

“És láttuk az O dicsoségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsoségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” Jn 1,14Úr Jézus arra kérünk, áldd meg ezt az új évet számunkra. Áldd meg az elso vasárnapot ebben az évben és cselekedj velünk Igéd és Lelked által. Hadd legyünk békesség szerzok és békesség követek. Nevedért kérünk.
Ámen.

Szerettem volna azzal kezdeni a mai Istentiszteletet, hogy Boldog újévet! De nagyon világosan rájöttem, boldog év nincsen. Mi ez, hogy “boldog év?” Valaki azt mondta: mostanában mindig dátumokat éltetnek: “Éljen május 1.” Az nem tud élni. Ugyanígy nem lehet egy év boldog. Csak az ember lehet boldog. Olyan nincs, hogy boldog ez az év. l983 nem lehet boldog év. Csak te lehetsz boldog ember. Olyan jó, hogy a boldog újévhez ezt mondhatom, hogy “Boldogok”, – az évi Igénk szerint a “békességszerzok.”

Akkor lesz boldog éved, ha boldog ember leszel ennek az évnek minden napján. Érdekes ez az Ige, az új magyar fordítás így mondja: a békesség teremtok. Egy kicsit megálltam ez elott, – lehet békességet teremteni? Csak egy Teremto van, Isten! O tud békességet teremteni. Ember nem tud. Az elso teremtés Isten teremtése volt. “Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.” És az elso teremtés megromlott. Isten kénytelen volt újat teremteni.

2Kor 5,17-ben ezt mondja az Ige: “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az.” Így folytatja a következo vers: “Mindez pedig Istentol van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által…. Mert azt, aki bunt nem ismert, bunné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Obenne.” Az új teremtés egészen megdöbbento, fordítva kezdodik, az emberrel. Az elso teremtésnél utolsó volt az ember. Leírja Mózes elso könyve: Isten teremtette az eget és a földet, a teremtés utolsó lénye, csodája az ember volt.

Az új teremtést Isten az emberen kezdi. “Aki Krisztusban van, új teremtés az.” Az elso új teremtés maga Jézus Krisztus. Így mondja a Biblia: “Az elso zsenge”. Az elso aki egy új ember, egy új emberfajta. Jézus született ember és teremtett ember egyszerre. Asszonytól született, de így mondta Máriának az angyal: “A Szentlélek száll te reád és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged.” (Lk 1,35). Ugyanúgy, ahogy az elso emberbe lehelte az O Lelkét, ezt a második embert, Jézus Krisztust, Isten teremtette. O az elso új ember! Sok atyafi közt az elso. Aztán sok új embert teremtett. Téged is! Új teremtés vagy? Hozzá tartozol-e ehhez a csodálatos új teremtéshez, aminek a vége lesz az új ég és az új föld? Az emberrel kezdodik és az új világgal fejezodik be.

Isten békességet teremtett Jézus Krisztus által. Azt is elmondja, hogyan megy végbe ez az új teremtés: “Azt, aki bunt nem ismert, bunné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Obenne.” Jézust Krisztust tette bunné, Isten nem nekünk tulajdonította a bunt.

Mikor utoljára beszéltem édesanyámmal lelki dolgokról, azt az Igét olvastam: “Boldog ember az, akinek az Úr bunt nem tulajdonít.” (Zsolt 32,2). Nem azt mondja az Ige, hogy nincs bune, csak nem neki tulajdonítja. Édesanyám rám nézett. – hát kinek? Jézusnak! Isten azért küldte Jézust, hogy mindnyájunk bunét Neki tulajdonítsa, mintha O tette volna. És azt mondottam: ha ezt most elfogadod, úgy néz rád, mintha soha nem vétkeztél volna. Isten igazsága van itt Jézus Krisztusban. Megigazulni annyit jelent: igazzá lenni Jézusért. Neked tulajdonítja igaz, tiszta, szent életét. Ennyit jelent, hogy Jézus Krisztusban.

Isten azáltal teremtett békességet, hogy új embert teremtett. Ennek az embernek mondhatja, hogy békességszerzo. Ha O újjáteremthetett, akkor lehetsz békességszerzo ezen a földön.

Valahol itt kapcsolódik a másik Ige hozzá, amikor azt mondja: “Mi láttuk az O dicsoségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsoségét.” Így lehet a tied, meg az enyém, hogy látom. Mondhatod, hogy láttad? Világos, hogy mindig magunkat látjuk. Egészen ijeszto, még igeolvasás közben is, események közben is, mindenben ami történik. Figyeljétek meg, milyen gyakran használjuk: én, én, én. Magamat látom, ezért nem tudom meglátni Istent, Jézust és az O dicsoségét.

Ma azt is megértette velünk az Ige, hogy mit jelent látni. “Boldogok akik nem látnak és hisznek.” (Lk 20,29). Az ige szóhasználatában a látás a hit. A hiteddel látsz. Egyszer így mondta egy misszionáriusnak a bennszülött, amikor arról beszélt, hogy Jézust látni: most már értem, a hitetekkel látjátok. Nem szemetekkel, a hitetekkel látjátok. Ez a csoda, ha valaki hitével meglátja Jézust. Nem mindenki. A tanítványok itt azt mondják: “mi láttuk”. Kérdezem, ebben a “mi”-ben benne vagy? Láttad Jézus Krisztusban Isten dicsoségét? Vajon valaha megnyílt-e szemed, hogy Ot lásd?

Karácsonykor láttad Ot? Vagy csak magadat láttad, meg a szeretteidet, hogy ki örül az ajándéknak? Mit láttál karácsonykor? Elso karácsonykor mindent lehetett látni testi szemmel. Egy szegény édesanyát, akinek nem volt helye a vendégfogadóban, rengeteg nyomorúságot, istállót, jászolt. Voltak akik már akkor láttak. A pásztorok és bölcsek láttak. Ok látták az O dicsoségét. Ebben az egész furcsa környezetben és körülmények között egyszer csak látták.

Így olvastam nemrégen, hogy Isten dicsoségét senki nem láthatja csak Jézusban. Úgy írta le a könyv, Jézus egy olyan prizma, akin keresztül azt a fehér fényt lehet látni, amibe nem lehet belenézni. Voltatok-e már így? Amikor heggesztenek valahol, ha belenéz az ember a nagyon vakító fénybe, azt mondják, megvakul. Általában fényfogót tesznek eléje, hogy ne lássák.

Isten dicsoségének Jézus testi élete a fényfogója. A prizma, amin keresztül látni lehet. De nem mindenki látja. Te látod? Karácsonykor láttad? Úgy szeretem Koredzsónak annak a híres muvésznek van egy képe, ő látta. Ott van az istálló, a jászol, állatok, és a fény a gyermek Jézusból árad. Nincs más fényforrás. Az a muvész látta honnan jön a fény. Te már láttad?

Van amikor együtt mondják a tanítványok, hogy mi láttuk. Egyszer olyan megdöbbento volt végiggondolnom, kétszer hangzik a Bibliában Jézussal kapcsolatban a kérdés, – “Kicsoda ez?” A virágvasárnapi bevonulásnál a tömeg gúnyosan kérdi, mikor királyként vonul be Jézus, – kicsoda ez? Ezek nem látják csak a szamarat, a rajta ülo vándortanítót, a furcsa hallelujázó tömeget, bolondok ezek?

Aztán még egyszer hangzik: “Kicsoda ez?” A tanítványok viharban vannak. Jézus alszik, aztán fölkel és egy szavával elcsendesíti a vihart, eláll a szél, elülnek a hullámok. Elozo pillanatban még kiabálták a tanítványok: Uram ments meg, elveszünk! De egyszer csak csendesen, nagyon mélyrol, elmondják, hogy “Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki.” (Mk 4,41b). Kicsoda ez? Ok látták.

Valaha láttad? Isten nagy ajándéka a hit ajándéka. Mi nem tudunk hitet csinálni. Isten megajándékozhat most, ahogy hangzik az Ige, hittel és abban a pillanatban látod. Akkor elmehetsz innen mint új ember, mert látsz.

Jézus legnagyobb dicsosége ott a kereszten ragyog. Jaj, ott majdnem senki nem látja. Ott ordít a csocselék. Ott örülnek a farizeusok. Minden sikerül. Ott függ a kereszten, véresen, meggyalázva. Nem Isten Fia, biztos hogy nem, különben nem lehetett volna ezt tenni vele. És ketten látják: egy mellette függo lator, aki azt mondja ennek a véres, meggyötört embernek: “Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban!” (Lk 23,42). Látja Jézust királynak, látja az országát.

Aztán még valaki ott a legvégén: a százados. “Bizony Istennek Fia volt ez!” (Lk 27,54). Ok látták. Álltál-e egyszer úgy a kereszt alatt, hogy láttál? Láttad, hogy értem, helyettem.

Biztos sokan ismerik azt a nagyon szép éneket: “Láttad-é, mikor megfeszítették?” Egy néger spirituálé és azt mondják, hogy megrázó amikor a négerek éneklik mély hangon. “Óh én láttam! Szívem remeg, remeg, remeg.” Ha még sosem remegett szíved, akkor nem láttad Ot. Lehet, hogy nagyon sokszor hallottad. Azt mondja az Ige, hogy a hit hallásból van. Igaz. de a hit lát, látja a láthatatlant.

Az utolsó, aki látta, emlékszel az Igébol arra a büszke farizeusra, ahogy megy a damaszkuszi úton nagyon magabiztosan, mint aki Isten dolgát csinálja. Ezt a veszedelmes szektát meg kell szüntetni. Ott a damaszkuszi úton egyszer csak meglátja Jézust. Egy pillanat alatt ott van a földön, o már a megdicsoült Jézust látja. O már anélkül, hogy ott lenne az a védo test, az a lemez, vagy prizma, vagy minek nevezzem, o a megdicsoült Jézust látja és megvakul. Három napig nem lát. O belenézett Isten dicsoségébe egyenest, egészen. Három napig nem eszik, nem alszik. Így mondja az Úr Anániásnak: “Kelj fel és menj el az Egyenes utcába és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevu tárzusi embert, mert ímé imádkozik.” (ApCsel 9,11). Imádkozik a tárzusi Saul! Mert látta Jézust.

A megdicsoülés hegyén is így látták. Ott is arcra borultak és reszkettek a tanítványok.

Láttad-e Ot? Tudod-e mondani a tanítványokkal együtt: Láttuk az O dicsoségét! Csak így lehetsz békességszerzo. Így mehetsz el ma úgy innen, hogy Jézus Krisztus vére árán megbékültem Istennel. O tud békességet teremteni a Jézus vére által.

A korinthusi levél, mikor elmondja, hogy hogyan teremt Isten békességet, ezt mondja: “Mindez pedig Istentol van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne általunk, a Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (2Kor 5,18-19). Így lehetsz ebben az évben békességszerzo. Egy ember, aki megbékélt Istennel Jézus Krisztus által, aki látta Ot, amint a samáriai asszony merte mondani, hogy mások is lássák: gyertek lássátok, – annak nincs más dolga többé ezen a földön, minthogy Jézusért járjon követségben.

Egy asszonynak a tole fiatalabbtól, – talán a menye volt, – bocsánatot kellett kérnie. Azt mondotta: én, a sértett fél kérjek bocsánatot? Azt mondtam: ha Isten le tudott jönni erre a földre és Isten tud kérni a követei által, – a sértett fél, – akkor te nem tudsz bocsánatot kérni? Milyen megrázó, mi sértettük meg Istent és O jön, mintha Isten kérne általunk. O, a sértett fél Jézusban lejött erre a földre és kér.

Ma újra kér, békülj meg Istennel. “Mert aki bunt nem ismert, bunné tette érted.” Testvér vidd ezt az üzenetet 365 napon keresztül. Minden nap vidd ezt az üzenetet ebbe a világba. Légy örömmondó békekövet. Isten erre szánt téged, hogy boldog ember légy. Nem boldog év, – boldog ember, az év minden napján. Mert békességszerzo, mert Isten fiainak, Isten gyermekeinek neveztetnek.

Azt mondta Jézus tanítványainak: Ha beléptek egy házba, mondjátok a háznak: békesség néktek! Vajon tudsz-e majd belépni így minden házba? A haragosod, az ellenséged házába, – békesség néktek!

Isten azt akarja, hogy boldog ember légy. Békülj meg Istennel. Légy békekövet!

Imádkozzunk:
Uram, köszönöm, hogy átéltem a nagy békekötést Jézus által az Istennel. Köszönöm, hogy kezem beletalálhatott abba az Atyai kézbe. Hadd áldjalak ezért. Köszönöm, hogy átélhettem a sok kis békekötést. Kérlek Úr Jézus, segíts megtalálni az ellenséget. Segíts megtalálni az egymástól elszakadt emberek kezét. Áldj meg minket így, békét teremto Isten, Akinek ez a teremtés Egyszülött Fiának életébe került. Kérlek segíts békességszerzonek lenni mostantól kezdve életünk végéig, nagy Neved dicsoségére.
Ámen.

1983. Újév napján