Csendes napok üzenete

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1997. februárElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Törvény és megváltás


“Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ.” Gal 3,13


Szeretnénk hálát adni Urunk, hogy “a mennynek az ablaka nyitva” van. Köszönjük, hogy szólni kívánsz hozzánk. Áldunk Uram, hogy nemcsak szavad, hanem erod is árad kifelé. Kérlek segíts, hogy ma utolérhessen szavad és erod, cselekedhess velünk Szentlelked által Jézusért
Ámen.

Nem tudom a testvérekben ott van-e, ami a legtöbb gyerekben megvan: a csodavárás. Várjuk-e a csodát? A legnagyobb csoda egészen közel van hozzánk: a legnagyobb csoda Isten Igéje. Ezzel a csodával találkoztunk-e már igazán? Az Ige csoda, – ablak a mennybe. Minden Ige egy ablak. Azért nem úgy énekeltük: “A mennynek az ajtaja nyitva”, mert az is nyitva van, de úgy érzem, ha igazán szól hozzánk az Ige, akkor olyan, mintha egy ablakon keresztül belátnánk a mennybe. Ez az Ige is ilyen csodálatos ablak. Majdnem olyan ablak, mint a János 3,16, az arany evangélium: “Úgy szerette Isten e világot, hogy az O egyszülött Fiát adta.” Jézuson keresztül nyílt ez az ablak.

Ez az ablak Pálon keresztül most éppen ilyen tiszta és világos, amikor azt mondja az Igében: “Krisztus váltott meg minket a törvény átkától.” Isten szívébe látunk ezen az ablakon keresztül. Ebben az Igében két nagy ajándék van. Egyiket így hívják: “törvény”, a másikat: “megváltás”. “Krisztus váltott meg minket a törvény átkától.” Miért ajándék a törvény? Mert nagy ajándék, – de nem látjuk annak. Emlékszünk a háború utáni években mennyire nem volt rend és törvény. Nehéz volt közlekedni, akadályokon kellett keresztülmenni az embernek. Nagy ajándék a törvény, az államrend. Hálát kellene adni, hogy törvényes rendben élhetünk. Amint a rend felborul, az ember nem tudja, ki és hol támadhatja meg. A közlekedésben szeretek szabálytalankodni, egyszer megértettem: a sarki rendor is Isten szolgája az én javamra. Fenntart egy rendet, amiben nyugodtan lehet járni. Jó volna hálát adni, hogy rendben élünk, akármilyen is a rend, de rend.

Ennél sokkal csodálatosabb Isten rendje. Valaki azt mondta: a természeten keresztül nézem Istent és azt mondom: Isten a törvény, a rend Istene. Figyeljük meg a teremtettségben milyen csodálatos rend van, törvények igazgatják. A törvény változhatatlan, megbízható. Tudjuk, hogy egymás után nem lesz két nappal. Élet után jön a halál. Megbízható világmindenségben élünk, ahol egészen biztosan tudjuk, mit várhatunk.

Isten komoly nagy ajándéka az ember számára, hogy kérlelhetetlen, kemény, áthághatatlan törvényrendbe helyezett bennünket ebben a világban. Olyan rendbe, amelyik nem személyválogató. Gondoljunk arra, valakinek lejárt az ideje, jön a halál, hiába állsz a betegágy mellett és mondod: Uram ne, ne! Talán voltál már úgy, hogy szerettél volna mindent megváltoztatni, most ne így következzen és nem tudtad megváltoztatni a törvény rendjét. Talán szeretted volna, hogy két nap legyen egymás után, annyi dolgod volt. Nem lehetett. Biztos, határozott, világos törvényrendben élünk ezen a földön. Nem is lehetne talán élni, ha nem volna ez a sziklaszilárd megbízható rend, amiben élünk.

Isten kezében tartja ezt a rendet. Ez a rend teljesen világos a bun és büntetés dolgában is. Ott is törvény! A bunnek büntetése van, ez törvény. Milyen borzasztó volna, ha egyszer hazudnék és nem történne semmi, máskor hazudnék és akkor baj volna. A bunnek mindig megvan a büntetése. Ez olyan biztos, mint ahogy nappal után éjszaka jön, élet után halál, pont olyan biztos: bun után büntetés jön. Következmények nélkül nincs bun. Sokszor azt gondoljuk, megúsztuk, nem történt semmi. Nem úsztuk meg, mert ez sziklaszilárd kikerülhetetlen törvény. Megint elkövetted a bunt, lehet láthatólag nem történik semmi, de abban a pillanatban elkezdodik a belso és külso romlás. Lehet, hogy valaki házasságtörést követ el, felesége soha nem tudja meg, senki nem mondja meg és mégis elkezdodik a belso romlás szeretet vonalon, kettojük kapcsolata vonalán. Senki nem tud róla, de a törvény muködik és ennek következménye van.

Nem lehet következmények nélkül bunt elkövetni. Azonnal megvan a következménye belül és azután pedig életed külso dolgaiban a legszélso határig. Életednek minden kapcsolatán, minden gondolatán szétárad a romlás. Hihetetlenül komoly, kérlelhetetlen vas-törvény a bun és halál törvénye. Lehet azt hitted, nem lesz belole semmi és egyszer majd ott fogsz állni egy tönkrement és eltékozolt élet fölött, amit tönkretett a bun, a kis hazugság, szeretetlenség, indulat.

A bun törvény! A törvény ajándék. Súlyosabbat szeretnék mondani: a törvény átka ajándék. Talán egyszerubben megértjük, ha azt mondom: testi életben a fájdalom ajándék. Ha valakinek bármi betegség van az életében, megjelenik a fájdalom. Milyen rettenetes volna, ha úgy rohadna el vakbeled, hogy nem éreznél fájdalmat. A rák azért rettenetes, mert sokára fáj. Ajándék, hogy fellép a fájdalom és orvoshoz kerülhetsz. Milyen ajándék, hogy a bunnek átka van, ahogy a betegségnél is egyszer csak felfut a láz 40°ra és figyelmeztet.

A bun átka, a törvény átka ajándék. A bun következménye nyugtalanság, idegesség. Akik Jézust megismerték, tudják, milyen nagy ajándék, hogy nem tudtam aludni, hogy hiába mentem orvoshoz. A törvény átka ajándék. Az események, dolgok, külso és belso történések, álmatlan éjszakák, lelki fájdalmak mind-mind ajándék.

A betegség tünetei orvoshoz viszik az embert. A lelki betegség, a bun tünetek Jézushoz visznek. Azt mondja az Ige a 24. versben: “Ekként a törvény Krisztusra vezérlo mesterünkké lett.” Mindannyiunkat odavitt, hogy kibírhatatlanok voltak a következmények. Milyen nagy ajándék, hogy a törvénynek átka van, hogy a bunnek következménye van és Jézushoz kerget. Szeretném, ha nagyon élesen emlékezetünkben maradna: ne hidd, hogy sikerült megúszni, elfelejteni. A bun tönkretesz, megvan az átka.

Egy ateista azt mondta: hála Istennek megszabadultunk a kénköves tüzes pokoltól. Az lehet, válaszolta a misszionárius, de nem szabadultunk meg a megszegett törvény poklától. A belso pokoltól. A megszegett törvény átka a belso és külso pokol. A legtöbb ember külsoleg is pokolban él. Veszekedés, békétlenség, családi háború, meg nem értés munkahelyen, otthon.

Egy rabot megkérdeztek, milyen az ellátás a börtönben? Azt válaszolta: nincs itt semmi baj, a kínzókamra itt belül van. Milyen nagy ajándék, hogy a törvénynek átka van, a megszegett törvénynek, a bunnek pokla van, s ezt nem lehet sokáig kibírni. Tele vannak az ideggyógyintézetek emberekkel, akik már nem bírták, tele vannak a kocsmák, emberekkel, akik nem bírják mámor nélkül. Egyre jobban terjed a kábítószer, egyre többször szembe találkozik az ember olyanokkal, akik ebbe menekültek. Tele vannak a kórházak öngyilkosokkal, akik azt hitték, hogy ez a kiút. Nem lehet kibírni a megszegett törvénynek, a bunnek a poklát.

Ez az egyik üzenete az Igének, amiben olyan egyszeruen benne van a törvény és az evangélium. Azt mondottam, kettorol szeretnék beszélni: egyik a törvény, másik a megváltás. “Krisztus váltott meg a törvény átkától.” Érdekes volt meglátni: igen, a törvény átok, annak az embernek, aki elkövette a bunt és azoknak, akik azt az embert szeretik. Beszéltünk arról, hogy pokol a házasságtörés a feleségnek, megromlik a családi élet, szenvednek a gyerekek. Mindenki szenved, aki azt az embert szereti, vagy szerette. Az is rettenetes, ha egy családban részeges az apa. Hányan elmondták, a gyerekkorom ezen ment tönkre, mert ott reszkettünk, mikor jön haza és mit fog csinálni az apám. Szenvednek, mert hozzátartoznak. A bun nemcsak annak jelent szenvedést, aki hordozza, hanem azoknak is, akik szeretik. Nagyon sok ember odaadna mindent, ha övéinek nem kellene szenvednie.

Stanley John könyvében olvastam egy rendortisztviselorol, akinek a felesége komoly hívo asszony volt. Elmondotta, hogyan lett új emberré. Aki leírta azt mondotta: látszott rajta, ez az ember valóban új emberré lett. Megkérdeztem, de hogyan? Elmondta, hogy rettenetes életet éltem, paráznaság uralkodott az életemben. Volt egy kedves, alázatos feleségem. Semmit nem tudott meg, sikerült mindent eltitkolni. Úgy mentem haza, mint aki a munkahelyérol megy és mint aki a legrendesebb ember a világon. De minél kedvesebb volt hozzám, annál rettenetesebb volt, minden kedves szava késszúrás volt. Külön gyötrelem volt számomra az egész lénye. Egyszer odajutottam, nem bírom tovább, elmondok mindent. Behívtam a feleségem, becsuktam az ajtót és elkezdtem mondani. Amint kezdte megérteni amit mondok és hogy rólam van szó, látom, hogy halálosan elsápad, hátrál a falig, megtámaszkodik és a szemébol ömlik a könny. Akkor megértettem a keresztet: én vétkeztem és o szenved. Éltem a magam életét és most meggyötröm azzal, hogy végig kell élnie az iszonyú csalódást. Meg voltam gyozodve, azt fogja mondani: válunk, ezt nem tudom elviselni. Rövid csend után megszólalt és azt mondta: Jézus nekem mindent megbocsátott, én is megbocsátok neked. Így lettem új emberré. Átéltem a feleségem bocsánatát, vele együtt az Isten bocsánatát.

Értheto-e, hogy közeledünk a kereszthez? Ha van valaki, aki mindenkinél jobban szeret, az velem együtt szenved. Szenvedi buneim következményét, mert szeret. A Biblia így írja le: “Minden szenvedésüket O is szenvedte.” (Ézs 63,9). A szeretet nem szeretet, ha nem szenved együtt a másikkal. Amikor a bátyám haldoklott, sokszor láttam édesanyámat sírni. Megkérdeztem: miért sírsz? Olyan szívesen átvállalnám a betegséget és halnék meg helyette, úgyis öreg vagyok már.

Ember nem tudja átvállalni természetedet sem, betegségedet, buneidet sem. Csak veled együtt, de érted nem tud szenvedni. Jézus, az Isten testet öltött szeretete nemcsak veled szenvedett, hanem megváltott. Azt mondottam: ebben az egy mondatban két csoda van egymás mellett, két nagy ajándék: törvény és megváltás. Világosan érheto, az isteni szeretet átvállalta buneid büntetését, a törvény átkát. “Krisztus váltott meg minket a törvény átkától.“. Átvette az átkot, “mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ.” (Gal 3,13).

Csak még egy pár szót a fáról, amin függött. A függoleges szára a keresztnek a törvény. Sziklaszilárdan bele van állítva ebbe a földbe. A mozdíthatatlan szár a törvény. De van egy másik szára, a vízszintes: a szeretet. Szeretném ha látnád a két kitárt karját a kereszten, ölelésre tárt két kar, a törvény ellenére, akármilyen is vagy.

Gyerekkorom jut eszembe, alig tudtam még járni, édesanyám leguggolt, kitárta két karját és azt kérdezte: ki jön a házamba? Kicsi, botorkáló lábammal futottam hozzá. Futottál-e már így valaha? Isten a keresztrol kérdezi: ki jön a házamba? Fogsz-e ma futni?

Ahol a törvény és szeretet összeér, ott a kereszt. Isten törvénye és szeretete ahol összeütközik, ott meghasad egy szív: az Isten szíve.

A harmadik ajándék ebben az Igében: Krisztus. “Krisztus váltott meg a törvény átkától.” O az Isten kimondhatatlan ajándéka. Nem a kereszt maga, hanem Jézus, aki ott függ a kereszten. Isten odaadta neked, érted. Ezt a kimondhatatlan ajándékot nem lehet szóval kimondani, csak elfogadni. A legnagyobb ajándék Jézus, akiben összeütközött a ketto. A törvény és szeretet Benne ütközött össze. Jézus Krisztus az Isten maga. Isten nem valakit és valamit adott, önmagát adta.

Egy feleség jut eszembe, nagyon szereti férjét, aki mindent megcsinál, dolgozik, segít, hazaadja a pénzt. Egyszer csak rám nézett szomorúan a feleség és azt mondta: tudod mindent megcsinál, csak magát nem adja. A férjem titok, nem ismerem. Mindent ad, csak önmagát nem.

Isten mindent ad. Azt mondtam, hogy Jézus ablak az égbe, amin keresztül belelátok az Isten szívébe. Kinyilvánította, hogy O kicsoda. Odaadta magát neked és nekem. Az egyetlen halálos bun, ha ezt visszautasítod. Egyszer így mondta el egy komoly hívo ember: soha nem tudtam Isten szeretetével összeegyeztetni a kárhozatot. Nem lehet igaz, hogy emberek egy örökkévalóságon keresztül szenvedjenek. Ez nem lehet az Isten. De amikor közelebb kerültem a kereszthez és Isten megnyitotta számomra a kereszt titkát, akkor azt mondtam: aki ezt megveti, visszautasítja, annak kevés a kárhozat. Aki ezt a magát odaadó szeretetet arcul üti, nincs más hely számára, csak a kárhozat.

“Krisztus váltott meg a törvény átkától.” Elfogadtad-e valaha? Egyetlen hely, ahol térdre kell esni és ez a kereszt. Kemény térded meghajlik-e egyszer igazán, véglegesen, egészen? Ha eddig soha nem, akkor ma! Azt mondta az Ige: “Ma van az üdvösség napja.” Ma tedd meg! Ma mondd el Neki csendben: köszönöm Jézus, hogy átvállaltad helyettem a törvény átkát. Köszönöm, hogy függsz a fán, összeverve, véresen, én érettem.

Azt mondtam, hogy ajándék. A napokban kérdeztem egy asszonytól, aki akkor fogadta el ezt az ajándékot: mit kell csinálni ha ajándékot kapsz? Azt mondta: megköszönni. És mondta: köszönöm Úr Jézus. Mondd ma velem, mondd szív szerint: köszönöm Jézus.

Imádkozzunk:
Uram, mást nem tudunk tenni, mint amit mondtál: Istennek pedig legyen hála az O kimondhatatlan ajándékáért. Köszönöm Úr Jézus, hogy a törvény átkának, amelyik ott van fölöttem, aláálltál és magadra vetted. Köszönöm a bocsánatot, felszabadulást, örömöt, életet. Ne legyen ma közöttünk senki, aki erre a kinyújtott véres kézre ráüt és nem fogadja el, amit érte is tettél. Úr Jézus áldj meg, hogy lehessen ez a mai nap, eloször, vagy újra üdvösség napja számunkra
Ámen.

l987 április